September 19, 2017

UJARAN ABU AL-QASIM IBRAHIM BIN MUHAMMAD AL-NAS*R ABADZI UNTUK DITELITI


BBB,  27 Dzul- Hijjah 1438H. = 18 September 2017M. Isnin):
Seterusnya nama yang ditampilkan oleh Al-Hujwiri ialah  Abu al-Qasim al-Nas*r Abadzi. Nama lengkapnya ialah Ibrahim bin Muhammad bin Mahbubah – Shaykh Khurasan pada zamannya. Beliau berasal dari Naisaburi, dilahir dan mendapat pendidikan di sini.
Abu al-Qasim menguasai banyak bidang ilmu. Dia menghafal sirah dan menghimpunkannya, juga menguasai bidang sejarah (tawarikh). Menguasai terutama bidang hakikat. Dia disifatkan satu-satu shaykh yang utama pada zamannya, sama ada dari segi ilmu dan hal.
Dia bersahabat dengan Ab Bakr al-Shibli,  Abi `Ali al-Rudzbari dan Abi Muhammad al-Murta`ish dan yang lain dari kalangan shaykh-shaykh. Dia tinggal di Naisabur dan pada akhir hayatnya dia ke Makkah dan menunaikan haji tahun 336H. Dia tinggal hampir dengan Tanah Haram dan meninggal tahun 367H.
Dia banyak menulis Hadith dan meriwayatkannya. Dia adalah seorang yang dipercayai (thiqah).
Bercakap kepada kami Muhammad bin Mahmawayh, al-Nas*r Abadzi al-Sufi, berkata, bercakap kepada kami Ahmad bin Muhammad bin Fadhalah al-T*usi berkata, bercakap kepada kami, Ahmad bin Thaqif, bercakap kepada kami H*afs* bin Yahya daripada Kharijah bin Mus*`ab, daripada Ayyub daripada Yahya bin Abi Kathir daripada `Aishah binti Qays daripada Nabi s.a.w. (Hadith sekedudukan dan nafaqah).
Aku mendengar Aba al-Qasim al-Nas*r Abadzi berkata, ``Apabila nyata bagi engkau sesuatu daripada tanda-tanda kebenaran, maka jangan engkau berpaling dari bersamanya kepada syurga dan tidak kepada neraka. Dan jangan terlintas dengan keduanya di hati engkau dan apabila  engkau menyimpang  daripada yang demikian, maka tidak membesarnya oleh Allah Ta`ala.``
Aku mendengar Al-Nas*r  Abadzi berkata, ``Apabila dikhabarkan tentang Adam – dengan sifat Adam, katanya,  - Maksud firman Allah bermaksud: ``Dan berdosa Adam kepada Tuhannya, dan dia tersalah jalan.`` (Taha: 121). Dan apabila dikhabarkan tentangnya dengan kelebihannya ke atasnya, maka katanya – Firman Allah bermaksud:  ``Allah memilih Adam (Ali `Imran: 33).
Aku mendengar Aba al-Qasim al-Nas*r Abadzi berkata, ``Muwafakat dengan athar adalah elok, dan muwafakat suruhan adalah lebih elok dan siapa yang muwafakat dengan `al-haqq` - pada satu lahz*ah atau satu lintasan, maka sesungguhnya tidak berlaku ke atasnya selepas itu apa yang menyalahi hal.``
Aku mendengar Aba al-Qasim al-Nas*r Abadzi  berkata, ``Siapa yang beramal kerana mau melihat balasan, maka amalannya dengan bilangan dan kiraan, dan siapa beramal untuk mushahadah dia menjangkakan  jumlah  perhitungan dan bilangan. Siapa yang bekerja kerana bilangan, maka pahalanya dengan bilangan. Firman Allah Ta`ala bermaksud:
``Siapa yang datang dengan lima, maka baginya sepuluh gandaan seumpamanya.`` (Al-An`am: 160).
Dan siapa beramal secara mushahadah, maka balasannya tidak terbilang. Firman Allah `Azza wa Jalla bermaksud:  ``Sesungguhnya dibalas orang yang sabar itu pahala mereka itu, tanpa terhisab.``
(Al-Zumar: 10).
Dan aku mendengar Al-Nas*r Abadzi berkata, ``Rahah adalah bekas yang dipenuhi dengan celaan.``
Dan aku mendengar Al-Nas*r  Abdzi berkata, ``Yang menggemar memberi tiada kadar hitungan baginya dan yang gemar kepada yang memberi adalah mulia.``
Aku mendengar Al-Nas*r Abadzi berkata, ``Engkau berada di antara dua perkara, nisbah kepada haqq dan nisbah kepada Adam.. Apabila dinisbahkan kepada al-haqq, engkau berpindah dari segi maqam al-kashaf, kenyataan dan kebesaran. Dan adalah  dinisbahkan kepada tahaqquq `ubudiyyah. Sebagaimana firman Allah Ta`ala bermaksud: ``Dan hamba Al-Rahman yang berjalan di atas muka bumi secara bersopan santun   (Al-Furqan: 63). Dan firmannya bermaksud:
``Dan hambaku tidak adalah bagi engkau ke atas mereka itu kekuasaan untuk menyesatkan mereka.`` (Al-Hijr: 42). Dan firmanNya bermaksud: ``Maka keduanya mendapati hamba dari hamba-hambaKu. [Kami datangkan kepadanya rahmat daripada kami dan mengajarnya dari sisi kami ilmu.`` (Al-Kahfi: 65). Dan apabila dinisbahkan kepada Adam, dia masuk pada maqam-maqam ilmu dan jahil. Firman Allah Ta`ala bermaksud: ``Dan ianya ditanggung oleh manusia, sesungguhnya dia adalah zalim lagi jahil.`` (Al-Ah*zab: 72).
Al-Hujwiri memberi tekanan dari segi tafsiran terhadap riwayat ini. Dengan melihat bahawa konsep Adam adalah lambang hawa nafsu dan kerosakan, lantaran itu hubungan hendaklah dengan yang tertinggi, iaitu Tuhan bagi keselamatan..
Dan aku mendengar Aba Al-Qasim berkata, ``Ibadat menuntut `al-s*afh` - permohonan dan kemaafan adalah dari ketaksirannya, derdekat dengannya ialah menuntut gantian dan balasan daripadanya.``
Dan aku mendengar Aba al-Qasim berkata,
``Ahlu al-mahabbah  berdiri bersama yang haqq di atas maqam, jika mereka mendekati dikenali dan jika dia lambat terhijab.``
Dan aku mendengar Aba al-Qasim berkata, `` Beratnya kebenaran tidak tertanggung melainkan oleh yang memacu haqq.``
Dan aku mendengar Aba al-Qasim al-Nas*r Abadzi berkata, ``Asal tasawuf adalah melazimkan kitab dan al-Sunnah, meninggalkan hawa nafsu dan perkara bid`ah, membesarkan kehormatan shaykh-shaykh, melihat kelemahan makhluk dan keelokan bersahabat dengan teman-teman dan rela memberi khidmat kepada mereka,  mengamalkan akhlak yang indah melakukan aurad, meninggalkan dari terlibat perkara rukhs*ah dan ta`wil. Tidak sesat seorang pada jalan ini, melainkan dengan kerosakan permulaan, kerana apa yang dilakukan pada permulaan memberi kesan pada pengakhiran.
Demikian pendapat Abu al-Qasim Ibrahim bin Muhammad bin Mahmud al-Nas*r Abadzi untuk diteliti.

