September 21, 2017

PENGKATEGORIAN TOKOH SUFI SECARA TERBUKA


BBB, 29 Dzul-Kaedah 1438H. = 20 September 2017M. (Rabu):
Antara pendekatan pembicaraan tentang tasawuf, selain dari membicarakan tentang konsep, pendekatan perjalanan kerohanian, doktrin dan kehalusan kerohanian, satu pendekatan popular yang sebenarnya telah kita bicara dan sedang membicarakan ialah pendekatan membicarakan tokoh-tokoh sufi dan pandangan-pandangan kesufian mereka.
Pendekatan membicarakan tentang tokoh yang paling lengkap ialah dlakukan  oleh `Abdul Rahman al-Sulamiyy  (m. 412H.) dengan kitabnya yang berjudu: Al-Tabaqat al-Sufiyyat. Kitab ini dirujuk oleh mereka yang membicarakan tentang tokoh sufi yang datang selepasnaya.
Abdul Rahman al-Sulamiyy membicarakan tentang 103 orang sufi yang dipecahkan kepada lima tabaqat (generasi) setiap generasi terdiri dari  20 orang, kecuali generasi kelima terdiri dari 23 orang. Pendekatannya dianggap paling sempurna kerana bagi setiap tokoh dibicarakan dari segi latar belakang, pengajian, keterlibatan di dalam kesufian,  guru-guru dan murid-murid  mereka.. Sebahagian besar dari tokoh yang dibicarakan menjadi sanad di dalam meriwayatkan Hadith. Kemudian dibicarakan tentang pendapat-pendapat tokoh-tokoh sufi berkenaan yang diriwayatkan secara gaya Hadith.
Pendekatan ketokohan adalah menjadi sebahagaian dari kandungan al-Risalat al-Qushaiyyat oleh  Abu al-Qasim `Abd al-Karim bin Hawazin (m. 465H.). Al-Qushairy membicarakan tentang 83 tokoh sufi – tanpa pengkategorian. Pendekatan dari segi pembicaraan adalah sebagaimana dilakukan oleh al-Sulami. Bermaksud riwayat dilakukan terhadap setiap tokoh ialah menuut gaya Hadith. Banyak berlaku persamaan  antara Al-Sulami dan al-Qushairy, sehingga dapat diambil antara kesimpulan, bahawa kedua-kedua tokoh ini mendapat maklumnat tentang tokoh-tokoh sufi adalah sebahagiannya dari smber yang sama.
Al-Hujwiri dengan karyanya, iaitu Kashf al-Mahjub, sebahagian besar karangannya ini membicarakan tentang tokoh-tokoh sufi yang dipecahkan kepada:
·         Para sahabat Nabi yang menjadi Imam, iaitu Khulafa` al-Rashidin yang empat, iaitu Abu Bakar, `Umar,  `Uthman dan `Ali.
·         Para Imam dari Ahl al-Bayt, iaitu Husin Bin `Ali, Hasan bin `Ali, `Ali bin Husain bin `Ali  (Zaial `Abidin), Abu Ja`far Muhammad bin `Ali bin Husain al-Baqir. Dan Abu Muhammad Ja`far bin Muhammad al-S*adiq.
·         Para Ahli al-Suffah yang jumlah mereka lebih dari 300 orang, tetapi tidak dibicarakan semuanya.
·         Para Imam dari kalangan tabi`in, iaitu , Uways al-Qarni, Harim bin Hayyan, Hasan Basari dan Sa`id bin al-Musayyab.
·         Para Imam dari generasi  sesudah tabi`in hingga masa kini, iaitu sejumlah 64  orang dan baru sudah dibicarakan.
·         Sufi-sufi terkemuka pada masa mutaakhir, iaitu sebanyak 10 orang iaitu.
Abu al-`Abbas Ahmad bin Muhammad al-Qas*s*ab.
Abu `Ali Hasan bin Muhammad al-Daqqaq
Abu Hasan bin Muhammad al-Khurqani.
Abu `Abdullah Muhammad bin `Ali al-Dastani
Abu Said Fadhlullah bin Muhammad al-Mayhani
Abu al-Fadhl Muhammad bin Hasan al-Khuttali
Abu al-Qasim `Abd al-Karim bin Hawazin al-Qushairy
Abu `Abbas Ahmad bin Muhammad al-Ashqani
Abu al-Qasim bin `Ali bin `Abdullah al-Gurgani
Abu Ahmad al-Muz*affar bin Ahmad bin Hamdan
Kategori  ini  akan dibicarakan/
·         Para Sufi Mutakhir pelbagai negeri
Maksud pelbagai negeri itu adalah terhad kepada negeri-negeri Asia Tengah yang antaranya  di bawah pengaruh Parsi (Pada masa Al-Hujwiri) seperti Syria, `Iraq, Parsi,  Qubistan, Azarbaijan, T*abaristan, Kisy, Kirman, Khurasan, Transoxania dan Ghazna.
Nampaknya tidak termasuk negara-negara atau negeri-negeri d Timur jauh yang mungkin pada masa di luar dari maklumat penulis Al-Hujwiri.

