September 22, 2017

AHMAD BIN MUHAMMAD AL-QAS*S*AB SUFI MUTAAKHIR


BBB, 01 Muharram 1439H. = 21 September 2017M. (Khamis):
Ahmad al-Qassab, ialah nama penuh bagi Ahmad bin Muhammad al-Qassab yang kunyahnya ialah Abu al-`Abbas.
Ahmad al-Qassab adalah salah seorang yang dikelompok dan dikategorikan oleh Al-Hujwiri sebagai sufi-sufi terkemuka pada masa  mutakhir. Konsep mutakhir yang dimaksudkan oleh Al-Hujwiri, ialah golongan sufi selepas kelompok utama yang dibicarakan, iaitu sebanyak 64 orang itu. Tempoh keberadaan golongan sufi berkenaan kebiasaannya ialah selepas abad ke 2H., iaitu tempoh keilmuan tasawuf mula berkembang dan mencapai puncak dari segi prolifik ialah sekitar abad ke 3H. dan meklebihi sedikit dari pempoh nerkenaan – biasanya hingga suku terawal awal abad ke 4H ( hingga 325H. dan sekitarnya).
Namun semakan yang dibuat terhadap sepuluh nama tersebut sebagai sufi terkemuka pada masa mutakhir,  kebanyakannya sukar di dapati di dalam kitab-kitab tabaqat dan yang membicarakan tentang tokoh-tokoh. Ini menghadkan sumber-sumber rujukan yang dapat dibuat. Ini disebabkan oleh beberapa faktor, antaranya;
Tokoh-tokoh popular dikatakan oleh Al-Hujwiri adalah tokoh-tokoh setempat pada masanya, walaupun dikatakan oleh Al-Hujwiri  tokoh popular, tetapi dia tidak meningkat kepada  tahap umat. Tokoh-tokoh berkenaan selain dari baharu, adalah relatifnya bertempat di bawah wilayah Parsi dan mereka biasanya kurang diterima pada peringkat umat. Kepopularan mereka tidak setara dengan tokoh lain yang sama dari kawasan Parsi, namun  dianya diterima sebagai salah seorang sufi yang dikatakan terkenal.
Kembali kepada Ahmad al-Qas*s*ab, dia dikatakan oleh Al-Hujwiri,  adalah seorang yang buta huruf. Yakni tidak pandai menulis dan membaca  yang menjadi kunci ilmu pengetahuan. Namun dikatakan tokoh dari Transoxamania, dikatakan seorang yang mendalam bidang kerohanian, bahkan dia dianggap seorang yang terkenal di dalam bidang rohani. Dia dikatakan mengangkat darjah keohanian kepada  peringkat tertinggi dan kelohoran jiwa.  Namun disebut kelemahan  Ahmad  al-Qas*s*ab bahawa dia buta huruf dan mampu menulis dan membaca.
Meskipun Ahmad bin Muhammad al-Qasswab  tidak tau menulis dan membaca, tetapi jiwanya terbuka mendalami  bidang-bidang keilmuan akali dan rohani melalui pembelajaran dan amalan kesufian hingga menjadikan dia seorang mendalam bidang `aqidah dan juga ilmu-ilmu  zahir dan riyadhiat, sebagaimana dia juga mendalam bidang kerohanian.
Al-Hujwiri memetik pendapat Abu `Abdullah Khayyat Imam Masjid di Taburstan katanya,
``Dia adalah salah seorang dikurniai Tuhan keilmuan dan dapat menjawab persoalan-persoalan berhubung rohani dan akidah dengan baik.``
Walau bagaimana Al-Hujwiri tidak mengemukakan apakah pendapat Ahmad al-Qassab di dalam bidang keilmuan tertentu yang mengistimewakannya, misalnya hujah keilmuan akidah yang dia dikatakan mendalam di dalam bidang berkenaan atau sebarang konsep tasawuf yang dibawa oleh Ahmad al-Qas*s*ab.
Sebaliknya Al-Hujwiri cenderung memperlihatkan keistimewaan tokoh dari segi kekeramatannya (?) yang sebenarnya bukan merupakan syarat kesufian.
Beliau menceritakan bahawa pada satu hari seekor unta  yang sarat dengan muatan bersama dengan pengembalanya – seorang pemuda melalui sebuah kawasan penempatan, tiba-tiba unta itu terjatuh oleh beratnya barang-barang yang dibawa. Pemuda tersebut menurunkan barang-barang muatan sambil berdoa keselamatan unta dan barangan yang dibawa. Pada masa itu  melewati unta berkenaan Ahmad al-Qassab. Dia bertanya hal yang berlaku. Pemuda berkenaan menceritakan keadaan untuknya yang jatuh itu. Dia memohon kepada Ahmad al-Qas*s*ab mendoakan kebaikan bagi mereka. Kononnya selepas dido`akan oleh Ahmad Al-Qas*s*ab, maka unta yang dikatakan patah kaki  itu bangkit dan meneruskan perjalanan.  Peristiwa ini ditunjukkan oleh Al-Hujwiri sebagai karamat Ahmad al-Qas*s*ab ! Namun logiknya unta letih keberatan, maka apabila rehat dan diturunkan berat barang, maka ianya dapat meneruskan perjalanan.
Peristiwa ini tidaklah sangat menunjukkan konsep Kashfu  al-mahjub yang mau ditunjukkan oleh Al-Hujwiri.
Antara pendapat Ahmad al-Qas*s*ab yang mau ditunjukkan, bahawa manusia, dapat mengatasi kerisauan dan kegundahan, jika ia berpegang kepada hakikat, segala sesuatu ditentukan oleh Tuhan dan berpegang dengan qadha` dan qadar Tuhan sebagai dipegang di dalam akidah.  Ahmad al-Qas*s*ab adalah mengukuhkan dari segi pegangan akidah yang seharusnya dipegang oleh seorang Islam berdasrkan pegangan Ahlu al-Sunnah yang betul.
Ahmad al-Qassab adalah seorang sufi sebagaimana sufi yang lain.

Sekian.

No comments:

Post a Comment