Sekian.

1 comment:

 1. Assalamualaikum wr wb. Saya Sangat berterimah kasih kepada KI RONGGO LAWE
  berkat semua bantuan yg diberikan saya sdh buka usaha dan memiliki
  beberapa Restoran ternama di Surabaya mengatakan ”Saya dulu seperti
  orang gila, bahkan hendak bunuh diri, usaha saya ditipu sahabat karib
  dan membawa lari semua uang saya. Saya pun harus menanggung hutang
  supplier dari usaha kontraktor yang dibawa lari teman saya. Kesana
  kemari minta bantuan gak ada yang nolong. Bahkan saya sudah keliling
  Indonesia untuk mendapatkan atau mencari pinjaman dan dana gaib, tapi
  untung di ujung keputus asa’an saya bertemu dgn KI RONGGO LAWE yang
  dikenalkan oleh adik ipar saya, akhirnya bliau menawarkan bantuan Dana
  Gaib tanpa tumbal/resiko diawal ataupun akhir dan dari golongan
  putih.setelah persyaratanya dilengkapi dan ritual selesai, MENGEJUTKAN
  !!!, saya mendapatkan dana gaib sebesar 700jt dihadapan saya.
  kalau mau seperti saya hubungi KI RONGGO LAWE Tlp/Sms : 0853-1403-1099 atau KLIK DISINI
  solusi tepat salam sukses.


  INILAH JENIS MACAM PESUGIHAN DAN BOCORAN TOGEL 2D 3D 4D 5D 6D.....


  >PESUGIHAN TUYUL| PELARIS USAHA
  >PESUGIHAN UANG GAIB
  >PESUGIHAN JIN KHODAM
  >PESUGIHAN ASMA
  >PESUGIHAN UANG SEPASANG
  >PESUGIHAN UANG BALIK
  >PESUGIHAN JUAL JANIN
  >PESUGIHAN PUTIH TAMPA TUMBAL
  >PESUGIHAN NIKAH JIN
  >PELARISAN DAGANG

  ReplyDelete