Pendekatan di atas adalah terarah kepada tokoh-tokoh sufi khusus yang menekankan ciri-ciri rohani khusus yang takrif dan definisi diberi oleh mereka yang di dalam kalangan sufi mereka.
Pendekatan yang lebih terbuka dan praktikal, ialah seperti yang dilakukan oleh seperti: yang dilakukan oleh Al-Sayyid Mahmud abu al-Faydh al-Manufi al-Hasani dengan judul karya iaitu Jamharat al-Awliya`. Pendekatan adalah bermula dari Rasulullah s.a.w. kepada sahabat empat, Ahlu al-Suffah, sahabat-sahabat terkenal, kalangan tabi`in dan kalangan pendukung Islam terkemuka – termasuklah kalangan sufi khusus yang dibicarakan oleh kalangan sufi khusus. Pendekatan terbuka adalah wajar dan ciri-ciri kesufian tidak terhad kepada kalangan sufi khusus yang berada di dalam alam mereka, tetapi adalah termasuk berbagai tokoh Islam yang hidup dalam alam biasa biasa, tetapi mendukung Islam secara murni dengan meneruskan kegiatan seperti manusia biasa dan bersifat praktikal.
Meneruskan pendekatan sebagaimana di dalam Jamharat al-Awliya ialah pendekatan yang dilakukan oleh `Abdul Wahab al-Sha`rani dengan karyanya Al-Tabaqat al-Kubra (dua jilid)  Pendekatan secara terbuka yang merangkumi semua tolkoh Islam yang mendukung nilai-nilai Islam yang tertentunya melibatkan aspek kerohanian. Jumlah mereka yang dibicarakan menghampiri 400 orang. Walau bagaimana tokoh-tokoh dari alam Melayu masih di luar maklumat pengarang. Walau bagaimana pendekatan terbuka melibatkan ramai tokoh, ciri dan definisi tasawuf lebih terbuka dan tidak dimonopoli yang mengkhususkan kalangan sufi tertentu sebagaimana  ciri kesufian khusus mereka.

Sekian.

1 comment:

 1. Assalamualaikum wr wb. Saya Sangat berterimah kasih kepada KI RONGGO LAWE
  berkat semua bantuan yg diberikan saya sdh buka usaha dan memiliki
  beberapa Restoran ternama di Surabaya mengatakan ”Saya dulu seperti
  orang gila, bahkan hendak bunuh diri, usaha saya ditipu sahabat karib
  dan membawa lari semua uang saya. Saya pun harus menanggung hutang
  supplier dari usaha kontraktor yang dibawa lari teman saya. Kesana
  kemari minta bantuan gak ada yang nolong. Bahkan saya sudah keliling
  Indonesia untuk mendapatkan atau mencari pinjaman dan dana gaib, tapi
  untung di ujung keputus asa’an saya bertemu dgn KI RONGGO LAWE yang
  dikenalkan oleh adik ipar saya, akhirnya bliau menawarkan bantuan Dana
  Gaib tanpa tumbal/resiko diawal ataupun akhir dan dari golongan
  putih.setelah persyaratanya dilengkapi dan ritual selesai, MENGEJUTKAN
  !!!, saya mendapatkan dana gaib sebesar 700jt dihadapan saya.
  kalau mau seperti saya hubungi KI RONGGO LAWE Tlp/Sms : 0853-1403-1099 atau KLIK DISINI
  solusi tepat salam sukses.


  INILAH JENIS MACAM PESUGIHAN DAN BOCORAN TOGEL 2D 3D 4D 5D 6D.....


  >PESUGIHAN TUYUL| PELARIS USAHA
  >PESUGIHAN UANG GAIB
  >PESUGIHAN JIN KHODAM
  >PESUGIHAN ASMA
  >PESUGIHAN UANG SEPASANG
  >PESUGIHAN UANG BALIK
  >PESUGIHAN JUAL JANIN
  >PESUGIHAN PUTIH TAMPA TUMBAL
  >PESUGIHAN NIKAH JIN
  >PELARISAN DAGANG

  ReplyDelete