August 14, 2017

HAMDUN AL-QAS*S*AR: `IZZAH ISLAM DAN KEREDHAAN TUHAN MENJADI TUJUAN


BBB, 13  Dzul-Kaedah 1438H. = 06 Ogos 2017M. (Ahad):      
Nama lengkapnya ialah Hamdun bin Ahmad bin `Imarah atau Salih al-Qas*s*ar al-Naisaburi, Shaykh Ahli al-Malamah di Naisabur. Dia bersahabat dengan Salma al-Barusi, Abu Turab al-Nakhshabi dan `Ali al-Nas*r  Abadzi.  Dia adalah seorang yang `alim di dalam bidang fiqh dan dia mengikut madzhab al-Thauri  dari segi fiqh. Dia adalah murid al-Thauri. Dari segi tasawuf dia adalah murid bagi Abu Turab al-Nakhshabi dan `Ali Nashr Abadzi dan dari segi  t*ariqat adalah t*ariqat yang dia khas dengannya dan tidak ada  sahabat yang mengambil tariqatnya darinya, kecuali `Abdullah bin Muhammad bin Munazil  sahabatnya.
Abu Salih Hamdun meninggal pada 271H. di Naisabur dan dikebumikan diperkuburn al-Hirah.
Hamdun disanadkan dengan sanad Hadith:
Bercakap kepadaku bapaku, r.h.a. berkata, bercakap kepada kami `Abdullah bin Muhammad bin Munazil, bercakap kepada kami Hamdun bin Ahmad al-Qas*s*ar, bercakap kepada kami Ibrahim al-Zuwwad, bercakap kepada kami anak Mumayyiz daripada al-A`mash daripada Sa`id bin Abdullah daripada Abi Marwah al-Aslami berkata, bersabda Rasulullah s.a.w. bermaksud:
``Dua kaki hamba tidak bergerak pada hari kiamat hingga dia disoal tentang empat perkara,
 tentang umurnya pada apakah yang dihabiskan,
tentang jasadnya kepaa apakah telah digunakan
tentang hartanya dari manakah didapatinya, dan menggunakannya, dan
tentang ilmunya dan apa yang diamalnya.``
Mendengar `Abdullah bin Muhammad bin Munazil berkata,, ditanya Hamdun al-Qas*s*ar:
``Bila harus seseorang itu bercakap kepada manusia ?`` Katanya,
``Apabila nyata baginya, dia menunaikan fardhu dari kefardhuan Allah Ta`ala sebagaimana diketahuinya, apabila dia takut seseorang jatuh ke dalam bid`ah, dan
Mengharap Allah menjayakannya daripadanya.``
DIkatakan bagi Hamdun,  ``Mengapakah kalam orang-orang salaf lebih bermanfaat daripada kalam kita ?``Katanya, ``Kerana mereka itu bercakap perkara-perkara yang memuliakan Islam, mejayakan diri dan mendapat keredhaan Al-Rahman dan kita bercakap untuk kemuliaan diri, menuntut dunia dan kerana penerimaan makhluk.``
Muhammad bin Ahmad bin Munazil berkata, kataku kepada Abi S*alih al-Hamdun, ``Beri wasiat kepadaku,`` maka katanya, ``Jika engkau mampu, bahawa jangan engkau marah tentang sesuatu daripada dunia, maka lakukanlah.``
`Abdullah bin Muhammad bin Munazil berkata, `aku mendengar Hamdun berkata, ``Siapa yang berpagi-pagi tanpa masalah, dalam mencari makanan yang halal dan memberi perhatian apa yang diketahui ilmu berkenaannya, maka kebajikan baginya, kerana menyenangkan sesuatu.
Berkata Hamdun kepada sahabat-sahabatnya;
Aku berpesan kepadmu dua perkara, bersahabatlah dengan `ulama dan dan berwaspaa dari mereka yang jahil.``
Kata Hamdun, Siapa yang bersusah payah menuntut dunia daripada akhirat, maka menunjukkan dia sama ada dunia atau akhirat.
Berkata Hamdun, ``Siapa yang melihat pada perjalanan salaf, dia mengetahui tentang taqsirnya dan ketinggalan kedudukannya dari kalangan al-rijal.``
Disoal Hamdun tentang zuhud,  katanya,
``Zuhud, pada pendapatku, tidak bergantung pada yang ada pada tangan engkau, tetapi bergantung pada tangan Tuan Engkau (Allah).``
Berkata Hamdun, ``Daripada kelalaian hamba, dia cuai daripada perkara yang diperintah Allah kepada siasah dirinya.``
Berkata Hamdun, ``Perhatikan dunia, hingga engkau tidak membesarkannya pada perhatian engkau tentang ahlinya dan yang memilikinya.``
Berkata Hamdun, ``Indahnya faqir pada tawadhu`nya, dan apabila dia takabbur dengan kefakirannya, maka hilanglah  kefakirannya dengan takabburnya.``
Berkata Hamdun, ``Apabila engkau pastikan tentang kebaikan seseorang, maka lazimkan diri dengannya semoga engkau mendapat sama keberkatan dari amalannya.``
Demikianlah kata-kata dan wawasan-wawasan Hamdun al-Qas*s*ar yang mendalam dari segi ilmu akidah dan juga di dalam bidang fiqh. Kata-katanya  menjaga dari semua aspek, sehingga tidak menimbulkan permasalahan. Sebagaimana disoal kepada Hamdun, ``Kenapa orang-orang dulu lebih berkesan dari menyampaikan dakwah. Menurutnya, kerana mereka memetingkan izzah dan kemuliaan Islam dan mencari keredhaan Ilahi, dan kita mungkin lebih mencari atau menjaga kepentingan diri, maka hilang keberkatan dan tidak sampai kepada  apa yang sepatutnya  dari Ilahi.


Sekian.

No comments:

Post a Comment