September 17, 2017

ISTILAH-ISTILAH KESUFIAN DARI MUHAMMAD BIN KHAFIF


BBB, 25 Dzul-Hijjah 1438H. = 18 September 2017M. (Sabtu):
Antara nama sufi yang ditampilkan oleh Al-Hujwiri ialah Abu `Abdillah [Ibn Khafif]. Namanya ialah Muhammad bin Khafif bin Ispakshaz al-S*ubyu yang menetap di Shiraz dan adalah emaknya dari Naisaburi. Dia adalah berketurunan raja dan memisah diri dari kerabat di raja dan memilih kehidupan sufi. Adalah ia ketua shaykh-shaykh pada zamannya. Dia bersahabat dengan Ruwaym, Al-Jariri, Abi al-`Abbas bin `At*a`, Tahir al-Maqdisi dan Abi `Amrin al-Dimashqi dan dia bertemu dengan Al-Husain bin Mansur. Adalah dia alim dalam ilmu-ilmu zahir dan hakikat. Dia meninggal pada tahun 371H.
Dia juga disanad dengan Hadith:
Mengkhabarkan kami Abu `Abdillah Muhammad bin Khafif – ijazah, berkata, bercakap kepada kami Ahmad bin Sam`an, katanya bercakap kepada kami Al-Fadhl  bin Hammad, berkata, bercakap kepada kami `Abdul Karim daripada Ma`ali  bin `Aman berkata, bercakap kepada kami Salih bin Musa al-T*alji daripada Abi H*azim daripada Sabl daripada Ma`ad berkata, bersabda Rasulullah s.a.w. bermaksud:
``Kalau dunia berharga di sisi Allah sesayap nyamuk, dia tidak akan memberi kepada orang  kafir seteguk minuman.``
Mengkhabarkan kami Muhammad bin Khafif [sebagai ijazah bahawa] dia disoal tentang tasawuf. Maka katanya, ``Membersih hati daripada muwafakat manusia, dan menjauhi dakwa yang bersifat nafsu dan daripada menurunnya sifat kerohanian, dan ta`alluq              dengan ilmu hakikat dan mengikut Rasul s.a.w. dari segi shari`ah.``
Dan berkata Ibn Khafif, tatkala Allah menciptakan  malaikat, jin dan manusia, Dia juga mencipta dari segi penjagaan (al-`Is*mah), keperluan (al-kifayah)  dan helah  (al-hilah). Maka berkata mala`ikat pilihlah, maka mereka memilih penjagaan. Kemudian dikatakan kepada jin, pilihlah, maka mereka memilih penjagaan, maka katanya, ada mendahului kamu., maka mereka memilih keperluan.
Kemudian dikatakan kepada manusia, pilihlah kamu, maka katanya kami memilih penjagaan, maka katanya telah mendahului kamu. Maka katanya, kami memilih keperluan, maka katanya telah mendahului kami. Maka mereka memilih helah. Maka adalah anak Adam terikat dengan janji mereka.``
Dan berkata Muhammad bin Khafif, `al-sakr ialah gelora hati ketika mengalami dzikr kepada yang dikasihi.``
Dan berkata Ibn Khafif, ``Riyadhah ialah memecahkan nafsu dengan berkhidmat dan menegahnya daripada fatrah.``
Dan berkata Ibn Khafif, ``al-Inbisat* ialah menghilanhgkan kelebihan ketika menyoal.``
Dan berkata Muhammad bin Khafif, ``Iman ialah membenarkan dengan hati daripada apa yang diberitahu sebenar daripada perkara yang ghaib.``
Dan berkata Muhammad bin Khafif, ``Takut ialah kegoncangan hati daripada apa yang dia tahu apa yang dialami dari al-ma`bud.``
Dan berkata Muhammad bin Khafif, ``Taqwa ialah menjauhi apa yang menjauhkan engkau daripada Allah.``
Dan kata Muhammad bin Khafif, ``Tawakkal ialah cukup dengan jaminan dan membuang sebarang tohmah dengan qadha`Nya.``
Dan berkata Abu `Abdillah Muhammad bin Khafif, ``Hakikat iradah ialah berterusan usaha dan meninggalkan rahah.``
Dan berkata Abu `Abdillah tuntutan berbagai-bagai:
Tuntutan iman ialah apa yang mengukuhkan engkau daripada sihat tas*diq dengan wa`ad dan wa`idNya.
Tuntutan ilmu apa yang menerang dengannya akan hukum-hukum, maka lahirlah dalil-dalil, maka dituntut dari segi haqq ialah mengamalkannya,
Dan tuntutan Haq, ia adalah yang apabila lahir tuntutan dan tarikan kepada melaksanakan.
Dan berkata Abu `Abdillah, ``Tiada satu yang lebih mudharat dari melebihkan musamahah  nafsu menunggangi rukhs*ah dan menerima pentakwilan-pentakwilan.``
Dan berkata Abu `Abdillah bin Khafif, ``Yaqin ialah mengukuhkan asrar dengan hukum-hukum perkara-perkara  yang  ghaib.``
Dan berkata Abu `Abdillah, ``Mushahadah ialah penjenguhan hati dengan kemurnian yakin kepada apa yang dikhabarkan oleh hak daripada perkara-perkara yang ghaib.
Dan berkata Abu `Abdillah, ``Al-qurb ialah melipatkan kejauhan dengan kelembutan pendekatan.``
Dan berkata Abu `Abdillah, ``Kesampaian ialah  berhubung dengan yang dikasihi dengan tidak ada sesuatu selain darinya.  Dan ghaib tiap suatu selain dariNya.``
Dan berkata `Abdullah, `Al-Danif ialah terbakar dalam kesenduan dan dalam berulang aduan.``
Dan berkata Abu `Abdillah, ``Himmah ialah tarikan perhatian apa yang ditumpu dengan pergi kepadanya.``
Dan ditanya Muhammad bin Khafif, Kenapa bala yang bercinta lebih besar daripada segala ahwal ? Maka katanya, kerana roh mereka terkesan, maka bala dengan cinta mereka, maka katanya (Dia kasihkan mereka –Yuhibbuhum). Dan siapa yang kuasa mendengar kalam ini, melainkan ternyata baginya hakikat-hakikat.
(Apa yang dihikayatkan di atas, mengkhabarkan daku oleh Abu `Abdillah, Muhammad bin Khafif, r.a. sebagai ijazah kepadaku dengan tulisan tangannya sendiri).
Demikianlah penjelasan berbagai istilah kesufian oleh Abu `Abdillah Muhammad bin Khafif.

