June 21, 2017

DO`A BUKAN SEKADAR MEMINTA, TETAPI `UBUDIYYAH HAMBA


BBB, 25 Ramadhan 1438H. = 20 Jun 2017M. (Selasa):
Do`a bererti permohonan dari pihak hamba kepada pihak Tertinggi, iaitu Allah mengenai sesuatu permohonan. Ianya merupakan penglahiran harap yang diharapkan mustajab (dikabulkan). Ianya juga merupakan pengluahan rasa dan hajat yang secara psikologi memberi kekuatan dalaman dan keyakinan serta berperanan menghilangkan sifat dan perasaan putus asa.
Orang yang berdo`a  merasa lebih mendekati Tuhan dan tentulah untuk mendo`a dan mendekati Tuhan,  ada adab-adabnya. Antaranya:
Berkelakuan baik seperti mematuhi perintah Allah dan menjauhi segala laranganNya. Berdzikir atau mengingati Allah terlebih dahulu seperti membaca ayat-ayat Al-Qur`an, khususnya Yasin dan sebagainya.
Beristighfar, membaca isti`dzah, basmalah, memuji Allah dan bersolawat kepada Rasulullah dan ratib.
Walau bagaimana, untuk berdo`a, tidak semestinya di dalam keadaan formal, dia berlaku  bila-bila masa, khususnya di dalam keadaan tertekan, berlaku kecemasan dan benar-benar mengharapkan. Di dalam situasi berkenaan, bahkan do`a dan harapan menjadi ingatan sepanjang sebagaimana harapan terus dipohonkan.  Do`a adalah sebahagian daripada ibadat, bahkan dia menjadi inti ibadat (Al-Do`a mukhkhu al-``badat).
Al-Qushairi menjadikan do`a satu dari bab-bab dari segi pembicaraan.
Beliau bertolak dari ayat Al-Qur`an  yang bermaksu:
``Berdo`alah kepada Tuhan kamu dalam keadaan merendah diri dan dalam keadaan kerahsiaan.`` Al-A`raf: 55).
Juga  firman Allah bermaksud:
``Berdo`alah  kepadaKu’ nescaya aku mustajabkan do`amu.`` (Al-Mu`min: 60).
Dari segi Hadith:
Mengkhabarkan kepada kami `Ali bin Ahmad Ibn `Abdan berkata, mengkhabarkan kami Abu al-Hasan al-Saffar al-Bas*ri berkata, bercakap kepada kami Muhammad bin Ahmad al-`Audi berkata, bercakap kepada kami Kamil berkata, bercakap kepada kami Ibn Lahi`ah berkata, bercakap kepada kami Khalid bin Yazid  daripada Sa`id bin Abi Hilal, daripada Anas bin Malik, bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda:
``Al-Do`a mukhkhu al-`ibadah`` Bermaksud: Do`a ialah inti inadat.``
Dan berkata Al-Ustadz (Abu `Ali al-Daqqaq):
``Do`a ialah kunci hajat. Dia adalah tempat  rihat bagi  mereka yang tertekan, tempat berlindung bagi mereka yang di dalam memerlukan, keringanan bagi yang mempunyai tujuan. Allah mengeji siapa yang meninggalkan do`a dengan firmanNya bermaksud:
``Mereka menggenggam tangan-tangan mereka itu.`` (Al-Taubah: 67).
Dikatakan, mereka tidak memanjangkannya kepada `Kami` dengan permohonan.
Aku mendengar Al-Ustadz Aba `Ali al-Daqqaq berkata,  kata Sahl bin `Abdullah,
``Sedekat-dekat do`a untuk dimustajabkan ialah do`a yang semasa (al-hal), do`a  semasa bahawa pendo`anya dalam keadaan terdesak, yang dia tidak menghina dan tidak membesar dirinya.
Berselisih pendapat tentang mana yang lebih afdhal dengan berdo`a, atau diam dengan redha.
Pendapat jelas, bahawa do`a dengan dirinya (do`a) adalah ibadat sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w.  bermaksud, ``Al-do`a ialah inti badat.`` Maka dengan membawa datang dan melakukan do`a adalah lebih aula  daripada meninggalkannya, dan dia adalah haqq Allah Ta`ala. Kalaupun tidak sampai apa yang didoakan, maka dia telah mendirikan haqq Tuhannya dan melahirkan sifat `ubudiyyah. Namun ada yang berpendapat diam dan berada di bawah hukum lebih sempurna dan melambangkan keredhaan.
Dan dicatat oleh Al-Qushairy, bahawa daripada adab-adab do`a, iaitu:
Hadhir hati dan janganlah dia lalai. Sesungguhnya diriwayatkan  daripada Nabi s.a.w. bersabda (bermaksud):
``Sesungguhnya Allah Ta`ala tidak memustajabkan  do`a ham ba yang hatinya lalai.`` (Dikeluarkan oleh Al-Tirmidzi darpada Abi Hurairah).
Dan daripada syarat untuk berdo`a:
Adalah makan minumnya adalah halal. Nabi bersabda kepada Sa`ad, (bermaksud:
``Perbaikilah usaha kamu, nescaya dimustajabkan do`a  kamu.`` (Dikeluarkan oleh Al-T*abrani daripada Sa`ad in Abi Waqqas*).
Adalah dikatakan bahawa, ``Do`a adalah kunci hajat dan hendaklah memastikan makanan adalah halal.``
Dan adalah Yahya bin Mu`adhz berkata,
``Tuhanku, ``Bagaimanakah aku mau mendo`akan kepada Engkau, sedangkan aku orang yang berdosa dan bagaimana aku tidak  mendo`akan sedangkan Engkau Maha Karim (Mulia).
Do`a sebenarnya bukan sekaar mohonan, tetapi adalah penglahiran kehambaan, mengusahakan pendekatan dan mohon perhatian dan keredhaan.

Sekian.

No comments:

Post a Comment