August 30, 2017

NASIHAT DAN PANDUAN DARI ABU BAKAR AL-WARRAQ


BBB,  07 Dzul-Hijjah 1438H. =  29 Ogos 2017M. (Selasa):
Abu Bakar al-Warraq, beliau ialah Muhammad bin `Umar al-Hakim, Berasal dari Tirmidzi dan menetap di Balkh. Dia berkesempatan bertemu dengan Muhammad bin Khadhrawayh dan bersahabat dengannya, juga bersahabat dengan Muhammad bin Sa`ad bin Ibrahim al-Zahid dan Muhammad bn `Umar bin Husham al-Balkhi.
Abu Bakar menulis klitab-kitab terkenal di dalam bidang riyadhiyat, muamalat dan adat.
Beliau mempunya sanad di dalam Hadith:
Mengkhabarkan kam  oleh `Ali bin al-Husain al-Balkhi berkata, bercalap kepada kami Muhammad bin Muhammad bin Hatim, bercakap kepada kami Abu Bakar Muhammad bin ``Umar al-Warraq al-Balkhi pada Darb al-Niswah, berkata, mengkhabarkan kami Abu `Imran, Musa bin Hizam, bercakap kepada kami Abu Usamah daripada `Umar bin Hamzah, daripada `Abd al-Rahman bin  Abi Sa`id, daripada Abi Sa`id al-Khudri berkata, bersabda Rasulullah s.a.w. bermaksud:
``Bahawasanya daripada sebesar-besar amanah di sisi Allah  lelaki yang jujur terhadap isterinya dan dia juga jujur kepadanya, kemudian dia membuka rahsia perempuannya.``
Abu Bakar al-Warraq adalah juga seorang penulis buku. Menurut Al-Hujwiri, bahawa Abu Bakar telah memberi sebuah buku kepada sahabat agar melemparkannya ke dalam sungai. Bila berjumpa dengan Abu Bakar al-Wrraq, ditanya tentang buku itu, dikatakan sudah dicampak dalam sungai, pada hal dia tidak campaknya ke dalam sungai.
Berhubung dengan cerita ini ada dua perkara yang tidak wajar, apa lagi dinisbahkan kepada sufi, iaitu tidak bercakap benar  pihak yang diminta  oleh Abu Bakar al-Warraq melemparkan buku di dalam sungai dan berdusta menyatakan dia sudah melemparkannya, tetapi sebenarnya tidak. Kedua ialah perbuatan membuang buku atau kitab ke laut juga kurang wajar, ianya dapat ditafsirkan sebagai menghina ilmu. Walau bagaimana apa yang terdapat di dalam Kashf al-Mahjub ini, tidak tercatat cerita sedemikian baik di dalam Al-Risalat al-Qushairiyyah oleh Al-Qushairy dan tidak terdapat juga di dalam T*abaqat al-Sufiyyah oleh  Al-Sulami. Mungkin ianya merupakan ciri kreativiti di dalam penceritaan tokoh sufi, namun di dalam kreativiti juga harus dijaga dari segi etika dan nilai ketasawufan, agar tidak merosakkan kemurnian tasawuf.
Berkata Abu Dzarr al-Tirmidzi, aku mendengar Aba Bakr al-Warraq berkata,
``Ada tiga golongan di kalangan manusia, iaitu `ulama`,  umara` dan qurra` (pembaca). Dan apabila rosak umara` rosaklah kehidupan (ekonomi), dan apabila rosak `ulama` rosaklah ketaatan dan apabila rosak qurra` rosaklah akhlak.``
Ahmad bin Sa`id berkata, aku mendengar Aba Bakr al-Warraq berkata,
``Bersyukur ne`mat menyaksikan Pemberi dan (menjaga hormat).
Mendengar Ahmad bin Muzahim berkata, aku mendengar Aba Bakr al-Warraq berkata,
``Bagi hati ada enam perkara, hidup dan mati,  sihat dan sakit, jaga dan tidur, khianat dan jujur,  mati dalam kesesatan, bersih (jernih) dan kotor, jaga dan dzikir dan tidur beserta lalai.
Tiap satu dari di atas ada alamat:
Alamat hidup ialah berkeinginan dan gerun, walaupun maut mendatang.
Alamat sihat dan kuat lazat, walaupun sakit juga mengancam
Alamat jaga ialah mendengar dan melihat dan tidur berlainan dari demikian.
Berkata Abu Bakar, ``Bersahabat dengan orang berakal dengan menurut mereka, dengan orang zahid dengan elok ibadat dan dengan orang bodoh dengan banyakkan sabar.``
Berkata Abu Bakar, ``Adab bagi yang `arif sebagai taubah bagi pemula (bertasawuf).
Berkata Abu Bakar al-Warraq, ``Manusia di dunia ada empat golongan,
`` Menerima rahmat,  kena tipu, menerima akibat dan melakukan kemunkaran.``
Berkata Abu Bakar al-Warraq, Siapa yang sihat ma`rifat, ketara haibah dan khashyahnya (takutnya).
Berkata Abu Bakar al-Warraq: `` Umara` hukma` di belakang nabi-nabi dan bukan selepas  nubuwwah, Cuma dari segi hikmah, mengenai hikmah perkara-perkara. Daripada alamat hikmah  bahawa lebih banyak berdiam dan bercakap menurut keperluan.``
Berkata Abu Bakar al-Warraq, ``Berwaspada dari  bersahabat dengan sultan dan bersama  diri engkau dengannya, dan dari raja dari bergantung  penghidupan, dan dari orang kaya berhubung dengan pemilikan engkau dan peniaga dari mengekalkan hak engkau dan perempuan dan anak-anak dengan hati engkau, orang fasik dan bid`ah terlibat dengan dosa, para fuqara` dan pemilikan dan para `ulama dari segi  keilmuan dan kawan-kawan dari segi kelebihan dan muru`ah.``
Berkata Abu Bakar al-Warraw, ``Kesilapan boleh membawa kepada perseteruan dan perseteruan mengundang bala.``
Berkata Abu Bakar al-Warraq, ``Siapa yang mengasyikkan dirinya membawa kepada takbur dan hasad.``
Berkata Abu Bakar, ``Jangan bersahabat dengan orang yang memuji apa yang tidak ada pada engkau.``
Dan berkata Abu Bakar al-Warraq, bahawa keyakinan adalah cahaya yang mengambil cahaya dengannya  ahwalnya.
Demikian asihat dan panduan dari  Abu Bakar al-Warraq.

Sekian.

No comments:

Post a Comment