June 9, 2017

AL- IRADAH - KEPERLUAN DALAM PEMBELAJARAN


BBB, 13 Ramadhan 1438H. = 08 Jun 2017M. (Khamis):
Bab seterusnya  dibicarakan oleh Al-Qushairy ialah `Al-Iradah` yang kita terjemahkan sebagai `Kemahuan`. Menyebut al-iradah mengingatkan kita kepada salah satu sifat yang wajib bagi Allah Ta`ala  ialah al-iradah yang termasuk di bawah kelompok sifat ma`ani.
Di dalam membicarakan tentang al-iradah ini Al-Qushairy memetik firman Allah yang bermaksud:
``Dan janganlah kamu mengusir mereka yang mendoakan  Tuhan mereka pada waktu pagi dan petang, sedang mereka menghendaki wajahNya.`` (Al-An`am: 52).
Dari segi Hadith, mengkhabarkan kami `Ali bin Ahmad bin `Abdan berkata,, mengkhabarkan kami Ahmad bin `Ubaid, berkata, mengkhabarkan kami Hisham bin `Ali berkata, bercakap kepada kami Al-Hakam bin Aslam berkata, mengkhabarkan kami Isma`il bin Ja`far  daripada Hamid dari Anas, bahawa Nabi s.a. w. bersabda bermaksud:
``Apabila Allah menghendaki bagi seorang hamba kebaikan, maka digunakannya. Maka dikatakan kepada Baginda, ``Bagaimana menggunakannya wahai Rasulullah. Bersabda Baginda, ``Ditaufiqkannya dengan amalan salih sebelum mati.``
Dan iradah dikaitkan dengan jalan salikin, iaitu apa yang  bagi awal manzilah bagi mereka yang qasidin kepada Allah Ta`ala. Adapun dinamakan dengan sifat iradah ini, kerana iradah seawal dan muqaddimah segala perkara. Siapa yang tidak berkemahuan oleh hamba atau melakukannya, maka tatkala inilah awal perkara bagi siapa yang mencari jalan kepada Allah Subhanahu wa Ta`ala, maka dinamakan iradah sebagai tashbih dengan qasab sebagai perkara yang mula sebagai yang memulakan iradah. Siapa yang kosong dari kemahuan, maka kosong dari harapan.``
Aku mendengar Al-Ustadz Aba `Ali al-Daqqaq berkata secara intuitif,  bahawa,
``Iradah  ialah pesona  di dalam hati, rindu dalam hati kecil, kegoncangan dari segi batin sebagai percikaan nyalaan dari hati.``
Aku  mendengar Muhammad bin al-Husain berkata, aku mendengar Muhammad bin `Abdullah berkata, aku mendengar Aba Bakr al-Shubbak berkata, aku mendengar Yusuf bin al-Husain berkata,, adalah antara bapaku Sulaiman dan Ahmad bin Abi al-Hawari `aqad yang tidak menyalahi seseorang tidak menyalahi apa yang dijanjikan sebagai tanda amanah dan tidak menyalahi kehendak awal.
Al-Iradah dinisbahkan kepada ilmu ialah kaitan antara murid, iradah dan murad.
Murid ialah seorang belajar. Untuk belajar dia hendaklah mempunyai kemahuan yang tinggi untuk belajar, tujuan ialah tidak lain daripada  untuk mengatasi kejahilan. Apa yang mau dipelajari oleh murid, ialah `murad` iaitu bahan yang dipelajari dengan guru. Murid hendaklah mempunyai persediaan mental dan rohani di dalam menghadap guru bagi mempelajari keilmuan dan dia seharsnya patuh kepada guru. Dia mesti menjaga adab-adab murid  dan guru.. Bagi mencapai murad, tidak semudah yang dijangka, banyak latihan dan perjalanan kerohanian di bawah bimbingan guru.
Aku mendengar Muhammad bin al-Husain berkata, aku mendengar Aba Bakr al-Razi berkata, aku mendengar Al-Kattani berkata,
``Dari hukum murid ada tiga perkara, jangan dikuasai tidur, lebih makan dan bercakap yang tidak berfaedah.
Dan aku mendengarnya berkata, aku mendengar Al-Husain bin Ahmad bin Ja`far berkata, aku mendengar Ja`far bin Nus*ar berkata, aku mendengar Al-Junayd berkata,
``Apabila Allah Ta`ala menghendaki seorang murid kebaikan dia terlibat di dalam kesufian dan menegahnya dari bersahabat dengan  pencerita yang melalaikan.
Dan aku mendengarnya berkata, aku mendengar `Abdullah bin`Ali berkata,, aku mendengar Al-Duqqi berkata, aku mendengar Al-Daqqaq berkata,
`Puncak iradah ialah mengarah kepada Allah Subhanahu wa Ta`ala.``
Dan berkata Abu `Uthman, ``Seorang murid apabila mendengar sesuatu daripada ilmu mereka itu dan dia beramal dengannya dia memberi kesan bagi dirinya dalam panduan.
Ada yang berpendapat bahawa murid ialah tahap permulaan dan murad ialah tahap pengakhiran.
Dan berkata Al-Ustaz Abu `Ali al-Daqqad, ``Murid ialah yang menanggung, sedangkan  murad ialah yang kena tanggung..
Bagi setiap murid seharusnya mendoakan agar diberi penerangan dadanya `` Qala Rabbi ishrah li s*adri`  (T*aha: 25).dan juga ayat ``Alam nashrah laka s*adrak. (Al-Inshirah: 1).
Tajuk yang ditampilkan oleh Al-Qushairi ini tidaklah begitu significant dan tidak dibicarakan sebagai tajuk atau bab yang penting. Pendapat-pendapat yang ditampilkan tidaklah begitu bernas.
Persoalan iradah adalah dikaitkan dengan seorang murid yang mau belajar, perlu kepada kemahuan, Konsep iradah inilah yang dibicarakan.
Dalam apa jua pembelajaran perlu ada iradah an kemahuan yang tinggi, tanpa ada iradah, ikhtiar dan kesungguhan, maka tidak ada kemajuan pelajar berkenaan.

Sekian.

No comments:

Post a Comment