August 15, 2017

MANSUR BIN `AMMAR: UNGKAPAN DAN PENDAPAT


BBB,  21 Dzul-Kaedah 1438H. =  14 Ogos 2017M. (Isnin):
Namanya  ialah Mansur bin `Ammar, kunyahnya ialah al-Sariyy, dia adalah berasal dari Marwi, iaitu dari sebuah kampung yang dipanggil (*Dandanaqan), Dan dikatakan juga dia daripada ahli Abi Ward dan ada juga yang berkata dia dari ahli Yushanj. Dia adalah seorang wa`iz yang petah bercakap dan elok kalamnya. Sungguhpun dia dikira pengikut madzhab di Iraq, tetapi dia juga diterima baik di Khurasan. Dia mendalam di dalam keilmuan al-kalam, Hadith, fiqh dan mu`amalat.
Mansur berada di  dalam sanad Hadith kepada Rasulullah s.a.w. sebagaimana disebut oleh Al-Sulami di dalam Tabaqat al-Sufiyyah – sebuah riwayat dan Hadith yang panjang,
Berkata  Mansur, ``Suka engkau akan ma`siat, boleh membawa engkau kepada ma1`siat.``
Dan berkata Mansur, ``Siapa yang mengalami musibah di dunia, boleh menyedarkan dirinya dan agamanya.``
Katanya lagi, ``Siapa yang sebok terhadap manusia boleh melalaikannya dari mengingati Allah.
Berkata Mansur kepada seorang yang kembali kepada melakukan kesalahan selepas taubatnya, ``
``Mengapa aku tidak lihat engkau kembali dari jalan akhirat, melainkan keliaran, mungkin kurang menurut jalan yang sepatutnya.``
Berkata Mansur kepada seorang lelaki:
``Tinggalkan dari buruk sangka, engkau rehat dari dukacita, dan jagalah lidah engkau, engkau rehat dari memohon keuzuran.
Katanya,
Berkata Mansur, ``Manusia terbahagi dua, yang berhajat kepada Allah. Dia berada pada darjat yang tinggi menurut lidah shari`at dan yang tidak berhajat kerana tidak melihat bahawa Dialah sebenarnya mencipta makhluk dan menyediakan rezeki dan kebahagiaan. Sebenarnya pada hakikatnya dia berhajat kepadaNya di dalam keengganannya.``
Berkata Mansur, ``Maha Suci Allah yang menjadikan hati kalangan `arifin sebagai wadah mendzikiri Allah, dan hati ahli-ahli dunia yang bersifat tamak, dan hati para zahidin wadah bagi bagi tawakkal, dan hati para fuqara` sebagai wadah bagi qana`ah dan hati mereka yang bertawakkal wadah bagi redha.``
Berkata Mansur, lelaki terbahagi dua:
Yang `arif dengan dirinya, maka dia bekerja bagi kepentingan dirinya dan yang `arif dengan Tuhannya, maka dia bekerja bagi berkhidmat kepadaNya dengan ibadatnya dan keredhaannya.``
Berkata Mansur, ``Sebaik-baik manusia ialah hamba yang tawadhu` dan tidak membesar diri. Dan sebaik-baik pakaian bagi `arifin ialah taqwa. Firman Allah Ta`ala bermaksud:
``Dan pakaian taqwa itu lebih baik.`` (Al-A`raf: 26).
Dan berkata Mansur, ``Selamat nafsu ialah dengan mencanggahinya dan balanya ialah dengan mengikutinya.
Mansur menyebut bahawa Tuhan tentukan fungsi bagi setiap anggota diri,misalnya,
Tangan menangkap atau menggenggam
Kaki adalah untuk berjalan
Mata untuk melihat,
Telinga untuk mendengar
Tetapi berlainan dengan hati, bahawasanya tiada penentuan. Dia baik jika di dalam didikan yang baik dan jahat dengan didikan yang jahat. Dia oleh  berisi hikmat, tetapi juga boleh berisi hasad, dia patuh dan boleh jadi juga menentang. Dia boleh berada di dalam tenang dan boleh garang. Hati (bermaksud kombinasi antara nafsu, akal dan roh – Al-Ghazali) boleh dididik  dengan sifat-sifat mahmudah yang boleh membijaksanakan dan boleh bersifat dengan sifat mazmumah  yang boleh merosakkan. Sebab itu mendidik hati persoalan penting di dalam menjayakan seseorang atau merosakkan.
Lantaran itu kata Mansur:
``Hati hamba semuanya bersifat rohaniah, apabila dimasuki syak dan waswas, menegahnya dari sifat rohaninya.
Sebab itu hati hendaklah dididik hingga berada di peringkat kerohanian tinggi.
Dan berkata Mansur,
``Bahawasanya hikmat diungkap oleh hati kalangan `arifin dengan lidah yang benar, dan di dalam hati orang yang zahidin dengan lisan membesarkan keagungan Ilahi, dan dalam hati kalangan `ubbad dengan lisan taufiq dan dalam hati para murid dengan secara berfikir dan dalam hati para `ulama` dengan lisan dzikir.
Demikian ungkapan dan luahan pendapat Mansur bin `Ammar untuk dihayati dan dipelajari.

Sekian.

No comments:

Post a Comment