June 6, 2017

MURAQABAH: BAGAIMANA MEMURNI DAN MENEPATI


BBB,  10 Ramadhan 1438H. = 05 Jun 2017M. (Isnin):
Muraqabah adalah berasal dari istilah `qurb` dekat.,  manakala muraqabah bermaksud usaha mendekati, atau prehatin dengan cara-cara yang dapat mendekati Allah Ta`ala. Ialah adalah terletak di bawah `Hal` yang merupakan salah satu suasana kejiwaan di dalam usaha bermuraqabah.
Al-Qushairy mengambil firman Allah yang berhubung dengan istilah muraqabah, iaitu firman Allah bermaksud:
``Dan Allah bagi setiap suatu itu Amat Mengawasi.`` (Al-Ahzab: 52).
Adapun tentang Hadith Rasulullah s.a..w. tentang `al-Muraqabah`  ialah Hadith, bahawa Jibril datang menemui Rasulullah s.a.w. dalam bentuk seorang lelaki yang bertanya Rasulullah tentang Iman, Islam dan Ihsan. Setelah Baginda menjawab tentang iman, Islam, Baginda juga menjawab tentang Ihsan.
``Al-Ihsan, bahawa engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatNya, jika pun engkau tidak dapat melihatNya, maka sesungguhnya Dia Melihat engkau. Dia berkata `Benar engkau`.. Soal jika engkau tidak melihatNya, maka Dia melihat engkau adalah konsep `Muraqabah.``
Aku mendengar Al-Shaykh Aba `Abd al-Rahman al-Sulami berkata, aku mendengar Aba Bakr al-Razi berkata, aku mendengar Al-Jariri berkata,
``Siapa yang tidak berhukum di antaranya dan di antara Allah Ta`ala dengan  taqwa dan muraqabah tidak sampai kepada kashaf.``
Berkata Al-Junayd,  ``Siapa yang tahqiq di dalam al-muraqabah, adalah dibimbangi dia kehilngan peluang dari Allah Sunhanahu wa Ta`ala.``
Aku mendengar Muhammad bin al-Husain berkata, aku mendengar Aba al-`Abbas al-Baghdadi berkata, aku bertanya Ja`far bin Nasir tentang al-muraqabah, maka katanya,
Menjaga rahsia di dalam bermulah*azah  dengan Allah Subhanahu wa Ta`ala dalam setiap lintasan (khat*ar).
Dan aku mendengarnya  berkata, aku mendengar Aba al-Husain  al-Farabi berkata, aku mendengar Al-Jariri berkata, ``Aku disuruh di atas dua perkara.
Melazimkan diri dengan bermuraqabah kepada Allah Ta`ala dan berpegang dengan ilmu secara zahir engkau.``
Aku mendengarnya berkata, aku mendengar  Aba al-Qasim al-Baghdadi berkata, aku mendengar Al-Murta`ish berkata,
``Al-muraqabah menjaga rahsia di dalam bermulah*az*ah dengan yang ghaib bersama tiap-tiap lahz*ah dan lafz*ah``.
Dan disoal Ibn `At*a` tentang, `` Apakah seafdhal-afdhal taat``, maka katanya,
``Muraqabah al-Haqq di dalam penerusan waktu.``
Dan berkata Ibrahim al-Khawwas bagi menjaga penerusan muraqabah, Dan al-muraqabah mewariskan keikhlasan di dalam sirr dan `alaniyyah  dengan Allah Ta`ala.``
Aku mendengar Shaykh `Abd al-Rahman al-Sulami berkata, aku mendengan Al-Shaykh `Abd akl-Rahman al-Maghribi berkata,
`Seafdhal-afdhal yang melazimi  manusia bagi dirinya ialah  muhasabah dan muraqabah dan siasah dari segi keilmuan.
Dan aku mendengarnya berkata, aku mendengar,  Abdullah al-Wazi berkata, aku mendengar Aba `Uthman berkata, dan berkata kepadaku oleh Abu Hafs*:
``Apabila engkau berada di dalam majlis yang ramai orang hendaklah engkau sebagai wa`iz  bagi hati dan diri engkau. Dan jangan mengangkat diri engkau di alam jama`ah bersama engkau, kerana mereka menyaksikan muraqabah zahir, sedang Allah Ta`ala muraqabah dari segi batin engkau.
Dan aku mendengarnya berkata,, aku mendengar Muhammad bin `Abdullah berkata, aku mendengar Aba Ja`far al-S*aydalani berkata, Aku mendengar Aba Sa`id al-Kharraz berkata, berkata kepada kami setengah shaykh-shaykh kami,
``Berkewajipan ke atas engkau mura`at dari segi sirr dan muraqabah.``
Dan sebagai kesimpulan sebagaimana dikatakan oleh Al-Sarraj di dalam Al-Luma`,
``Al-Muraqabah, adalah bagi hamba yang mengetahui dan yakin, bahawa Allah Ta`ala adalah memerhati apa yang ada di dalam hatinya dan dhamirnya sebagaimana Dia juga memerhati lintasan-lintasan yang keji di dalam hatinya.
Sebagaimana kata Sulaiman al-Darani r.a.a., ``Bagaimana boleh tersembunyi apa yang ada di dalam hati dan tidak ada di dalam hati, melainkan apa yang dicampaknya di dalam hatinya.
Berhubung dengan persoalan muraqabah, bahawa tidaklah diragukan bahawa semua apa yang terlintas di dalam hati dan hati kecil diketahui Allah Ta`ala, bahkan Dialah yang mencampak dan menggerakkan segala sesuatu. Persoalannya bagaimana hamba mau menjurus dan memurnikan muraqabah pada diri yang diketahui Allah itu. Bagaimana tidak berlaku penyimpagan dari yang dituntut dan melazimkan diri dengan murni muraqabah yang harus didokongi dan memurnikan pembawaan diri.

Sekian.

No comments:

Post a Comment