August 26, 2017

`AMRU BIN `UTHMAN AL-MAKKI : CINTA DAN REDHA


BBB, 03 zu al-Hijjah 1438H. = 25 Ogos 2017M. (Juma`at):
`Amru al-Makki ialah,  `Amru bin `Uthman  bin Kurabi bin Ghus*as* dan kunyahnya  Abu `Abdullah. Dikatakan dia bersahabat dengan Al-Junayd dan bertemu dengan `Abdullah al-Nabaji. Dia bersahabat dengan Abi Sa`id al-Kharraz dan yang lain dari shaykh-shaykh peringkat awal.
Dia `alim dengan ilmu usul dan kalamnya indah..
Diriwayatkan daripada Muhammad bin Isma`il ,  Yunus bin `Abd al-A`la dan Sulaiman bin Sayf al-Jarabi dan selain  daripada mereka itu. Dia meninggal di Baghdad tahun 271H. Dan ada yang berkata tahun 297H. Yang pertama dikatakan lebih sahih.
`Amru Ibn `Uthman mempunyai  kedudukan sanad  bermula dari,
Abu Bakar  bin Shadzan hingga puncaknya kepada  Muhammad bin `Abdullah hingga terke atas ... `Abdullah bin Mas`ud berkata:
``Adalah kami berkata, sebelum difardhukan tashahhud:
``Al-Salam `ala Allah, wa al-salam `ala fulan.``
Berkata Abu Bakar Muhammad bin Ahmad al-Qanadili berkata, berkata `Amru bin `Utrhman al-Makki,
``Taubah adalah wajib bagi semua  dosa dan orang berdosa, kecil dosa atau besar. Dan tidak ada keuzuran bagi seseorang meninggalkan taubat, selepas terjatuh ke dalam ma`siat, kerana yang berdosa telah dijanji oleh Allah ke atas ahlinya dan tidak digugur janji (seksa) melainkan dengan taubat. Dan ini daripada apa yang diterangkan bahawa taubat adalah fardhu.``
Dengan sanad yang sama  seperti di atas berkata  `Amru bin `Uthman al-Makki,
``Ketahuilah bahawa, tiap-tiap apa yang ditohmah oleh hati engkau dan apa yang berlari dalam fikiran engkau atau terlintas pada  permukaan hati engkau daripada keindahaan, terang,, kejinakan , cahaya, cantik atau huduh, terang  atau, bayang, orang atau khayalan, maka Allah Ta`ala jauh daripada seperti yang disebut. Bahkan Dia lebih Agong, Tinggi dan Lebih Besar. Tidakkah engkau mendengan akan firmanNya yang bermaksud:
``Tidak menyamaiNya oleh sesuatu.`` (Al-Shura: 11).
Dan firmanNya bermaksud:
``Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan dan tiada bandingan (setara) denganNya oleh sesuatu.`` (Al-Ikhlas:  3-4).
Dengan sanad yang sama berkata `Amru:
``Yang bermuru`ah ialah yang melupakan daripada kesilapan kawan-kawan.``
Dengan sanad yang sama kata `Amru:
``Tidak menepati oleh kata untuk menggambarkan wajdan di dada, kerana ia adalah rahsia Allah Ta`ala di sisi orang mu`minin yang  muqinin.``
Dengan sanad yang  sama berkata `Amru,
``Allah mengajar NabiNya s.a.w. apa yang padanya ada shifa`, himpunan pertolongan, kepentingan ibadat – FirmanNya bermaksud:
``Dan jika engkau dihasut oleh sebarang hasutan syaitan, maka hendaklah engkau berlindung dengan Allah. Dia Amat Mendengar, lagi Amat Mengetahui.``
Dengan sanad yang sama kata `Amru, ``Ma`rifat adalah berterusan mahabbah kepada Allah Ta`la,, berterusan takut kepadaNya, berterusan menerimaNya, berterusan bangkit hati mendzikiriNya, Dia adalah ilmu berkait dengan hati dan keterbukaan azam, menyalin kemahuan dan menghidupkan keilmuan.``
Dan dengannya berkata `Amru, ``Ma`rifat ialah sihat tawakkal kepada Allah Subhanahu wa Ta`ala.``
Dan dengannya kata `Amru, ``Ketahuilah bahawa mahabbah termasuk di bawah redha. Dan tidak ada mahabbah melainkan dengan redha. Dan tidak ada redha melainkan dengan mahabbah, kerana engkau tidak akan cinta, melainkan apa yang engkau redha. Dan diredhai. Dan tidak ada redha, melainkan apa yang engkau kasihi.``
Dengan sanad yang sama kata `Amru, ``Harap adalah termasuk di bawah mentahqiqkan redha.``
Abu `Ali al-Isbahani berkata, aku mendengar `Amru bin `Uthman al-Makki berkata,
``Aku tidak bersahabat dengan seseorang yang memberi manfaat kepada diriku sahaja, tetapi bersama seperti Abu  `Abdillah al-Nabaji.``
Demikianlah  `Amru bin `Uthman al-Makki lebih didominasi pendangan tentang:
Keperluan kepada taubat bagi membersih diri bagi mendekati Ilahi. Dia adalah langkah permulaan bag i perjalanan rohani.
`Amru menyebut tentang raja` an sabar di dalam menuju ma`rifat.
Puncak bagiperjalanan rohani yang tidak disebut secara detail ialah memupuk `Cinta Ilahi` yang antaranya disebut kepada tahap sabar dan redha.
Katanya, ``Tiada cinta tanpa redha dan sebaliknya.``Sekian.

No comments:

Post a Comment