September 1, 2017

PENDAPAT `ALI BIN MUHAMMAD AL-ISFAHANI : ANTARA MUDAH DAN SUKAR DITELA`AH


BBB, 09 Dzul-Hijjah 1438H. = 31 Ogos 2017 (Khamis):
Tokoh  seterusnya ditampilkan oleh  Al-Hujwiri ialah `Ali bin Muhammad al-Isfahani.  Sebagaimana dengan tokoh-tokoh yang lain maklumat ketokohan adalah lebih lengkap terdapat di dalam Tabaqat al-Sufiyyah oleh `Abdul Rahman al-Sulami. Menurut `Abdul Rahman di dalam Tabaqat, `Ali bin Muhammad ini juga dikenali sebagai `Ali bin Sahl al-Isfahani, iaitu `Ali bin Sahl bin al-Azhar dan kunyahnya ialah Abu al-Hasan. Dia berutus surat dengan Al-Junayd yang merupakan sahabatnya. Surat-surat berkenaan dikatakan indah dan tinggi mutu  kandungannya. Sahabat-sahabatnya yang lain ialah Abu Turab al-Nakhshabi dan Yusuf bin Sa`dan. Dia dikunjungi oleh `Amru  bin `Uthman al-Makki.
Menurut al-Hujwiri, `Ali dikatakan seorang yang ketat menurut disiplin tasawuf. Antara pendapatnya ``Hudhur (kehadhiran) lebih baik dari yaqin.``
Ini adalah sebagaimana didengar oleh Abu Nas*r al-T*usi yang berkata, aku mendengar Abu Salam al-Isfahani berkata,, aku mendengar `Ali bin Sahl berkata,
``Hudhur afdhal daripada yakin.``
Kerana hadhir berlaku pendepanan dan penglihatan. Menurut `Ali al-Isfahani, sedangkan `Yaqin` perkara yang pergi dan datang serta surut dan pasang.``
Kita bertanya, adakah maksud hudhur secara fizikal dan bersifat inderawi ? Jika demikian  bagaimana dengan konsep ketuhanan – Adakah hudhur juga dikira dari segi akli ?
Muhammad al-T*abari berkata,  aku mendengar `Ali bin Sahl al-Azhari berkata,
``Bersegera kepada ketaatan daripada alamat taufiq, prehatin terhadap perselisihabn pendapat dari alamat sedar, melahirkan aduan dari karinah manusia. Siapa yang tidak jelas tempat bertolak tidak mencapai keputusan pada pengakhiran.``
Muhammad berkata, aku mendengar `Ali berkata, ``Yang berakal hidup dalam hilmi Allah, yang berdzikir hidup dalam rahmat Allah, al-`arifun hidup dalam kelembutan (lut*f) Allah, Al-s*adiqun hidup berdekatan Allah, al-muhibbun hidup dalam uns dengan Allah dan shauq kepadaNya.
Berkata Abu Salam al-Isfahani, aku mendengar`Ali bin Sahl berkata,
``Haram ke atas orang yang mengenal Allah dia cenderung kepada yang lain dariNya.``
Abu Ja`far al-Haddad berkata, aku mendengar `Ali bin Sahl berkata,
``Dari zaman Adam membawalah kepada kiamat, manusia berkata, hati ! hati !  Katanya,
``Aku suka seorang kalau dapat mensifatkan bagiku,apakah itu hati dan bagaimana hati, maka aku mau melihat.``
Sebenarnya banyak di dalam Al-Qur`an dan Hadith yang menyebut tentang hati, roh, akal dan nafs.  Banyak persoalan ini dibincangkan. Pada umumnya banyak orang telah mengerti bahawa hati fizikal ada perbezaan dengan konsep hati, demikian dengan otak dan akal, nafsu dan roh. Aspek-aspek ini wajar difahami terlebih dahulu sebelum masuk kepada perbincangan yang lebih mendalam.
Berkata `Ali al-uns (jinak, mesra) dengan Allah ialah liar dari makhluk, melainkan daripada ahli wilayah Allah, kerana uns dengan ahli wilayah Allah, ialah  uns dengan  Allah.``
Kata `Ali, ``Jangan engkau tertipu daya dengan orang yang ahmaq (bodoh sombong) dengan banyak perhatian dan segera menjawab.``
Berkata `Ali, ``Akal bersama roh, keduanya menyeru kepada akhirat, menjauhi hawa nafsu dan syahawat, yang demikian dinamakan roh.``
Berkata `Ali, Yang bersungguh tumpuan kepada Allah, tidak pada yang lain.
Berkata `Ali, Siapa yang qalbunya memahami, dia mewarisi  dunia dan anak-anaknyua. Yang jahil dengan kalbu dia mewarisi kesukaan yang tidak berkekalan. Dia berpuisi:
Semoga aku mati dan segera  rehat akan didapat
Sesungguhnya  ketika berkata dia jauh dan dekat.
Berkata `Ali, ``Al-Faqih ialah orang yang tidak termasuk di bawah apa yang dinisbahkan kepadanya.``
Katanya, `` Semoga dipelihara Allah kita dan kamu dari bersifat ghurur (sombong) dengan kerja-kerja yang dianggap elok, sedangkan dia rosak dari dalam.```
Berkata`Ali, ``Tasawuf bersih daripada selain dariNya dan mengosongkan daripada selain dariNya.``
Berkata `Ali, ``Akal dan hawa nafsu bertentangan. Akal terdorong kepada taufiq dan hawa nafsu kepada kehinaan. Kemenangan terhadap kekejian bererti kejayaan.``
Berkata `Ali, ``Rapat dengan pemuda seharusnya melalui ilmu,, mengatasi kemegahan ialah dengan faqr dan mendekati kebersihan, maka adalah melalui zuhud, mengatasi menunjuk-nunjuk melalui diam mengatasi  rahah dengan pengisian amalan.``
Berkata `Ali, ``Aku lihat manusia ditawan oleh besar diri mereka, berlagak dan membesar cakap, Mereka tidak menyedari kegelinciran lidah tidak bertulang.``
`Ali ditanya dari hakikat tauhid, maka katanya, Ia adalah inti hakikat, maka dia berpuisi:
Aku kata kepada sahabatku dia matahari cahaya dekat
Akan tetapi untuk mencapainya jauh dan  sukar didapat.
Demikian pandangan `Ali bin Sahl al-Isfahani yang antaranya mudah, dan antaranya sukar ditela`ah.

Sekian.

No comments:

Post a Comment