August 19, 2017

AL-NURI BERKUMPULAN DAN BERWIJDAN

BBB,   25 Dzul-Kaedah 1438H. = 18 Ogos 2`0`17M. (Juma`at):
Nama penuh bagi Abu al-Husain al-Nuri, ialah Ahmad bin Muhammad, dan dikatakan Muhammad bin Muhammad, tetapi,   Ahmad bin Muhammad lebih sah. Dilahir dan terdidik di Baghdad, tetapi berasal dari Khurasan, dari perkmpungan  antara Hirat dan Marwi-Rudzbar, dikenali sebagai Ibn al-Baghawi. Dia adalah setinggi-tinggi shaykh kaum dan berkelebihan yang tidak tercapai yang lain pada masanya. Mempunyai terbaik tariqat dan kata-katanya lembut mendalam.
Ia bersahabat dengan Sari al-Saqti. Muhammad bin `Ali al-Qas*s*ab dan berkesempatan dengan Ahmad bin Abi al-Hawari.  Dia meninggal pada tahun (295H.).
Menurut Al-Hujwiri, Al-Nuri mempunyai kumpulan kesufian yang dikenali dengan kumpulan ``Nuriyyah` yang dinisbahkan kepada Nuri. Kumpulan ini terdiri dari 10 badan yang juga dinisbahkan kepada tokoh-tokoh badan berkenaan, iaitu:
1)      Muhasibiyyah         2)  Qas*s*ariyyah      3) T*ayfuriyyah       4) Junaydiyyah
5)   Nuriyyah                   6)  Sahliyyah               7)  Hakimiyyah        8)  Kharraziyyah
9)  Khalifiyyah                  10) Sayyariyyah.
Dua lagi ditolak yang dianggap  bukan Sunni, iaitu:
1)      Hululiyyah              2)  Hallajiyyah
Antara pendapat Nuri bahawa, ``Segala kejadian ditentukan (langsung) dari Tuhan dan tiada disebab atau dikeranakan oleh yang lain, kerana jika dikaitkan dengan sebab atau dikerana oleh kerana yang lain ianya membawa kepada syirik (kerana mendua penyebab dan kerana).
Bagi Nuri, ilmu bukan ilmu jika tidak diamalkan dan ma`rifat bukan ma`rifat, jika tidak mempunyai kenyataan. Baginya penyataan yang mendalam dapat dicari dari diri sendiri. Diri adalah rahsia dan mistri untuk diterokai.
Menurut Al-Sarraj d dalam Al-Luma`, Nuri di dalam munajat, ia sering ditenggelami wijdan (wajdan dan wujdan) oleh pengalaman intuisi kerohanian. Dengan ungkapannya kadang-kadang membawa fitnah, sebagaimana dia pernah diseret kepengadilan di hadapan Khalifah Al-Muwaffiq di Baghdad, dia dituduh dengan ungkapannya sebagai zindiq - ungkapannya ``Aku mencintai Allah dan Dia mencintaiku.`  Apabila ditanyai Khalifah dengan ungkapannya, bahawa, katanya ayat Al-Qur`an juga bermaksud sedemikian, lalu dibaca ayat:
``Yuhibbunahum wa yuhibbunahu` (Al-Ma`idah: 54).
BermaksudL `Dia mengasihi mereka  itu  dan mereka mengasihinya.
Apabila Khalifah mendengar huraiannya, Khalifah dikatakan turut menangis  dan tidak mengapa-apakannya.
Menurut Al-Sarraj Nuri adalah dari kalangan `al-wajidin` dan ahjli isyarat yang halus. Dia mempunyai puisi yang banyak yang sarat dengan kehalusan makna.
Antara ungkapannya:
Seumurku kutidak menyimpan rahsiaku dan rahsianya
Sama ada sebagai ingatan atau menghebahkan semata
Tidak ku melempar perhatian sekali  pandangan
Maka engkau  memahami dari isyarat berkenaan
Tetapi keraguan antara diri engkau dan aku
Menjadikan hati kecil lebih faham maksud itu.
Antara ungkapan Nuri:
`Ali bin Ibrahim berkata, dia mendengar Al-Nuri berkata,
``Tasawuf adalah meninggalkan peluang bagi kepentingan diri.``
Beliau ditanya lagi tentang tasawuf, maka katanya,
``Tasawuf bukan tulisan, bukan ilmu, tetapi adalah akhlak.``
Kata `Ali al-Fata, aku mendengar Al-Nuri berkata,  ``Ahli agama berdiri,  ahli tauhid berjalan, ahli redha rehat, Yang memutuskan tercengang. Kemudian dia berkata, ``Kemudian apabila kebenaran lahir,   semua yang lain cair dan hilang.``
Berkata Al-Nuri,
`Siapa yang berfikir dan mengaitkan dengan Allah, maka kembalinya bagi tiap sesuatu kepada Allah.
Disoal Al-Nuri tentang faqir yang sebenar, maka katanya:
``Dia yang tidak mentohmahkan Allah dengan sebarang sebab dan dia tenang kepadanya di dalam semua hal.``
Dikatakan Al-Nuri hadhir pada satu majlis sultan, maka ditanya kepadanya, ``Dari mana tuan makan ?``, Maka jawabnya, ``Kami orang yang tidak mengetahui sebab yang menyertai rezeki. Kami kaum yang  mengambil tadabbur.``
Demikian alam kesufian Al-Nuri dan ungkapan-ungkapan yang menggambarkan pendiriannya.

Sekian.

No comments:

Post a Comment