June 7, 2017

REDHA: RELA DENGAN KETENTUAN


BBB, 11 Ramadhan 1438H. = 06Jun 2017M. (Selasa):
Tahap jiwa yang tiba pada kerelaan di atas yang ditentukan Allah dan baginya penyerahan tanpa kekesalan. Redha adalah berada di bawah kategori maqam.
Berhubung dengan redha ini Al-Qushairy memetik firman Allah bermaksud:
``Allah meredha mereka itu dan mereka itu meredhakanNya.`` (Al-Ma`idah : 119 & Al-Bayyinah: 8).
Berhubung dengan Hadith Nabi berkait  dengan redha:
Mengkhabarkan kami `Ali bin Ahmad al-Ahwazi berkata, bercakap kepada kami Ahmad bin `Ubaid al-Basri berkata bercakap kepada kami al-Karimi berkata, bercakap kepada kami Ya`kub bin Isma`il al-Salali berkata, bercakap kepada kami Abu `As*im al-`Ibadati daripada al-Fudhail bin `Isa al-Ruqashi daripada Muhammad bin al-Munkadir daripada Jabirah berkata:
Bersabda Rasulullah s.a.w.:  ``Dalam keadaan ahlu al-jannah di dalam satu majlis memancar  ke atas mereka itu cahaya dari pintu syurga. Maka mereka mengangkat kepala mereka. Tiba Allah Ta`ala mengangkat ke atas mereka. Maka berfirman , Wahai ahlu al-Jannah. Pohonlah apa yang kamu mahu, Mereka berkata, kami mohonkan keredhaan kepada kami. Maka berfirman Allah Ta`ala, KeredhaanKu aku telah menempatkan kamu di dalam rumahKU dan bagi kamu kemuliaanku ini dan peralatan. Berkata mereka itu, ``Kami mohon pertambahan. ... (hingga akhir maksud Hadith) (Hadith Riwayat Ibn al-Najjar dan al-Bazzar).
Berbagai pendapat tentang redha,
``Redha menurut Al-Sarraj, ialah pintu Allah yang besar. Syurga di dunia, dia adalah hati hamba tenang di bawah hukum Allah Ta`ala.``
Ditanya Al-Junayd r.a. tentang redha, maka katanya, ``Mengangkat ikhtiar.``
Disoal Al-Qanad r.h.a tentang al-redha, maka katanya,
``Tenang hati dengan laluan qadha`.``
Demikian kata Ibn `At*a` r.a. ``Redha ialah melihat hati kepada qadim ikhtiar Allah Ta`ala kepada hamba. Kerana dia mengetahui Dialah yang memilih baginya dengan perkara yang lebih afdhal, maka dia redha dengannya  dan meninggalkan andaian.
Dan berkata Abu Bakar al-Wasit*i  r.h.a.
Gunakan redha sebagai kesungguhan engkau dan jangan jadikan redha menggugat engkau dia boleh menutup engkau daripada melihat hakikat.
Aku mendengar Al-Ustadz `Ali al-Daqqaq berkata,, berkata seorang murid kepada ustaznaya, ``Adakah seorang hamba yang Allah meredhakannya ? Maka katanya, ``Tidak !`` Bagaimana dia tahu sedang persoalan redha adalah ghaib. Maka kata murid, ``Al-Waliyy mengetahui yang sedemikian. Bagaimana dia tahu hati aku redha daripada Allah Ta`ala dan mengetahui aku bahawa Ia redha daripadaku. Maka kata ustadz, engkau bagus. !
Mengkhabarkan kami Al-Shaykh `Abdul Rahman al-Sulami r.h.a. berkata, mengkhabarkan kami Abu  Ja`far al-Razi, berkata, bercakap kepada kami al-`Abbas bin Hamzah berkata,, bercakap kepada kami Ibn Abi al-Hawari, katanya, aku mendengar Aba Sulaiman al-Darani berkata,, ``Apabila  seorang hamba membebaskan dirinya ingatan terhadap hawa nafsu, maka dia adalah dalam redha.
Dan aku mendengarnya berkata, aku mendengar Al-Nas*r Abadzi berkata:
``Siapa yang berkehendak sampai kepada tempat redha, maka hendaklah melazimkan diri yang menjadikan Allah meredhainya.
Berkata Al-Harith al-Muhasibi, ``Redha ialah tenang hati di bawah larian hukum.``
Dan berkata Dhu al-Nun al-Misri, ``Redha ialah gembira hati dengan larian takdir.``
Dan berkata Ruym. ``Redha ialah  menerima hukum-hukum dengan gembira.``
Berkata Sufyan ketika bersama Rabi`ah,
``Wahai Tuhanku redhalah daripadaku.``
Maka kata Rabi`ah, ``Adakah engkau tidak malu memohon redha dari yang belum pasti meredhakan engkau ?
Berkata Sahl bin `Abdullah,  ``Apabila berhubung  jiwa dengan keredhaan, maka datanglah ketenangan, maka bahagianlah mereka dan baik perkembalian.
Aku mendengar Al-Ustadz Aba `Ali al-Daqqaq berkata,

``Jalan bagi salikin lebih panjang, dia adalah tariq al-riyadhah dan jalan khawass lebih dekat akan tetapi lebih payah, dia hendaklah amalan engkau bergantung pada redha dan redha engkau dengan qadar.
Redha adalah perkara yang berkait dengan dalaman dan tidak mudah menerima sesuatu dengan kerelaan, tanpa didikan jiwa yang panjang yang memahami tentang kemahuan diri yang dapat diserap dan diserahkan kepada ketentuan Ilahi dan menerimanya dengan kerelaan hati. Dia tidak mungkin terjadi tanpa kekuatan akidah dan percaya dengan kehendakNya adalah mengatasi  segala kehendak, maka apakah yang lebih baik menerima ketentuan yang tidak boleh  ditolak, maka redha adalah penerimaan terbaik dan perlu pula dari jiwa yang ikhlas.

Sekian.

No comments:

Post a Comment