August 31, 2017

UNGKAPAN ABU SA`ID AL-KHARRAZ YANG HALUS-MENDALAM


BBB, 08 Dzul-Hijjah 1438H. = 30 Ogos 2017M. (Rabu):
Di dalam mencari sumber tokoh sufi yang dibicarakan,ini kerana pada dasarnya Al-Hujwiri membicarakan  tokoh yang dipilih amat terhad, pendek dan memerlukan rujukan kepada sumber-sumber yang lain, namun di dalam membuat rujukan seperti kepada Al-Risalat al-Qushairiyyat oleh Al-Qushairi  maklumat di dalamnya mengenai  tokoh yang dibicarakan ini adalah ringkas, bahkan di dalam kitab  Jamharat al-Awliya` oleh Mahmud Abu al-Faydh maka tidak kedapatan tokoh berkenaan, nama-nama yang dikemukan oleh Al-Hujwiri hamp[r semuanya kedapatan di dalam Tabaqat al-Sufiyyah oleh Al-Sullami, sesungguhnya kitab Tabaqat al-Sufiyyah adalah kitab toloh-tokoh sufi yang paling lengkap, termasuk membicarakan tentang Abu Sa`id al-Kharraz di atas.
Nama lengkap bagi Abu Sa`id al-Kharraz ialah, Ahmad bin `Isa. Dia adalah dari ahli Baghdad. Dia bersahabat dengan Dzu al-Nun al-Misri, Abu `Abdullah al-Nabaji, Abu `Ubaid al-Bisri, juga bersahabat dengan Sari al-Saqti dan Bishr  al-Harith dan lain-lain lagi.
Dia dari kalangan imam kaum dan shaykh tertinggi kalangan mereka itu. Dia adalah pemula yang bercakap mengenai doktrin fana` dan baqa`. Dia meninggal pada tahun 279H.
Beliau  berada di dalam sanad meriwayatkan Hadith:
Mengkhabarkan kami Abu al-Fath Yusuf bin `Umar bin Masrur  al-Zahid di Baghdad berkata, bercakap kepada kami `Ali bin Muhammad al-Mis*ri, bercakap kepada kami Abu Sa`id Ahmad bin  `Isa  al-Kharraz al-Baghdadi al-Sufi, bercakap kepada kami `Abdullah bin Ibrahim al-Ghifari, bercakap kepada kami Jabir ibn Sulaim daripada Yahya bin Sa`id, daripada Muhammad bin Ibrahim, daripada A`ishah r.`anha berkata, bersabda Rasulullah s.a.w. bermaksud:
``Buruk akhlak adalah keji, dan kejahatan kamu seburuk-buruk akhlak.``
`Umar bin `Abdullah al-Farghani berkata, aku mendengar Ibn al-Katib berkata, aku mendengar Aba Sa`id bin al-Kharraz berkata, `Sesungguhnya Allah Ta`ala menyegerakan roh-roh awliya`nya merasa lazat dengan dzikirnya, dan sampai mendekatiNya dan bersegera ne`mat bagi tubuh badan mereka itu dengan apa yang mereka capai dari segi maslahah mereka dan membalas kepada mereka dengan apa keadaan, maka hidup badan mereka di dalam keadaan kebaikan dan hidup roh mereka di dalam rahmat rabbani. Mereka mempunyai dua lisan – lisan pada batin, mengetahui ciptaan Pencipta dan lisan pada zahir, mengetahui ilmu kemakhlukan, maka lisan zahir bercakap tentang jisim-jisim yang lahit dan lisan batin bermunajat dengan roh mereka.``
Di soal Abu Sa`id al-Kharraz daripada `al-Uns` apa ia ? Katanya,
``Ceria hati dengan kedekatan kepada Allah Ta`ala. Dan kegembiraan dan ketenangan denganNya. Dia dengan keindahan, kontras dengan luaran. Dia mesra dan ceria.``
Abu Bakar al-Zaqqaq berkata,  Abu Sa`id, minta ditulis apa yang dikata,
``Bahawa sesungguhnya Allah Ta`ala menjadikan ilmu dalil kepadanya untuk mengetahuiNya. Dia menjadikan hikmat rahmat dan bagi mesra denganNya. Maka ilmu dalil kepada Allah, ma`rifat penunjuk kepada Allah. Dengan ilmu dapat dicapai maklumat, dengan ma`rifat dicapai ma`rufat. Ilmu dipelajari, ma`rifat  dita`arruf. Dengan ma`rifat dicapai ta`rif al-haqq, dengan ilmu dicapai ta`rif makhluk dan faedah berterusan.``
Berkata Abu Salih berkata Abu Sa`i d al-Kharraz,
``Umpama diri (al-nafs) seperti air yang tenang, bersih dan jernih. Kalau engkau gerakkan akan zahirlah dari bawahnya daripada keladak. Begitulah nafsu akan zahir  ketika diuji yang tepat dan yang bersalahan. Siapa yang tidak mengetahui apa yang ada di dalam dirinya, maka bagaimana ia hendak mengetahui tentang Tuhannya.``
Berkata Muhammad al-Hariri, dia mendengar Aba Sa`id al-Kharraz berkata,
Tentang makna sabda Nabi s.a.w.  bermaksud,
``Terpaut hati mengasihi siapa yang membuat baik kepadanya.``
Wahai ajaib siapa  yang tidak melihat kebaikan Allah. Bagaimana dia tidak cenderung dengan keseluruhan dirinya kepadaNya.``
Berkata Muhammad bin `Ali al-Kattani, aku mendengar Aba Sa`id al-Kharraz berkata,
``Bagi para `arifin ada khazanah-khazanah yang menyimpan ilmu-ilmu yang gharib, berita-berita `ajaib, bercakap mengenainya lisan yang abadi dan mengkhabarkannya dengan lisan yang azali.``
Berkata Abu Sa`id,  Kalaulah tidak  Allah Ta`ala memasukkan Musa a.s salam pada lindungannya nescaya menimpa Musa sebagaimana  dialami bukit (tursina).
Berkata Abu al-`Abbas al-T*a`an berkata Abu Sa`id al-Kharraz,
``Yang mencintai  melakukan segala yang menyenangkan yang dicinta, dan tidak membiarkan sebarang gangguan menjejaskan dan tidak suatu yang merugikan. Dia berpuisi:
Tertanya-tanya tentangnya adakah pengutus berita ?
Tiada ceria bagiku selama  tiada apa yang  diterima
Kalau aku tahu di mana  khemah keluarganya  didiri
Di mana negeri  mereka  berlabuh penuh menanti ?
Bayu berhembus  membawa berita  berlalu
Cukup bagi pertanda  bagiku menghala tuju.
Demikianlah ungkapan Abu Sa`id al-Kharraz yang halus dan mendalam untuk direnumgi.

Sekian.

No comments:

Post a Comment