August 11, 2017

ABU TURAB AL-NAKHSHABI: MISTRI DAN KATA-KATA BERNASNYA


BBB, 17 Dzul-Kaedah 1438H. = 10 Ogos 2017M. ( Khamis):
Al-Hujwiri turut mensenaraikan sufi Abu Turab al-Nakhshabi. Nama lengkapnya ialah Abu Turab `Askar bin al-Hus*ayn al-Nakhshabi al-Nasafi. Dia juga  dipanggil `Askar ibn Muhammad bin Hus*ayn.  Salah seorang sufi di Khurasan, terkenal sebagai seorang yang murah hati, zuhud dn salih. Dia adalah pengembara fizikal dan rohani. Dia mengembara merentasi padang-padang pasir dan terlepas dari hal-hal dunia.
Dia berpegang pada tawakkal sepenuhnya. Ini tercermin dari  kata-katanya, bahawa,
``Makanan darwish adalah dari rezeki apa yang didapati,
Pakaiannya ialah apa yang meliputi diri dan rumahnya adalah di mana dia berhenti ! ``
Menurutnya tiga perkara inilah yang memasyghulkan kehidupan manusia di dunia ini. Kita perlu memudahkannya.``
Baginya  yang dipentingkan makanan rohani dari biji-biji cinta, pakaiannya ialah pakaian taqwa dan rumah baginya seluruh permukaan bumi yang layak baginya sujud kepada Ilahi ~!.
Pengembaraannya bagai tiada terhenti, hingga dia terpacak berdiri kaku di padang pasir Basrah mengarah kiblat sedang di tangannya tongkat, bagaikan dia tak peduli pada kematian bagi meneruskan perjalanannya. Bertahun dia berdiri tegak sedemikian. Anihnya tiada sebarang binatang buas berani mendekatinya. Gelaran al-Turab, tanah adalah tepat dengan  kehidupannya bergelumang di atas tanah dan dia mengakhiri hayat di atasnya.
Berhubung dengan Abu Turab al-Nakhshabi, kata Abu  `Abdullah al-Jala`,
``Aku menemui enam ratus shaykh, aku tidak kekal bersama mereka itu, melainkan empat. Kehadapan  daripada mereka itu ialah Abu Turab al-Nakhshabi. Dia meninggal di padang pasir – tidak disentuh binatang buas. Tarikh meinggalnya  tahun 245H.
Abu Turab berada di dalam sanad Hadith:
Mengkhabarkan kami Muhammad bin Ahmad bin Paris al-Hafiz* al-Baghdadi berkata, bercakap kepada kami `Abdullah bin Muhammad bin Ja`far al-As*bahani berkata, bercakap kepada kami Muhammad bin `Abdullah bin Mus*`ab, bercakap kepada kami Abu Turab `Askar bin Hus*ayn, bercakap kepada kami Muhammad bin Mumayyiz, bercakap kepada kami Muhammad bin Thabit, bercakap kepada kami Shurayk daripada al-A`mash daripada Abi Sufyan daripada Jabir berkata, bersabda Rasulullah s.a.w. bermaksudd:
``Jangan kamu memaksa yang sakit dari kalangan kamu, makan dan minum, kerana Tuhan kamu memberi mereka makan dan minum.``
Berkata Ya`qub bin al-Walid, aku mendengar Abu  Turab berkata,
``Wahai manusia kamu mengasihi tiga perkara, dan dia bukan bagimu, emgkau suka kepada al-nafs dan dia bagi Allah, dan engkau suka kepada roh, dan dia bagi Allah dan engkau suka kepada harta dan harta diwarisi. Dan kamu menuntut dua perkara, dan kamu tidak mendapatinya, iaitu gembira dan rehat. Keduanya di dalam syurga.``
Katanya, berkata Abu Turab, `` Semulia-mulia hati ialah hati yang hidup dengan cahaya kefahaman tentang Allah Subhanahu wa Ta`ala.``
Dan berkata Abu Turab lagi, ``Sebab yang boleh menyampaikan kepada Allah tujuh belas darajat,
Paling dekat menerima permohonan dan paling  tinggi ialah tawakkal kepada Allah dengan hakikatnya.``
Dan berkata Abu Turab, ``Tidak ada perkara yang boleh memberi manfaat bagi kebaikan diri dari memperbaiki lintasan di dalam hati.``
Dan berkata Abu Turab sebagaimana telah disebutkan di atas bahawa,
``Bagi faqir (darwish), makanannya apa yang ada (didapati), pakaiannya apa yang meliputi badannya dan kediamannya di mana saja dia berada.``
Dan berkata Abu Turab, ``Apabila benarlah pekerjaan hamba, maka dia mendapat kemanisan amalnya sebelum pun dia memulakan amalannya.``
Dan berkata Abu Turab, ``Siapa yang bersungguh tumpuan kepada Allah dia mendapat balasan pada waktu itu juga.``
`Ali bin Hussain al-Tamimi berkata, dia mendengar Abu Turab berkata, ``Tawakkal memberi ketenangan hati di dalam mendepani Allah Ta`ala.``.
Berkata Abu Turab, ``Hakikat kaya engkau tidak perlu kepada orang yang seperti  dengan  engkau, dan hakikat faqir engkau berhajat kepada siapa yang berhajat seperti engkau.``
Dan berkata Abu Turab, ``Yang menegah para siddiqin mengadu kepada yang lain daripada Allah, kerana takut kepada Allah `Azza wa Jalla.``
Dan berkata Abu Turab, ``Jagalah amalan engkau,kerana ia adalah mukadimah bagi sesuatu, siapa yang sah amalannya, sahlah selepasnya dari perbuatan dan ahwalnya.``
Berkata Abu Turab
Ditanya Abu Turab, apakah kunci qadar ? Maka katanya, Redha dengan apa yang berlaku kepadanya pada setiap waktu yang sebab-sebabnya adalah secara ghaib.``
Demikianlah mistri  dan  kata-kata bernas Abu Turab yang dapat direnungi..

Sekian.

No comments:

Post a Comment