August 5, 2017

UNGKAPAN DARI MA`RUF AL-KARKHI UNTUK DIHAYATI


BBB,  11 Dzul-Kaedah 1438H. = 04 Ogos 2017M. (Juma`at):
Nama lengkapnya ialah Abu Mahfuz* Ma`ruf bin Fairuz atau Mahfuz* al-Karkhi (m. 200H./815M.) adalah dari kalangan generasi Sufi awal. Keluarganya dikatakan pengikut agama Nasara. Pada masa remajanya dia disuruh oleh gurunya mengaku, bahawa `Tuhan itu adalah `Thalithu Thalathah`. Dia tidak menerima, sebaliknya  membantah. Gurunya mau memukulnya. Dia mengambil tindakan melarikan diri. Ibu bapanya bimbang dan mengharapkan dia akan pulang.  Ma`ruf asalnya hamba bagi `Ali `Isa al-Ridha. Dia masuk Islam dengan tuannya yang juga sebagai gurunya. Pada suatu malam dia pulang ke rumah ibu bapanya dan mengetuk pintu rumah. Ibu bapanya dari dalam bertanya.
``Siapa di luar ? ` Ma`ruf,` jawabnya.
 Mereka yang telah tahu anaknya mencabar ketuhanan Nasara itu, bertanya,
``Kembali dengan agama apa  ?``
Ma`ruf tidak menjawab, Nasara` sebaliknya berkata `Agama Hanif`
Dengan jawapan itu dikatakan kemudiannya ibu bapanya turut menganut agama Islam.
Ma`ruf mendalami agama Islam dan menggabungkan diri dengan kumpulan sufi. Dia menjadi murid bagi Da`wud  al-T*a`i dan guru kepada Sari al-Saqati. Dia terkenal sebagai seorang salih dan pemurah.
Ma`ruf berkata tiga tanda kesalihan, iaitu, menjaga iman, berdzikir dengan ikhlas dan memberi tanpa diminta.
Ma`ruf berada di dalam sanad Hadith.
Mengkhabarkan  kami Abu al-Husain `Ali bin Hasan bin Ja`far, al-Hafiz* al-`At*t*ar di Baghdad, bercakap kepada kami Ahmad bin Hasan al-Muqri` Dabis, bercakap kepada kami Nas*r bin Da`wud, bercakap kepada kami Khalf bin Hisham, berkata aku mendengar Ma`ruf al-Karkhi berkata, (Wahai Tuhanku, sesungguhnya ubun-ubun kami di tangan Engkau, kami tidak memilikinya sesuatu, apabila engkau lakukan sedemikian kepada kami. Jadikanlah Engkau Wali kami, tunjukkanlah kami ke jalan yang betul). Maka aku menanyanya , maka katanya, bercakap kepada kami  Bakr bin Khunais berkata, bercakap kepada kami Sufyan al-Thauri daripada Abi al-Zubayr daripada Jabir, bahawasanya Nabi s.a.w. (Adalah berdo`a` dengan do`a ini).
Sebagai seorang Shaykh Sufi terkenal, antara kata-katanya dicatat:
Kata Muhammad bin Nas*r, aku mendengar Ma`ruf berkata:
``Alangkah banyak orang yang salih, dan sedikit para siddiqin di kalangan orang-orang salih.``
Katanya, aku mendengar Ibrahim al-Buka` berkata,  `Aku mendengar Ma`ruf al-Karkhi berkata,
``Apabila Allah menghendaki seorang hamba kebaikan dibukakan kepadanya pintu `amal dan ditutup darinya pintu perbantahan, dan apabila Allah menghendaki seseorang hamba kejahatan ditutup daripada pintu amalan dan dibuka baginya pintu perbantahan.``
Dan melalui riwayat yang sama berkata Ma`ruf:
``Bertawakkallah kepada Allah, sehingga Dia sebagai penunjuk engkau dan melawaskan engkau, tempat pengaduan engkau, kerana manusia tidak mengambil manfa`at akan engkau dan mereka tidak memudharatkan engkau.``
Berkata Ma`ruf, `` Pemurah ialah orang yang memberi apa yang dihajati dan menghadapi kepicikan.``
Dikatakan seorang lelaki bertanya Ma`ruf, ``Apakah yang menyebabkan syukur engkau>``, maka katanya, ``Sebagaimana engkau ketahui tanpa berkira, sampai dia ke tangan yang bersyukur.`
Berkata Ma`ruf, `Alamat kemarahan Allah kepada seorang hamba, dia memberi tumpuan kepada yang tidak berkenaan daripada  urusan dirinya.``
Berkata Ma`ruf,  ``Memohon syurga dengan tidak beramal adalah dosa dari segala dosa, dan menunggu shafaat dengan tidak bersebab adalah jenis daripada keangkuhan dan mengharapkan rahmat dari yang tidak taat adalah jahil dan bebal.``
Berkata Sulaiman al-Darani, aku bertanya Ma`ruf al-Karkhi daripada orang-orang yang taat kepada Allah Ta`ala, ``Dengan apakah kadar ketaatan ?`` Maka katanya, mengeluarkan  dunia daripada hati kamu, kalau ada sedikit daripadanya di dalam hati kamu, tidak sah daripaanya sebarang sajdah.``
Ditanya Ma`ruf, ``Dengan apa dikeluarkan dunia daripada hati ? Katanya `Dengan kebersihan hubungan dan kecantikan muamalah.``
Kata Ma`ruf, pertanda  pemuda, Tidak berselisih (berbalah), puji tanpa  pemberian dan memberi tanpa diminta.``
Ditanya Ma`ruf tentang alamat kewalian, maka katanya tiga, ``Susah payah kerana Allah, kerjanya kerana Allah dan lari mereka pun kepada Allah.`
Berkata Ma`ruf, ``Tiada bagi `arif ni`mat, kerana dia di dalam setiap masa ni`mat.``
Katanya, aku mendengar Aba `Amrin al-Bazuri berkata,  berkata Ma`ruf, ``Hati yang bersih membuka jalan kepada taqwa, menghasilkan kebajikan, dan hati orang yang jahat gelap memanjang, yakni niat jahatnya.
Dan berkata Ma`ruf:
``Apabila Allah menghendaki seorang hamba kebaikan, dibukakan baginya pintu amalan dan ditutup daripadanya pintu cuai dan malas.
Demikianlah  ungkapan-ungkapan  yang dicatat dari Ma`rufal-Karkhi  untuk dihyati.

Sekian.

No comments:

Post a Comment