June 14, 2017

DZIKIR ILAHI SECARA JAGA DAN INTUISI


BBB, 18 Ramadhan 1438H. = 13 Jun 2017 (Selasa):
Dzikir  dapat diertikan sebagai, sebutan, ingatan dan ulangan yang menandakan yang disebutkan itu sesuatu yang dekat, mesra dan didamba. Ingatan atau sebutan yang diulang-ulang ini ialah kerana kesedaran bahawa kewujudan diri mempunyai kaitan yang rapat dengan yang diingati. Ingatan dan sebutan juga disebabkan memahami sifat Rahman dan RahimNya  terhadap hamba dan diri dan banyak apa yang  dinikmati adalah rahmat dariNya, sebab itu Dianya sewajar dimesrai, dikasihi dan dicintai, lantas  sebutan dan dzikir terhadapNya keluar lancar tanpa dibuat-buat bahkan luahan dalaman yang mengalir keluar bagai larian air dari hulunya  menuju ke kualanya. Dzikir terhadap Ilahi seharusnya timbul dari kefahaman, kesetiaan dan ketaatan yang tidak dibuat-buat bahkan ianya meluncur berlalu dengan penuh mesra.
Dzikir kepada Allah ini adalah manifestasi ketaatan, kemesraan dan kecintaan terhadap Allah. Membicarakan tentang dzikir ini Al-Qushairy memetik ayat Al-Qur`an yang berkaiatan dengannya yang bermaksud:
``Wahai orang-orang beriman, berdzikirlah kepada Allah dengan dzikir yang banyak.`` (Al-Ahzab: 41).
Dari segi yang lain, dzikir dan ingatan lantaran  gerun dan patuh terhadap keagungan dan kekuasaan Allah, sebagaimana firmanNya yang bermaksud:
``Iaitu mereka yang apabila disebut nama Allah, maka gerun gementarlah hati mereka itu.`` (Al-Hajj: 35).
Dari segi Hadith Al-Qushairy membawa sanad dan Hadith bermaksud.
Mengkhabarkan kami Abu al-Husain bin Muhammad bin `Abdullah bin Bashran di Baghdad, berkata, mengkhabarkan kami Abu `Ali al-Husain bin S*afwan al-Barda`i berkata, bercakap kepada kami Abu Bakar `Abdullah bin Muhammad bin Abi al-Dunya berkata, bercakap kepada kami Harun bin Ma`ruf berkata, bercakap kepada kami Anas bin `Iyadh berkata, bercakap kepada kami `Abdullah bin Sa`id bin Abi Hind daripada Ziyad bin Abi Ziyad daripada Abi Bahriyyah daripada  Abi al-Darda`berkata,
Bersabda Rasulullah s.a.w. ``Adakah tidak mau aku memberitahu kamu dengan baiknya amal kamu dan lebih bersih di sisi pemilikan kamu dan lebih tinggi dari harapan kamu dan lebih dari pemberian emas dan perak dan kamu berdepan dengan seteru kamu maka kamu memenggal tengkuk-tengkuk mereka dan mereka memenggal tengkuk-tengkuk kamu. Mereka berkata, apakah itu ya Rasulallah, maka bersabda Baginda, ``Berdzikir kepada Allah Ta`ala.``
Mengkhabarkan kami Abu Nu`aim `Abdul Malik bin al-Hasan berkata, bercakap kepada kami Ya`kub bin Ishaq bin Ibrahim berkata, bercakap kepada kami Al-Diri daripada `Abdul Razak daripada  Mu`ammar daripada al-Zuhri daripada Thabit daripada Anas berkata, bersabda Rasulullah s.a.w.
``Tidak akan berlaku kiamat di atas seorang yang berkata Allah, Allah.`` (Dikeluarkan oleh Muslim daripada Anas bin Malik).
Berkata Al-Ustadz, Dzikir adalah rukun yang kuat pada jalan kebenaran Subhanahu wa Ta`ala, bahkan dia adalah tiang pada jalan ini. Dan tidak sampai seseorang kepada Allah Ta`ala, melainkan dengan berterusan dzikir. Dan dzikir ada dua minuman. Dzkir lisan dan dzikir hati. Maka dengan dzikir lisan menyampaikan hamba kepada berterusan dzikir hati dan kesan bagi dzikir hati. Apabila seorang hamba dalam keadaan dzikir lisan dan hatinya, maka dialah  kamil pada sifat dan hal suluknya.
Aku mendengar Al-Shaykh Aba `Abdul Rahman al-Sulami berkata, aku mendengar `Abdullah bin al-Husain berkata, aku mendengar Aba Muhammad al-Baladzawi berkata, aku mendengar `Abdul Rahman bin Bakar berkata, aku mendengar  Dzu al-Nun al-Mis*ri berkata,
``Siapa yang berdzikir kepada Allah Ta`ala dengan dzikir tertinggi hakikat, maka dia lupa dari keadaan di sampingnya dan Allah menjaganya tentang segala sesuatu dan baginya gantian bagi segala sesuatu.``
Mengkhabarkan kami oleh Abu al-Hasan `Ali bin Bashran di Baghdad, berkata, bercakap kepada kami Abu `Ali bin S*afwan di Baghdad, berkata, bercakap kepada kami Al-Husain bin Abi al-Dunya, berkata, bercakap kepada kami Al-Haitam bin al-Kharijah, berkata, bercakap kepada kami Isma`il bin `Iyash daripada `Umar bin `Abdullah bahawa Khalid bin `Abdullah bin S*afwan mengkhabarkannya daripada Jabir bin `Abdullah berkata, keluar kepada kami Rasulullah s.a.w., maka Baginda bersabda (bermaksud):
``Wahai manusia, Bermesralah di dalam kebun-kebun syurga. Maka kata kami , ``Ya Rasulallah, Apakah kebun syurga itu ?, Maka bersabda Baginda, ``Majlis-majlis dzikir.
Baginda bersabda, ``Berjalanlah pada pagi dan petang dengan berdzikir. Siapa yang mau tahu kedudukannya di sisi Allah s.n.w. hendaklah dia melihat pada darjat mana kedudukannya di sisi Allah s.n.w. pada dirinya. Darjat yang diberi Allah Ta`ala kepada hambanya sesuai  dengan darjat di mana hamba mendudukkan  dalam dirinya.`` (Riwayat Abu Hurairah – Hadith Al-Tirmidzi).
Dan aku mendengar Muhammad bin al-Husain berkata, aku mendengar Ahmad al-Qurra` berkata, aku mendengar Al-Shibli berkata, ``Tidakkah Allah Ta`ala berkata, ``Aku duduk bersama dengan siapa yang mendzikiriKu. Apa lagi yang engkau dapat faedah lebih daripada duduk tentang Haqq  Subhanahu wa Ta`ala ?.
Dan katanya, aku mendengar `Abdullah bin Musa al-Sulami berkata, aku mendengar Al-Shibli bernasyid di dalam majlisnya:
Aku mendzikirkan Engkau, tidak kulupakan walau sekejip mata
Lebih mudah apa yang didzikir , ialah dengan lisan jua
Aku tanpa wajdan boleh mati oleh  kekeringan rasa
Meliputi kalbu ku  oleh gerak ingatan padanya
Apabila Dia memperlihatkan hadirNya secara wajdan
Memperingatkan daku kehadirannya pada setiap ruang
Aku berucap tentang kewujudan  tanpa  kalam
Aku melihat tentang kehadiran tanpa kelihatan !

Demikian sebahagian ungkapan tentang kepentingan  dzikir  dan pengungkapan secara sedar, intuitif dan wajdan.

Sekian.

No comments:

Post a Comment