June 4, 2017

YAQIN ADALAH KEBENARAN DAN KEKUATAN


BBB,  08 Ramadhan 1438H. = 03 Mei 2017M. (Sabtu):
Yaqin adalah istilah yang penting dari segi  akidah, tasawuf, keilmuan, bahkan di dalam kehidupan. Ianya merupakan tahap tertinggi maklumat, kepercayaan dan kebenaran. Yaqin berada pada tahap tertinggi dan tidak sama dengan waham, syak dan z*ann yang ketiga-ketiganya tidak boleh diterima sebagai ilmu. Pegangan akidah misalnya hendaklah `Yakin.``
Tentang keyakinan ini, memulakan pembicaraan mengenainya Al-Qushairi bertolak dari ayat Al-Qur`an bermaksud:
``Dan mereka itu beriman dengan apa yang diturunkan kepada engkau dan apa yang diturunkan daripada sebelum engkau dan dengan akhirat mereka yakin.`` (Al-Baqarah: 4).
Bersabda Nabi s.a.w. bermaksud:
``Mohonlah kepada Allah keampunan, afiyah, dan yakin di dunia dan akhirat (al-Luma`: 102).
Yakin ialah terserlah (mukashafah) yakin, sama ada dilihat secara ilmu al-yaqin, `ayn al-yaqin dan haqq al-yaqin`.
Ditanyai Al-Junayd tentang yakin, maka katanya, ``Yaqin yang tiada padanya sebarang syak.``
Berkata Abu Bakar bin T*ahir, Ilmu sebelum terbukti mungkin berdepan dengan ragu (syak), tetapi `Yaqin` tiada sebarang syak padanya.
Bahawa `Yaqin` adalah solid keyakinan tanpa sebarang kekurangan atau pengurangan. Berlaku penggunaan istilah ke arah keyakinan adalah penilaian luaran dan bukan pada keyakinan dan apa yang diyakinkan.
Katanya, aku mendengar Muhammad bin al-Husain berkata, kata setengah daripada mereka:
Seawal maqamat ialah ma`rifat, kemudian yakin (ma`rifat dan perkara yang diyakin seharusnya sama), kemudian tas*diq, kemudian ikhlas, kemudian shahadah, kemudian taat dan iman, kata Al-Qushairi, adalah nama yang menghimpun semua ini seluruhnya
Yaqin tiada perubahan adapun berlaku perubahan istilah adalah proses luaran bukan perubahan keyakinan. Mengisyarat dengan kata ini bahawa,
Seawal-awal yang wajibat ialah ma`rifat dengan Allah Subhanahu wa Ta`ala. Dan ma`rifat tidak terhasil melainkan didahului oleh syarat-syaratnya, iaitu kaedah penelitian yang betul, kemudian apabila diikuti dengan dalil-dalil yang menghasilkan bayan, menjadikan pencerahan dan penglihatan sehingga tidak perlu kepada penelitian burhan. Dan dia adalah hal yang yaqin, kemudian tas*diq dengan Haqq Subhanahu wa Ta`ala. Penghuraian tentang sifat dan af`al yang mengukuhkan tas*diq shahadah, taat dan ikhlas.
Berkata Dzu al-Nun al-Misri, tiga bukti yaqin dengan yaqin, bahawa,
Melihat hanya kepada Al;lah Ta`ala pada tiap-tiap sesuatu dan kemali kepadaNya pada tiap-tiap perkara dan memohon permohonan pada tiap-tiap hal.
Berkata Al-Junayd, `Al-Yaqin ialah berterusan ilmu yang tidak berubah dan tidak bertukar dari yang asal.``
Kata Al-Junayd lagi, ``Al-Yaqin ialah terangkatnya keraguan oleh penyaksian yang ghaib (sebelumnya).
Katanya, aku mendengar `Abdullah bin `Ali berkata, aku mendengar Aba Ja`far al-As*bahani berkata, aku mendengar `Ali bin Sahl berkata,
``Hadhir (mendepani kenyataan) adalah lebih afdhal daripada yaqin, kerana ia lebih dari yaqin, kerana hadhir ialah berdepan. Sedangkan yaqin ialah lintasan-lintasan (khat*arat).
Berkata Al-Nuri, ``Al-Yaqin ialah al-mushahadah.``
Katanya, aku mendengar Mansur bin `Abdullah berkata,, aku mendengar Al-Nahrajuri berkata,
``Apabila sempurna hamba dengan haqiqat al-yaqin, jadilah apa yang dianggap bala sebagai ni`mat dan kelawasan sebagai musibah.``
Berkata Abu Bakar al-Warraq,  ``Yaqin ada tiga wajah, yaqin khabar, yaqin dalalah (dalil) dan yaqin mushahadah.``
Berkata Abu Turab, ``Aku melihat seorang bermusafir tanpa bekalan, maka kataku, ``Wahai  yang bermusafir, bagaimana engkau musafir tanpa bekalan.
Maka kata lelaki itu,  ``Angkatlah kepala dan pandang kelilingan, apakah yang engkau saksikan secara yaqin pada  kelilingan. Dialah yang meyakinkan daku dalam persafiran.
Yaqin adalah kebenaran dan kebenaran adalah kekuatan yang mengalahkan segala kebatilan.

Sekian.

No comments:

Post a Comment