September 8, 2017

PENDAPAT DAN NASIHAT ABU AL-`ABBAS IBN `AT*A` AL-ADAMI


BBB, 16 Dzul-Hijjah 1438H. = 07 September 2017 (Khamis):
Nama lengkap bagi Abu al-`Abbas bin `At*a` ialah Ahmad bin Muhammad  bin Sahl bin `At*a`  al-Adami adalah dari kalangan sufi dan `ulama` mereka, dia mempunyai kefahaman mendalam tentang Al-Qur`an dan tafsirannya.
Dia bersahabat dengan Ibrahim al-Maristani dan Junayd bin Muhammad al-Baghdadi. Dan lain-lain dari kalangansufi. Dia diberi kehormatan tinggi oleh Abu Sa`id al-Kharraz.
Aku mendenga (kata Al-Sulami) Aba al-Hasan (Ahmad bin Muhammad) bin Miqsam al-Muqri` berkata, aku mendengar Ibn Marwan al-Nahawandi, berkata, aku mendengar Aba  Sa`id al-Kharraz berkata,
``Tasawuf adalah akhlak-akhlak dan tiada yang lain, dan aku tidak melihat daripada ahlinya, melainkan Al-Junayd dan Ibn `At*a`.
Dia meninggal tahun 309H. atau 311H.
Aku mendengar  `Abdullah bin `Ali al-Mukabbari berkata, ditanya Ibn `At*a`,
``Apa itu muru`ah ?`` maka katanya, ``Jangan engkau membesar diri bagi Allah bagi setiap amalan.``
Berkata Muhammad bin `Abd al-`Aziz, aku mendengar Aba al-`Abbas bin `At*a` berkata,
``Di Baytullah ada Maqam Ibrahim, di dalam hati ada `athar (kesan) Allah Ta`ala, bagi al-bayt ada rukun-rukun dan bagi hati ada rukun-rukun, dan rukun-rukun al-bayt daripada batu dan rukun-rukun hati daripada logam cahaya ma`rifat.``
Aku mendengar Aba Bakr al-Razi, berkata, aku mendengar Aba al-`Abbas bin `At*a` berkata,
``Allah mencipta para nabi bagi mushahadah. Sebagaimana firman Allah Ta`ala bermaksud:
``Baginya hati dan pendengaran an dia menyaksikan (Qaf: 37).
Dijadikan auliya` bagi mujawarah, kerana sabda Rasulullah s.a.w. (Muliakan jiran engkau).
Dan dijadikan para salihin bagi mulazamah, kerana firman Allah Ta`ala bermaksud:
``Dan melazimkan mereka  itu dengan kalimah taqwa.`` (Al-Fath: 48).
Dan dijadikan orang awam bagi al-mujahadah. Firman Allah Ta`ala bermaksud:
``Dan mereka yang berjihad pada jalan kami, nescaya kami tunjuk kepada  mereka jalan-jalan kami.`` (al-`Ankabut:69). 
Aku mendengar Aba Bakr al-Razi berkata,  aku mendengar Aba al-`Abbas bin `At*a` berkata,
``Ilmu yang besar ialah haibah dan malu, siapa yang tiada dari kedunya tiada  daripada kebajikan.``
Aku mendengar Ibn `At*a` disoal, ``Kemanakah bertempatnya hati para `arifin ?
Maka katanya berdasarkan firman Allah: ``Bismillah`r-Rahmani`r-Rahim`
Kerana pada Bismillah haibatNya.
Dan pada  namaNya al-Rahman, pertolongan dan kemenanganNya
Dan pada namanya  al-Rahim mahabbah dan mawaddahNya.
Mahasuci Tuhan yang membezakan antara makna-makna ini, pada lat*a`ifNya, pada nama-nama yang tinggi dan kerumitannya, lalu dia berpuisi:
Kewuhjudan manusia dan ilmu mereka
Maka tidak wujud nisbah banding denganNya.
Aku mendengar Aba al-Husain berkata aku mendengar Aba al-`Abbas berkata,
``Keinsafan pada antara Allah dan antara hamba tiga perkara,
Pada mohon pertolongan,  kesungguhan dan adab.
Maka daripada hamba ialah mohon pertolongan dan daripada Allah ialah `al-qurbah`.
Daripada hamba kesungguhan daripada Allah taufiq
Dan daripada hamba adab, maka daripada Allah ialah al-karamah.``
Katanya,berkata  Abu al-`Abbas bin `At*a`:
Siapa yang beradab dengan adab orang-orang yang salih, maka ianya membuka kemuliaan.
Dan siapa yang beradab dengan adab para awliya` membuka ruang bagi pendekatan (al-qurbah).
Dan siapa beradab dengam  adab para s*iddiqin,  layak baginya ruang mushahadah.
Dan siapa beradab dengan adab para anbiya`, maka layak baginya terbuka uns an inbisat*.
Katanya, berkata Ibn `At*a`,  ``Paling sah bagi akal ialah akal yang menepati taufiq dan sejahat ketaatan ialah taat yang mewariskan `ujub. Dan bagi yang berdosa sebaik baginya taubat dan kesal.
Dan berkata Abu al-`Abbas bin `At*a`
``Dekatkanlah hati engkau dengan majlis-majlis dzikir, semoga beramal engkau dengannya, dan gemarkan diri berkhidmat kepada para salihin, semoga dengan berulang menjadikan engkau ta`at Tuhan Rabb al-`alamin.``
Demikian pendapat dan nasihat Abu al-`Abbas bin `At*a` untuk direnungi.

Sekian.

No comments:

Post a Comment