September 30, 2017

ABU AL-QASIM BIN `ALI AL-JURJANI DAN MURIDNYA


BBB, 09 Muharram 1439H. = 29 Septembr 2017M. (Juma`at):
Antara sufi mutaakhir yang dikira terkenal oleh Al-Hujwiri ialah Abu al-Qasim bin `Ali  bin `Abdullah Al-Jurjani.  Melihat kepada nisbah  Abu al-Qasim bin `Ali  dengan `Al-Jurjani`  kita dapat memahami, bahawa ia berasal atau berketurunan Georgia, iaitu negara Asia Tengah yang pernah menerima Islam. Menurut Al-Hujwiri Abu  al-Qasim  bin `Ali  adalah seorang yang alim di dalam berbagai ilmu dan tiada tandingnya.
Dia adalah `ulama` yang  mengimbangi antara tasawuf dan shari`at. Dia adalah seorang tokoh berkarisma dan dikagumi.  Dia mempunyai pengikut-pengkut yang ramai dari kalangan pemuda.  Abu al-Qasim menyampaikan pengajaran dan ungkapan-ungkapannya kepada pemuda-pemuda – pengikut-pengikutnya.
Abu al-Qasim mempunyai seorang murid yang menjadi penggantinya, iaitu Abu `Ali al-Fadhl bin Muhammad al-Farmadzi yang menjalankan tugas dengan  penuh setia kepada gurunya.
Huraian seterusnya adalah hubungan antara murid dengan guru ini. Diceritakan bahawa murid ini menceritakan pengalaman rohani yang dialami kepada gurunya untuk dinilai, tapi murid merasa bimbang dengan sikap yang ditunjuk gurunya bagai tidak memberi perhatian. Tiba gurunya menyatakan apa yang dibimbanginya, bagaikan dia dapat membaca apa yang difikirkannya. Gurunya mengingatkan agar dia tidak terikut-ikut dengan sangkaan yang menjadi kebiasaan bagi peringkat permulaan bagi murid.
Adalah difahami, murid dikehendaki mempelajari dan terus beramal kepada peringkat mempertingkatkan hubungan kerohanian dengan Tuhan dengan bimbingan guru  dan tidak  membiar diri berimaginasi dan berangan-anagn.

Sekian.

No comments:

Post a Comment