August 21, 2017

ABU `ABDULLAH BIN AL-JALA` - SEDERHANA UNGKAPAN

BBB, 27 Dzul-Kaedah 1438H. = 20 Ogos 2017M. (Ahad):
Nama lengkap bagi Abu `Abdullah bin al-Jala`, ialah Ahmad bin Yahya, dikatakan Muhammad bin Yahya. Dan Ahmad lebih sah. Dia berasal dari Baghdad, menetap di Al-Ramlah dan Damshiq. Dia adalah dari kalangan shaykh di Sham. Berguru dengan ayahnya Yahya al-Jala` dan Abu Turab al-Nakhshabi, Dzu al-Nun al-Misri,  dan Abu `Ubaid al-Sirri. Menurut  Al-Hujwiri, dia juga bersahabat  dengan Al-Junayd dan Abu  al-Hasan dan Al-Thauri. dan dia adalah menjadi Ustadz Muhammad bin Da`wud al-Duqqi. Dia adalah seorang yang alim lagi wara`.
Katanya,  Aku mendengar daripada Datukku Isma`il bin Muhammad berkata, adalah dikatakan:
``Di dunia ini ada tiga orang Sufi, dan tiak empat. Mereka ialah Al-Junayd di Baghdad, Abu `Uthman  Naisabur dan dan `Abdullah bin al-Jala` di Sham.``
Menurut Al-Hujwiri yang memetik pendapat Abu `Abdullah bahawa ``Fikiran ahlu  al-Ma`rifat hanya tertuju kepada Tuhan. Dan tidak pada yang lain. Menyimpang darinya bererti berpaling dari Tuhan.
Berkata Abu `Amrin al-Dimashqi, bahawa dia mendengar Abu `Abdullah al-Jala` berkata:
``Yang benar itu diperkatakan oleh kaum-kaum dalam percakapan mereka. Dan yang tidak juga bersamaan. Siapa yang menyertai kebenaran sering mengalami berbagai bala ujian. Berwaspadalah kamu dari terjatuh dalam kalangan yang takabbur.
Dan katanya, ``Siapa yang sampai kepada satu kedudukan, dia akan jatuh darinya dan siapa yang benar-benar sampai kepadanya dia tetap padanya.

Seorang lelaki bertanya `Abdullah bin al-Jala`, ``Apakah syarat mendampingi makhluk ? (manusia)``. Katanya
``Jikalau dia tidak membuat kebaikan, maka jangan disakiti mereka dan jikalau dia tidak menyenangkan mereka, maka janganlah melakukan kejahatan terhadapnya.``
Katanya, ``Jangan engkau abaikan hak saudara engkau dengan merosakkan hubungan antara diri engkau dengan sauara engkau daripada hubungan baik dan persaudaraan,. Allah Ta`ala memfardhukan bagi setiap mu`min hak, maka jangan diabaikan, melainkan orang yang tidak menjaga hak-hak Allah ke atasnya.
Disoal Abu `Abdullah, ``Bagaimana dengan malam-malam yang  dikasihi ?``
Katanya secara berpuisi:
Siapa yang tidak bermalam sedang kasih mendebarkan hatinya
Bagaimana dapat dikatakan bahawa malam-malamnya kasih ?``
Al-`Abbas bin `Is*am  mendengar`Abdullah bin al-Jala` berkata,
``Seorang memerlukan kepada sesuatu  yang dia boleh mengenali dengannya akan sesuatu.``
Berkata Abu `Abdullah, `` Siapa yang bersamaan baginya puji dan keji, maka dia adalah zahid. Barang siapa yang memelihara segala fardhu dari awal waktu maka ia  adalah `abid. Dan siapa yang melihat perbuatan semuanya daripada Allah `Azza wa Jalla, maka dia adalah muwahhid.``.
Ahmad bin `Ali berkata, seorang lelaki berkata kepada `Abdullah,
``Apa pendapat engkau seorang lelaki pergi ke perlembahan tanpa bekalan ?``, maka katanya, ``Ini adalah dari perbuatan Allah Ta`ala. Katanya , ``Kalau dia mati ?`` Maka katanya,
``Kena diyyah ke atas pembunuhnya.``.
Katanya, ``Engkau mementingkan rezeki, melupakan engkau kepada Al-Haqq, bergantung engkau kepada makhluk.
Katanya, ``Tiap-tiap hak yang disertai kebatilan, maka keluar yang hak kepada batil, kerana hak telah dikotori.``
Kata`Abdullah, `Di dunia ini  ada peluang  maaf dan rahmah bagi siapa yang memaafkan dan tidak pula engkau mencari kesempatan untuk mencari kemegahan, lalu dia berpuisi:
Engkau berjumpa di negeri di mana engkau  berpergian
Yang mengucap selamat datang dan melayan sebagai jiran.
Disoal Abu `Abdullah tentang kebenaran, maka katanya,
``Kebenaran adalah satu, maka wajib engkau mencari yang Satu.
Dan berkata `Abdul;lah, ``Tinggi himmah para `arifin kepada maula mereka, dia tidak bergantung pada yang lain. Dan tinggi himmah para murid kepada menuntut jalan kepadanya, maka fana diri mereka di dalam menuntut.``
Berkata Abu `Abdullah,
``Siapa yang tinggi himmahnmya di atas `akwan (alam), ia sampai kepada ketenangan. Siapa yang bergantung pada alam, maka tiada baginya tenang. Kebenaran yang Esa sepatutnya menjadi pegangan.``
Terasa  ungkapan-ungkapan `Abdullah  adalah sederhana. Mutu ungkapan jika mampu memberi kejutan dan kepuasan walaupun pendek, tetapi  mendalam,

Sekian.

No comments:

Post a Comment