September 24, 2017

ABU AL-HASAN BIN AHMAD AL-KHARQANI : MENCARI ISTIMEWA


BBB, 03 Muharram `1439H. = 23 September 201`7M. (Sabtu):
Berbanding dengan dua tokoh yang lepas – iaitu  Ahmad bin Muhammad al-Qas*s*ab dan Abu `Ali Hasan  al-Daqqaq yang dianggap sebagai sufi terkenal pada masa mutaakhir, maka Abu al-Hasan Ahmad al-Kharqani adalah lebih tidak diketahui  dan sukar  mendapat maklumat dari kitab tabaqat atau kitab tasawuf yang membicarakan tentang tokoh-tokoh. Sebagaimana dinisbahkan kepada Abu al-Hasan dengan al-Kharqani, bererti dia adalah dari Kharqan, iaitu tempat yang kurang diketahui.
Menurut Al-Hujwiri ia adalah tokoh pada zamannya – tapi terhad kepada zaman dan tempatnya dan tidak sampai naklumat yang selayaknya disenaraikan di dalam tabaqat.
Menurut Al-Hujwiri Abu al-Hasan al-Kharqani adalah shaykh besar dan diterima sama oleh auliya` Allah.  Menurut Al-Hujwiri Shaykh Abu Sa`id sering mengujunginya dan berbincang berbagai keilmuan, termasuk bidang kerohanian. Menurut Abu Sa`id dari perbincangan dan pengajaran yang disampaikan didapati bahawa  Abu al-Hasan adalah seorang yang berkelayakan dan layak memimpin keilmuan sebagaimana dilakukan oleh Abu Sa`id.
Kebolehan Abu al-Hasan bin Ahmad al-Kharqani diakui sama oleh Maulana Abu al-Qasim al-Qushairy. Beliau menyebut tentang kelancaran percakapan dan huraian yang disampaikan oleh Abu al-Hasan yang membuatnya lebih terdiam dari berbicara lantaran mendengar huraian keilmuan rohani yang disampaikan oleh Abu al-Hasan al-Kharqani.
Al-Hujwiri menampilkan apa yang dibicarakan oleh Abu al-Hasan tentang dua perkara, iaitu:
Konsep  al-wus*ul ila Allah, ianya sebenarnya  adalah pendekatan  semua kesufian dan ianya adalah relatif.
Pada hakikatnya, tiada kesampaian mutlak kepada Tuhan dan yang berlaku adalah pendekatan di dalam, menuju kepada Tuhan. Ianya merupakan  kepelbagaian pendekatan di dalam penujuan yang satu.
Mungkin ada yang mengatakan ada penyampaian yang sebenarnya adalah relatif . Ianya  bersifat intuitif dan wijdan dan bukan hakikat penyampaian.
Al-Hujwiri juga  menyebut persoalan `keselamatan` yang boleh diistilah sebagai `al-najat`. Ianya bukan hak kehambaan. Bagi hamba ialah pilihan  perjalanan dan yang menentukan adalah Tuhan. Di sini significantnya hamba, harus berusaha mempastikan jalan yang dilalui dan ditempuh adalah benar baik dari segi pendekatan dan amalan dan soal keselamatan terserah kepada Tuhan.
Sebagai rumusan apa yang disifatkan keistimewaan yang mau ditampilkan oleh Al-Hujwiri tentang Abu al-Hasan bin Ahmad al-Kharqani tidaklah suatu kelainan yang  dapat disifatkan sebagai istimewa.

Sekian.

No comments:

Post a Comment