September 29, 2017

AHMAD AL-ASHQANI : SUKAR MENELUSURI PENDEKATANNYA


BBB, 08 Muharram  1439H. =  28 September 2017M. (Khamis):
Mendepani tokoh Ahmad al-Ashqani yang nama lengkapnya ialah Abu al-`Abbas  Ahmad bin Muhammad al-Ashqani adalah mendepani kesukaran. Menurut Al-Hujwiri – agak bombastik, bahawa tokoh ini adalah imam bagi setiap ilmu pokok dan cabang dan sempurna dari semua segi !  Dikatakan dia pernah menemui beberapa sufi terkemuka, tetapi tidak disebut sufi-sufi berkenaan.
Kesukaran bahawa  watak  Abu al-`Abbas adalah agak asing dari bidang tasawuf dan namanya tidak ada disenaraikan di dalam kitab-kitab tabaqat sufi atau kitab-kitab yang sebahagiannya membicarakan tentang sufi.
Sebagaimana kata Al-Hujwiri, cara berfikir dan ungkapan-ungkpan Ahmad al-Ashqani, sukar untuk diikuti dan juga sukar difahami. Menurut Al-Hujwiri, dia adalah gurunya.
Ahmad al-Ashqani  mengingatkan bahawa,  tanpa kefahaman, seseorang itu  seharusnya tidak mengambil ungkapan-ungkapan yang tidak difahami, lantaran ia lebih mengelirukan. Pengambilan sedemikian menurut Ahmad al-Ashqani, sebagai tindakan orang bodoh ! Agak kasar.
Menurut Al-Hujwiri Ahmad  al-Ashqani mempunyai pandangan dan doktrin yang disebut  `fana` (melenyaokan diri). Pegangan ini adalah selari dengan pegangan akidah yang melihat kesegalaan adalah dicipta Allah dan  fana`, melainkan Allah.
Menurut al-Hujwiri,  Ahmad al-Ashqani  adalah seorang yang teguh berpegang menurut madzhabnya, bahawa segala benda adalah dicipta dan tertakluk kepada fana.
Menurut Ahmad al-Ashqani, setiap orang mempunyai keinginan yang tidak mungkin dicapai (sepenuhnya ?).
Menurutnya maqam-maqam dan karamah adalah halangan-halangan yang menabiri manusia dari mencapai peringkat puncak. Dia berpegang pada konsep karamah.
Tapi, baginya, lebih baik keinginan yang tidak kesampaian dan adanya halangan-halangan. Ianya dapat melemahkan ego manusia dan dalam waktu yang lain mencabarnya terus berusaha – ikhtiar.

Sekian.

No comments:

Post a Comment