September 6, 2017

ABU `ALI AL-JAUZUJANI KECAM SUFI PALSU


BBB, 14  Dzul-Hijjah 1438H. = 05 September 2017M. (Selasa):
Abu `Ali al-Jauzujani bernama lengkapnya ialah Al-Hasan bin `Ali, salah seorang sufi besar di Khurasan. Dia mempunyai beberapa karangan terkenal.  Bercakap tentang kekejian, al-riyadhiyyat dan mujahadat.  Dan turut bercakap tentang ilmu-ilmu ma`rifat dan hikam.
Abu `Ali bersahabat dengan Muhammad bin `Ali al-Tirmidzi dan Muhammad bin al-Fadhl yang mereka bersamaan umur.
Berkata (Al-Sulami), aku mendengar  Aba Bakr al-Razi berkata, aku mendengar Aba `Ali  al-Jauzujani berkata, ``Tiga perkara  simpulan  tauhid,  iaitu  takut , raja` dan mahabbah.
Maka bertambah takut  daripada banyak dosa kerana melihat balasan kesalahan dan bertambah raja` daripada usaha kebajikan kerana melihat   janji-janji baik dan bertambah daripada banyak dzikir lantaran bertambah keintiman, maka yang takut tidak tenterm dari dosa, dan yang raja` tidak rehat daripada memohon dan yang mahabbah tidak rehat daripada dzikir kepada yang dikasihi.
Maka yang takut api menyala,dan  yang raja cahaya bercahaya dan yang mahabbah cahaya segala cahaya.``
Aku mendengar `Abdullah bin Muhammads bin `Abdullah bin `Abdul Rahman al-Razi berkata, aku mendengar Aba `Ali al-Jauzujani berkata: tentang b-kh-l (bakhil) iaitu tiga huruf,  maka  al-ba` ialah bala,, dan kha` ialah khusran (rugi) dan lam,ia  ialah laum (cela).
Maka bakhil ialah bala pada dirinya, dan rugi pada usahanya dan cela ialah pada amalannya.``
Dengan  sanad yang sama aku mendengar Aba `Ali berkata, ``Al-Sabiqun mereka  adalah orang yang dekat dengan kurniaan, dan diangkat dari segi maqamat, mereka `ulama` Allah dari pilihan kejadian, ia mengenal Allah dengan sebenar-benar pengenalan, mereka menyembahnya dengan seikhlas ibadat, mereka melihatnya secara shauq dan mahabbah. Mereka ialah yang dimaksudkan dengan firman AllahTa`ala:
``Dan sesungguhnya mereka itu daripada hamba-hamba yang terpilih dan terbaik.`` (S*ad: 47).
Dengan sanad ini aku mendengar Aba `Ali berkata,
``Daripada alamat kebahagiaan seorang hamba mudah baginya melakukan ketaatan dan muwafakat dengan Sunnah pada perbuatannya, dia bersahabat dengan orang-orang s`alah (buat kebaikan), elok akhlak bersama kawan-kawan, menunjukkan kepada kebaikan makhluk, ambil berat kepentingan orang Islam dan menjaga waktu-waktunya.``
Dengan sanad yang sama aku mendengar Aba `Ali berkata,
``Orang celaka menzahirkan apa yang disembunyi Allah daripada maksiat-maksiat yang dilakukan.``
Dengan sanad yang sama dia disoal oleh sahabat-sahabatnya, ``Bagaimanakah jalan kepada Allah. Katanya, ``Jalan kepadaNya adalah banyak, ``Sebaik jalan ialah mengamal dan menurut al-Sunnah,, baik dari segi kata dan perbuatan, azam, aqad dan niyyah. Kerana Allah Ta`ala berfirman bermaksud:
``Dan jika kamu taatkanNya kamu mendapat hidayah.`` (Al-Nur: 54).
Maka dia ditanya, ``Bagaimana jalan bagi mengikuti Sunnah ?``
Maka katanya, ``Dengan menjauhi bid`ah dan mengikuti apa yang diijma` terhadapnya pada peringkat permulaan  oleh `ulama` Islam. Dan menjauhi dari majlis al-kalam dan ahlinya dan melazimkan jalan yang betul  dan mengikutinya sebagaimana disuruh oleh Nabi s.a.w. kerana firman Allah bermaksuid:
``Kemudian Kami mewahyukan kepada engkau agar mengikut millah Ibrahim yang hanif.`` (Al-Nahl: 123).
Dan dengan sanad sama aku mendengar Aba `Ali disoal tentang Abu Yazid al-Bist*ami, Ini lafaz* yang dihikayat daripadanya, katanya, ``Dirahmat Allah, baginya halnya, dan apa yang dicakap, semoga dia bercakap dengan halnya di atas had dia di dalam keadaan `ghalabah` atau hal keadaan mabuk, kalamnya baginya, dan siapa yang bercakap tentangnya dan tidak sebagaimana orang yang menghikayat tentangnya.`` Maka lazimkan bagi engkau wahai saudara, pertama mujahadah Abi Yazid dan muamalahnya, dan jangan cerca dengan apa yang dia sampai selepas mujahadahnya, jika sampai dengan sesuatu yang demikian, maka hikayatkan jika ia kalamnya, tidaklah orang berakal yang  menghilangkan apa yang dicapai daripada maqamat atau apa yang didakwa lebih dari itu.`
Dan dengan sanad yang sama aku mendengar Aba `Ali berkata,
``Manusia keseluruhannya di dalam medan-medan kelalaian, mereka bergerak, mereka menjangka mereka berpegang secara betul, mereka menjangka bercakap tentang hakikat an bercakap tentang mukashafah.
Pendapat Abu `Ali terakhir ini diulas lebih lanjut oleh al-Hujwiri, bahawa kalangan yang dianggap sufi, adalah angan-angan kosong,  Mereka konon berbicara tentang kebenaran dan wahyu Tuhan. Mereka mendakwa mempunyai kebenaran dan membangga diri, bahkan antara mereka yang mendakwa berada di padang kewalian. Sebenarnya mereka adalah dalam angan-angan dan menyangka sebagai keyakinan (kepastian). Mereka sebenarnya menurut  Abu `Ali, ada yang bercakap tentang wahyu yang pada hakikatnya adalah menurut hawa nafsu.
Dalam kata  lain, Abu `Ali mengingatkan,  jangan terpedaya dengan dakwaan-dakwaan yang disifatkan sebagai sufi palsu ynng membuat berbagai dawaan yang tidak lain sebagai palsu. Yang berakal ialah yang tahu menilai antara kaca dan intan.


Sekian.

No comments:

Post a Comment