June 5, 2017

SABAR UJIAN KETAHANAN SEBELUM KEJAYAAN


BBB, 09 Ramadhan 1438H. =  04 Mei 2017M. (Ahad):
Sabar ialah situasi yang dihadapi jiwa yang mengalami ujian dan tekanan. Kemampuan menghadapinya  dikenali dengan `sabar`. Ia adalah tergolong di bawah `maqam`. Sabar adalah sifat mulia. Al-Qushairy memetik firman Allah tentang sabar bermaksud:
``Hendaklah engkau sabar, dan tidaklah sabar engkau melainkan dengan pertolongan Allah`` (Al-Nahl: 127).
Firman Allah lagi berhubung dengan sabar bermaksud:
``Adapun dibalas orang-orang sabar itu dengan pahala mereka itu  tak terhisab.`` (Al-Zumar: 10).
Dan dari hujah Hadith:
``Mengkhabarkan kami oleh `Ali bin Ahmad al-Ahwazi, berkata, mengkhabarkan kami Ahmad bin `Ubaid al-Basri berkata, bercakap kepada kami Ahmad bin `Ali al-Kharraz berkata, nercakap kepada kami, Asyad bin Zaid, berkata, bercakap kepada kami Mas`ud bin Sa`ad daripada Al-Zayyat daripada Abi Hurairah, daripada `A`ishah  r. `anha menuturkannya daripada Rasulillah s.a.w.:
``Bahawa kesabaran ialah pada ketika menghadapi  ujian pertama.`` (Hadith Bukhari, Tirmidzi dan Nasa`i).
Mengkhabarkan kami `Ali bin Ahmad berkata, mengkhabarkan kami oleh Ahmad bin `Ubaid berkata, bercakap kepada kami oleh Ahmad bin `Umar berkata, bercakap kepada kami Muhammad bin Mirdas berkata, bercakap akan  kami Yusuf bin `It*iyyah daripada `At*a` bin Abi Maimunah daripada Anas bin Malik berkata, bersabda Rasulullah s.a.w. bermaksud:
``Sabar dengan ujian pertama. Kemudian sabar ada beberapa bahagian.
Sabar atas apa yang diusahakan bagi hamba dan sabar di atas apa yang tidak diusahakan.
Maka sabar atas apa yang diusahakan dua bahagi. Sabar terhadap apa yang disuruh Allah Ta`ala dengannya dan sabar terhadap apa yang dilarang daripadanya. Adapun sabar di atas apa yang tidak diusahakan hamba, maka sabarnya  di atas kekerasan apa yang sampai kepadanya daripada hukum Allah dengan apa yang dialami daripada mashaqqah.
Aku mendengar Al-Shaykh Aba `Abd al-Rahman al-Sulami berkata, aku mendengar Al-Husain bin Yahya berkata, aku mendengar Ja`far bin Muhammad berkata, aku mendengar Al-Junayd berkata,
``Perjalanan daripada dunia ke akhirat mudah bagi orang yang beriman dan perjalanan diri dalam menuju Allah Ta`ala adalah sukar dan perjalanan dari nafs kepada Allah Ta`ala sangat payah dan sabar bersama Allah Ta`ala teramat sukar.``
Dan dia disoal berkenaan sabar, maka katanya, menghirup kepahitan tanpa perubahan muka (masam).
Berkata `Ali bin Abi T*alib k.a.w. ``Sabar daripada iman ialah sebagai kepala daripada tubuh.
Aku mendengar  Al-Shaykh `Abd al-Rahman al-Sulami berkata, aku mendengar Abi Ja`far al-Razi berkata, aku mendengar `Iyasha berkata, aku mendengar Ahmad berkata, aku bertanya Aba Sulaiman daripada sabar, maka katanya;
``Demi Allah kalau engkau tidak sabar di atas perkara yang engkau kasih, bagaimana engkau dapat sabar daripada perkara yang engkau benci ?``
Berkata Dzu al-Nun al-Mis*ri,  ``Sabar ialah menjauhi daripada pertentangan, tenang mengingati peristiwa berlalu, kaya jiwa dan tidak menunjukkan keperluan di dalam menghadapi kehidupan.
Berkata ibn `At*a, ``Sabar ialah mendepani bala dengan meyelesaikan sebaik adab.``
Berkata Ruym, ``Sabar ialah meninggalkan pengaduan.`
Dan berkata Dzu al-Nun al-Mis*ri, ``Sabar ialah memohon pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta`ala.``
Aku mendengar Muhammad bin al-Husain berkata,, aku mendengar `Ali bin `Abdullah al-Bas*ri berkata, seorang lelaki berdiri berdepan dengan Al-Shibli. Dia bertanya, Apakah sabar yang amat bersangat ke atas orang-orang  yang sabar, maka katanya `Sabar pada Allah. Kemudian daripadsa itu ialah `Sabar bersama Allah, Dan kemudian daripada itu ialah bersabar beserta Allah Ta`ala.`

Demikianlah berbagai-bagai pendapat berkenaan sabar. Tetapi kelahiran apa yang dinamakan sabar, ialah selepas melalui ujian. Sabar adalah hasil dari ujian. Tiada sabar tanpa ujian. Makin tinggi ujian, makin bernilainya ujian. Kejayaan-kejayaan yang dicapai adalah selepas ujian. Sabar adalah diibaratkan sebagai ujian. Ujian sama ada berjaya atau gagal. Banyak kejayaan yang dicapai adalah selepas ujian dan kebaran yang dihadapi oleh  yang sabar. Kejayaan yang dicapai ialah selepas menghadapi kesabaran. Manakala sebahagian yang lain adalah menghadapi kegagalan dan tidak berjaya.`
Kegagalan dan kejayaan adalah dua cermin perbandingan. Gagal bererti tidak berjaya. Ia adalah sesuatu yang mau dielakkan, maka yang berjaya adalah yang sabar menghadapi  dugaan dengan sabar menghadapi rintangan sebelum mencapai kejayaan yang menuntut kesabaran.
Sabar adalah  ujian bagi kejayaan dan tidak sabar mengakibatkan kegagalan.
Sabar adalah tangga kejayaan.

Sekian.

No comments:

Post a Comment