September 25, 2017

ABU `ABDULLAH AL-DASTANI : ANEKDOT SASTERA SUFI ?


BBB,  04 Muharram 1439H. = 24 September 2017M. (Ahad):
`Abdullah al-Dastani atau lebih lengkap Abu `Abdullah Muhammad bin `Ali al-Dastani adalah satu lagi tokoh yang dianggap oleh Al-Hujwiri sebagai sufi terkenal pada peringkat mutaakhir, tapi keadaan sebenarnya bukan sebagaimana dianggap oleh Al-Hujwiri. Sebagaimana tiga tokoh sebelumnya tidak terdapat di dalam tabaqat dan kitab-kitab tasawuf yang membicarakan tentang tokoh, maka demikianlah dengan `Abdullah al-Dastani.
`Abdullah al-Dastani  -  Dari namanya diketahui bahawa beliau adalah berasal dan Dastan, iaitu satu kawasan yang berada di Bistam, iaitu satu kawasan bagi tokoh sufi Abu Yazid al-Bist*ami yang beliau berasal dari sana. `Abdullah al-Dastani, menurut Al-Hujwiri adalah seorang yang alim di dalam berbagai-bagai bidang ilmu pengetahuan. Kealimannya di dalam banyak bidang ilmu pengetahuan menurut Al-Hujwiri membolehkanya  menghuraikan tentang keilmuan yang berkenaan secara cemerlang. Beliau juga mendalam bidang tasawuf dan mampu membicarakan aspek-aspek kerohanian secara halus dan mendalam.  Di samping itu beliau juga mendalam dalam bahagian akidah.
Al-Hujwiri mengaitkan  `Abdullah al-Dastani dengan tokoh tempatan yang terkenal pada zamannya, iaitu Shaykh Sahlagi, dikatakan,
``Dia menemukan pengganti utama dalam diri Shaykh Sahlagi.``
Dari watak Sahlagi ini diungkapkan pandangan akidah bahawa,
``Pengesaan terhadap Allah yang datang darimu adalah benar dan  adalah wujud, tetapi dirimu yang mengesakan pada hakikatnya tidak wujud.``
Ungkapan sedemikian bukanlah sesuatu yang baharu dan memang sedemikianlah kebenarannnya, kerana yang Esa wujud ialah Allah, dan diri yang mengungkap, bahkan seluruh yang lain dari Allah adalah wujud yang nisbi, akan binasa, bahkan hakikatnya tidak wujud.``
Penyangkalan terhadap dirimu menurut `Abdullah al-Dastani, sebagaimana dikatakan oleh Al-Hujwiri adalah peringkat rendah. Pada peringkat tinggi ialah penyerahan mutlak segalanya kepada Allah.``
Sebagaimana biasa, antara ciri tokoh sufi ialah wujudnya keanihan pada diri seorang tokoh yang disifatkan sebagai karamat – yang sebenarnya tidak semestinya, kerana keilmuan dan peribadi sufi sudah  cukup melambangkan kesufian dan tidak perlu memperlihatkan kelebihan-kelebihan lain sama ada benar atau tidak benar berlaku, tetapi bagi Shaykh `Abdullah al-Dastani ini dan Shaykh Sahlagi dibawa cerita yang tujuannya adalah bagi menunjukkan kelebihan dan perkaitan dua tokoh berkenaan.
Kononnya, pada satu hari kawasan Bistam diserang dengan kehadiran banyak belalang. Semua kawasan, sama ada pokok, permukaan padang, rumah dan di mana saja dilitupi dengan belalang. Orang ramai di samping tertanya-tanya merasa takut dengan keadaan yang terjadi. Mereka berharap ada pihak yang mengambil tindakan bagi mengatasi serangan belalang berkenaan. Akhirnya menurut al-Dastani sebagaimana dilaporkan oleh Al-Hujwiri diberitahu kepada Shaykh Sahlagi. Beliau diminta mengatasi kegawatan yang terjadi.
Dikatakan Shaykh berkenaan naik ke tempat tinggi, dan memandang ke langit sambil berdo`a. Kononnya menjelang waktu asar, belalang-belalang berkenaan semakin berkurang dan pada waktru asar, gerombolan belalang berkenaan menghilang.``
Kononnya ini menandakan keramat shaykh, bahkan kedua-dua shaykh berkenaan.
Ini menurut Al-Hujwiri membuktikan dia antara tokoh sufi mutaakhir. Namun yang kita lihat dia adalah lebih merupakan anekdot sastera sufi  lebih dari kesufian.

Sekian.

No comments:

Post a Comment