August 24, 2017

ABU HASAN SAMNUN AL-KHAWAS*S* SUKA BERPUISI


BBB, 01 Dzul-Hijjah 1438H. = 23 Ogos 2017M. (abu):
Nama sebenarnya ialah  Samnun bin Hamzah dan dikatakan Samnun bin `Abdullah,  Abu al-Hasan al-Khawas*s*, juga digelar `al-Muhibb`. Dan dikatakan kunyahnya Abu al-Qasim. Dia bersahabat dengan Sari al-Saqti dan Muhammad bin `Ali al-Qas*s*ab dan Aba Ahmad al-Qalanisi. Dia begitu mesra dan mahir bercakap tentang `Cinta`, tema cinta banyak diungkapkan dalam puisi-puisnya. Dia dianggap salah seorang pembesar dan shaykh di Iraq. Dia meninggal selepas Al-Junayd (tahun ?). Dia mencapai ketinggian intuisi rasa dan wajdan, dan merasa mesra dengan ungkapan berkenaan wajdan dan kecintaan.
Menurut Abu Hasan bin Zur`an,  sekali dia bersama Samnun, dia mendengar sedu, kemudian dia berkata, ``Jika terungkap dengan kuat dari seorang mencintai Ilah, ku gembira mendengar. Ia adalah keluar dari jiwa yang mencintai (Allah).
Demikian Abu Bakar al-`Ajjan berkata,  dia mendengar Samnun berkata, ``Apabila terbuka  kemurahan hati juga kebaikan maka dia menghapuskan dosa yang lalu dan mendatang dan apabila nyata, mata yang bersifat pemurah, menghapuskan kekejian dengan kebaikan.``
Berkata Ibrahim bin al-Maulid, berkata Samnun al-Muhibb, ``Tidak berubah sesuatu, melainkan sepatutnya ke arah yang lebih halus dan tidak ada yang lebih halus dari mahabbah.``
Mempuisikan daku oleh Abu Bakar al-Razi, bekata, mempuisikan daku oleh Abu Bakar al-Harbi,, berkata mempuisikan daku oleh Samnun:
Engkau kekasih yang tidak syak kekal bersamaku
Kiranya engkau hilang dariku tidak hidup jiwaku
Wahai yang ku dahagi engkau adalah penyambung kasih
Adakah bagimu kerehatan dari terus mengalami sedih ?
`Ali bin Husain berkata, mempuisikan daku setengah daripada  sahabat al-Samnun:
Mengalir di pipiku garis air mata
Kesal kepada engkau dihati mencela
Sabar adalah sebaik tindakan
Adalah padamu puncak kekejian.
Ketika Samnun berdiri di tepi  tebing sungai Dajlah, menurut Abu Talib al-Makki dia berpuisi:
Bagi diri hati yang ku hidup dengannya
Menghilangkan diri oleh  berubahnya
Selamatkanlah dan pulang kepada diri
Sempit dadaku oleh perubahan terjadi
Selamatkan selama dia masih tetap
Yang berusaha  untuk menyelamat.
Demikianlah, dari segi ungkapan, ternyata Samnun seorang  penggubah puisi yang prolifik dan ternyata sebahagian besar dari ungkapan daripadanya adalah berbentuk puisi.
Seterusnya Abu Bakar al-Farghani berkata, menasyidkan daku oleh Samnun:
Menempelak diri oleh perbuatan maksiat
Terhenti oleh kesedaran dari maksiat dibuat
Bala  dan oleh hawa nafsu tak lupa
Lidahku mengulang larang dari  semula.
Berikut dari di atas, Samnun terus mengungkapkan pengalamannya  secara berpuisi. Ini jelas menunjukkan keterlibatannya di dalam perpuisian begitu mendalam. Adalah mearik dan bersesuaian tema-tema yang diungkapkam di dalam puisi-puisinya adalah berhubung dengan kecintaan – Cinta Ilahi. Tema Cinta Ilahi adalah tema dan persoalan utama di dalam tasawuf dan membicarakan tentang Cinta Ilahi adalah merupakan laut ilham yang tidak padam-padam. Ia adalah tema dan sumber bagi penyair-penyair Islam seperti yang dialami oleh seperti Rabi`ah al-`Adawiyyah, Jalaluddin , Hafis,  Jami dan ramai lagi.
Keterlibatan Samnun di dalam berpuisi dan mengambil tema yang berhubung dengan cinta Ilahi,maka tidak hairanlah bahawa Samnun digelar sebagai Samnun al-Muhibb, di samping al-Khawass.``
Walau bagaimana dibandingkan puisi-puisi yang diungkapkan oleh Samnun dengan penyair-penyair besar Islam yang mengambil tema cinta Ilahi, nampaknya puisi-puisi Samnun tidak menonjol berbanding dengan puisi Rabi`ah al-`Adawiyyah, Jalaluddin Rumi, Hafiz*, Jami dan sebagainya.

Sekian.`

No comments:

Post a Comment