August 1, 2017

DA`WUD AL-T*A`I MENGANJURKAN PENGASINGAN, DIPERSOALKAN


BBB, 07 Dzul-Kaedah 1438H. = 31 Julai 2017M. (Isnin):
Membicarakan tentang Da`wu al-T*a`i yang nama penuhnya, iaitu Abu Sulaiman Da`wud bin Nus*air  al-T*a`i agak berlainan dan keras dari segi pendekatan berbanding  degan Al-Harith al-Muhasibi yang baru diperkatakan. Da`wud al-T*a`i ialah dari kalangan sufi terawal (m. 165H./781M.). Dia dikatakan Murid Abu Hanifah dan sezaman dengan Fudhayl bin `Iyadh dan Ibrahim bin Adham. Dari segi tasawuf dia adalah murid bagi Abi al-Ra`i.  Da`wud  al-T*a`i  dikatakan alim di dalam banyak  bidang keilmuan, khususnya di dalam ilmu fiqh.
 Di dalam bidang tasawuf dia memilih jalan zuhud dan salih. Dia mengatakan kepada murid-muridnya. Jika mau kebahagian tinggallah dunia dan jika  mau rahmat pastikan diri di atas jalan akhirat.
Sebagaimana dikatakan pendekatan Da`wud al-T*a`i agak keras dan rigid, berbanding dengan Al-Muhasibi yang menganjurkan umat kepada keelokan akhlak yang sumbernya dari Al-Qur`an, al-Hadith dan pembawaan Rasulullah s.a.w itu sendiri.
Anjuran untuk meninggalkan dunia seharusnya sesudah diberi penerangan konsep dunia dan hubungan dengan nafsu, syaitan dan elemen-elemen kekejian yang lain yang memperlihatkan kekejian dan kejelekan dunia itu sendiri.
Sikap orang-orang sufi agak keras terhadap kalangan yang berjawatan dan melaksanakan pentadbiran negara, sebagaimana maklum ramai dari kalangan `ulama`  seperti Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal menolak dari perlantikan dari menjadi kadhi atau hakim, meskipun terpaksa menghadapi penjara.
Sikap sedemikian terlihat juga pada Da`wud al-T*a`i, ini tidak bermakna beliau ditawarkan sebarang jawatan oleh pemerintah, tetapi hubungan baik dengan tokoh boleh berubah dengan penerimaan jawatan. Sebagai contoh Da`wud  al-T*a`i  bersahabat dengan Muhammad bin al-Hasan dan Abu Yusuf yang kedua-duanya alim terutama di dalam bidang fiqh, di samping keilmuan yang lain. Apabila Abu Yusuf menerima dan dilantik menjadi kadhi di Baghdad, maka selepas itu Da`wud al-T*a`i tidak lagi membuat hubungan dengan Abu Yusuf, sedangkan hubungannya dengan Muhammad bin al-Hasan berterusan.
Kalangan sufi juga  dikatakan memusuhi  kalangan ahlu al-kalam, kerana perbahasan mereka tentang ketuhanan  memecah-belahkan umat  seperti lahirnya Qadariyyah, Jabariyyah, Mu`tazilah, Murjiyah dan sebagainya.
Da`wud al-T*a`i, adalah dari kalangan yang tidak menyenangi golongan ahlu al-Kalam. Dikatakan faktor ketidaksenangan ini berkait juga dengan hubungan antara Muhammad bin al-Hasan dan Abu Yusuf.
Hubungan baik Da`wud al-T*a`i dengan Muhammad bin al-Hasan antaranya , oleh kerana Muhammad bin al-Hasan terlibat dengan ilmu  al-kalam selepas dia kaya dan tidak mementingkan dunia. Manakala ketidak senangannya terhadap Kadhi Abu  Yusuf  kerana dia melibatkan diri dengan ilmu al-kalam ialah selepas ia miskin. Sikapnya dianggap ingin mencari pendapatan dari keterlibatan terhadap ilmu al-kalam dan juga penerimaan jawatan kadhi.
Antara sikap Da`wud yang dapat ditafsirkan sebagai dunia baginya, ialah harta yang beliau terlalu waspada terhadapnya.
Adalah dikatakan `Da`wud al-T*a`i mewarisi harta pesaka sebanyak 20 dinar. Dikatakan dia membelanjakan dinar warisan itu secara berdikit-dikit selama dua puluh tahun lamanya. Sikap jimat cermatnya terhadap harta warisan patutlah dipuji, tetapi wajar juga dipersoalkan, bahawa beliau tidak berikhtiar mencari rezeki didalam berzuhud dan meninggalkan dunia, sehingga tiada rezeki tambahan yang dicari  ? Sehingga dikatakan Al-Junayd membantunya dengan pemberian dinar. Apakah ini merupakan tuntutan dari segi agama (Islam).
Persoalan juga boleh ditimbulkan ialah dalam usaha bertasawuf bagi membersih diri dengan  bertaqwa, mendekati diri kepada Allah mestikah diri mengasingkan diri dari masyarakat.
Misalnya Da`wud al-T*a`i  diminta darinya nasihat beliau berkata,
``Puasalah dengan dunia dan berbukalah dengan kematian, lantaran kematian menunggumu.``
Kenyataan di atas memang benar, tetapi untuk meninggalkan  dunia yang antara maksudnya dapat ditafsirkan sebagai kehidupan mungkin dapat dipersoalkan. Apakah elemen qissisin dan rahbaniyyah (Al-Ma`idah: 82) digalakkan di dalam Islam. Sedangkan dikatakan, bahawa, ``tidak ada rahbaniyyah dalam Islam.``
Antara anjuran Da`wud al-T*a`i yang boleh dipersoalkan, ialah,
``Larilah dari manusia seperti engkau lari dari diburu harimau !``
Apakah anjuran Islam supaya mengasing dan mewmisah diri dari masyarakat ?
Bagaimanakah bagi menunaikan tuntutan berjama`ah, seperti bagi mendirikan solat, menguruskan kepentingan masyarakat seperti apabila berlakunya kematian ? Tidakkah antara ciri kehidupan manusia ialah bermasyarakat dan bergantung keperluan antara satu sama lain. Bagaimanakah untuk melaksanakan tuntutan dakwah, jika tidak berlaku di dalam masyarakat ? Pengasingan diri untuk keselamatan diri, tanpa mengambil tanggungjawab terhadap keluarga dan masyarakat adalah tidak baik. Penilaian akhlak baik dan buruk hendaklah melalui kehidupan bermasyarakat.
Sebenarnya sebagaimana pernah kita sebutkan, diri dan jiwa yang hidup di tengah masyarakat adalah  jauh lebih baik dari yang ferasing. Diri yang hidup diibaratkan sebagai ikan yang hidup di tengah laut, yang kerana hidupnya, biarpun  berada di tengah air laut yang masin, dirinya tetap hidup dan tidak masin, sebaliknya ikan yang mati mudah digarami dan dagingnya segera menjadi masin.
Perutusannya: Sufi yang berada dan bergiat di tengah masyarakat berperanan dan membaiki masyarakat lebih baik dari yang mengasingkan diri yang lebih memetingkan keselamatan diri sendiri dari kepentingan masyarakat bersama.

Sekian.

No comments:

Post a Comment