June 16, 2017

FIRASAT : DARI KETAJAMAN MATA BATIN


BBB, 20 Ramadhan 1438H. = 15 Jun 2016M. (Khamis):
Secara lahir, seorang yang berilmu dan berpengalaman dapat melihat dan menjangkakan seorang anak remaja yang cergas, pintar dan petah bercakap  mempunyai potensi untuk  berkembang pada masa hadapan sebagai anak muda, jika dibekalkan dengan ilmu pengetahuan, menjadi anak muda yang berkemampuan memimpin dan sebagainya pada masa hadapan. Ini merupakan tilikan lahiri, berdasarkan bukti-bukti lahir yang dapat dibuat jangkaan akan kemungkinan-kemungkinannya pada masa hadapan.
Lebih dari itu, ada tilikan dan jangkaan di samping petanda-petanda lahir ditambah dengan pertanda-pertanda  rohani  -  mata lahir dan mata batin dapat dikenali oleh yang mendalam akan perwatakan dan kemampuan batin dan dibuat jangkaan oleh yang arif akan kebolehan dan potensi sesuatu. Penelitian sedemikian dikenali dengan `Firasat`.
Di dalam membicarakan tentang firasat ini, Al-Qushairy bertolak dari firman Allah bermaksud:
``Sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi tanda-tanda bagi mereka yang memperhatikan tanda-tanda  bagi yang mutawassimin ` (Al-Hijr:  75)– Maksud menurut Al-Qushairy, al-Mutawassimin  adalah mereka yang mendalam dari segi firasat (al-mutafarrisin).
Dari segi Hadith Al-Qushairy mengangkat riwayat secara bersanad:
Mengkhabarkan kami Al-Shaykh  Abu  `Abdul Rahman al-Sulami r.h.a., katanya mengkhabarkan kami Ahmad bin  `Ali bin al-Husain al-Razi berkata,, mengkhabarkan kami  Muhammad bin Ahmad  al-sakani berkata, bercakap kepada kami Musa bin Da`wud berkata, bercakap kepada kami Muhammad bin al-Kathir al-Kufi, berkata, bercakap kepada kami `Amru bin Qays daripada `It*iyyah daripada Abi Sa`id berkata,
Bersabda Rasulullah s.a.w. (bermaksud):
``Takutlah kamu daripada firasat orang mu`min, kerana ia melihat dengan nur Allah Ta`ala.``
Berkata Al-Ustadz, ``Firasat ialah lintasan yang bertapak di dalam hati yang menafikan apa yang bertentangan dalam hati dengan hukum. Ia mencerminkan ketajaman firasat yang melihat secara firasat. Dia bergantung pada kekuatan iman, siapa yang kukuh dari segi keimanan semakin tajam dari segi firasatnya. Dan berkata Abu Sa`id al-Kharraz,
``Siapa yang melihat dengan cahaya firasat dia melihat dengan nur al-haqq.``
Aku mendengar Muhammad bin al-Husain berkata, aku mendengar Muhammad bin `Abdullah berkata, aku mendengar Al-Kattani berkata,
``Al-Firasah ialah mukashafah al-yaqin dan pertolongan ghaib. Dia adalah dari maqam-maqam iman .``
Aku mendengar Al-Shaykh `Abdul Rahman al-Sulami berkata, aku mendengar Datukku Aba `Amrin bin Majid berkata, adalah Shah al-Karmani seorang yang tajam firasat dan tidak berlaku kesilapan. Dia berkata, ``Siapa yang merendahkan penglihatannya daripada perkara-perkara haram dan menahan nafsunya daripada syahwat, menjaga batin dengan berterusan muraqabah dan zahrnya mengikut Sunnah dan menjadi adat memakan makanan halal, maka dia tidak silap dari segi firasat.``
Aku mendengar Muhammad bin al-Husain berkata, aku mendengar Mansur bin `Abdullah berkata, aku mendengar l-Khuldi berkata, aku mendengar Aba Ja`far al-Haddad berkata,
``Firasat ialah lintasan awal dengan tidak ada halangan yang menghalang dari haknya, dia adalah lintasan dan ungkapan.``
Berkata Abu Hafs* al-Naisaburi, ``Tidak ada seorang boleh mendakwa sebagai berkebolehan di dalam firasat, akan tetapi dia berlindung dan takut dari firasat daripada yang lain, kerana Nabi s.a.w. bersabda, ``Takut dari firasat orang mu`min, dan tidak dikatakan, hendaklah berfirasat, bagaimana sah dakwaan berfirasat bagi siapa yang sepatutnya berada di bawah lindungan dari takut kepada firasat (orang mu`min).
Firasat  adalah pemberian Allah terhadap seorang mu`min  yang berkelayakan dari segi kerohanian dan ditambah dengan keilmuan dan pengalaman yang dapat dia membuat jangkaan dan telahan terhadap seorang, terhadap sesuatu dan kemungkinan-kemungkinan sesuatu berdasarkan bukti, kenyataan dan persepsi batin  akan sesuatu kemungkinan. Dan perkara ini adalah realiti yang mungkin berlaku dan ada yang berkelayakan – di atas pemberian Allah.
Di dalam kehidupan moden konsep firasat ini diperkukuh dengan kaedah ilmiah dan pengukuran tertentu. Misalnya bagaimana mau memilih calon terbaik untuk diberi biasiswa bagi memasuki ke satu-satu pengajian yang memerlukan perbelanjaan yang tinggi. Ini dilakukan oleh pakar-pakar yang menginterview bagi memilih calon yang benar-benar layak. Pakar-pakar di dalam berbagai bidang ini melihat  misalnya dari segi minat, kelayakan, psikologi, ujian tertentu dengan berbagai kaedah sehingga mampu meilih dari kalangan terbaik dipilih yang paling terbaik dari kalangan mereka.
Walau bagaimana firasat bagi tokoh ilmu dan rohani adalah kelayakan dan pemberian dari Allah bagi mereka yang layak dan bagi yang ditelah juga ada pertanda dan kelayakan sehingga ia difirasatkan, tetapi sebagaimana  dikatakan oleh Abu Hafs* al-Naisaburi, firasat bukanlah bidang yang dicari dan diusahakan, tetapi adalah pemberian. Sebab itu katanya, tidak ada seorang yang boleh mendakwa bahawa dia berkelayakan apa lagi berkebolehan dari segi firasat, tetapi tidak menafikan dari wujudnya mereka yang berkelayakan. Kita hanya mohon perlindungan dari  elemen negatif dari firasat. Tetapi bukanlah menjadi tujuan untuk menjadi ahli firasat. Terpulang bagi yang berkelayakan dari segi kerohanian, keilmuan dan pengalaman.


Sekian.

No comments:

Post a Comment