Sekian

1 comment:

 1. Assalamualaikum wr wb. Saya Sangat berterimah kasih kepada KI RONGGO LAWE
  berkat semua bantuan yg diberikan saya sdh buka usaha dan memiliki
  beberapa Restoran ternama di Surabaya mengatakan ”Saya dulu seperti
  orang gila, bahkan hendak bunuh diri, usaha saya ditipu sahabat karib
  dan membawa lari semua uang saya. Saya pun harus menanggung hutang
  supplier dari usaha kontraktor yang dibawa lari teman saya. Kesana
  kemari minta bantuan gak ada yang nolong. Bahkan saya sudah keliling
  Indonesia untuk mendapatkan atau mencari pinjaman dan dana gaib, tapi
  untung di ujung keputus asa’an saya bertemu dgn KI RONGGO LAWE yang
  dikenalkan oleh adik ipar saya, akhirnya bliau menawarkan bantuan Dana
  Gaib tanpa tumbal/resiko diawal ataupun akhir dan dari golongan
  putih.setelah persyaratanya dilengkapi dan ritual selesai, MENGEJUTKAN
  !!!, saya mendapatkan dana gaib sebesar 700jt dihadapan saya.
  kalau mau seperti saya hubungi KI RONGGO LAWE Tlp/Sms : 0853-1403-1099, atau KLIK DISINI
  solusi tepat salam sukses.  INILAH JENIS MACAM PESUGIHAN DAN BOCORAN TOGEL 2D 3D 4D 5D 6D.....


  >PESUGIHAN TUYUL| PELARIS USAHA
  >PESUGIHAN UANG GAIB
  >PESUGIHAN JIN KHODAM
  >PESUGIHAN ASMA
  >PESUGIHAN UANG SEPASANG
  >PESUGIHAN UANG BALIK
  >PESUGIHAN JUAL JANIN
  >PESUGIHAN PUTIH TAMPA TUMBAL
  >PESUGIHAN NIKAH JIN
  >PELARISAN DAGANG

  ReplyDelete