August 29, 2017

KATA-KATA MUHAMMAD BIN `ALI AL-TIRMIDZI : CERMIN KEBIJAKSANAAN


BBB, 06 Dzul-Hijjah 1438H. = 28 Ogos 2017M. (Isnin):
Dia adalah tokoh  berwibawa di dalam banyak bidang ilmu. Nama lengkap bagi Muhammad bin `Ali al-Tirmidzi ialah Muhammad bin `Ali bin al-Hasan. Kunyahnya Abu `Abdullah.
Berkesempatan dengan Abu Turab al-Nakhshabi dan bersahabat dengan  Yahya al-Jala`, Ahmad bin Khadhrawayh.  Dia adalah dari kalangan shaykh terpenting  di Khurasan. Beliau belajar dan menguasai banyak bidang ilmu, khususnya tasawuf.  Dia mendalami tauhid, fiqh,  Hadith, tafsir.  Beliau belajar fiqh dengan sahabat rapat Imam Abu Hanifah.
 Begitu juga beliau  mendalam bidang bahasa yang bahasa dalam karangan-karangannya  begitu lancar. Banyak kitab yang dihasilkan oleh Muhammad bin `Ali  al-Tirmidzi. Antara yang dicatat oleh Al-Hujwiri ialah:
Khatm al-Wilayah  (Tasawuf), Kitab al-Tauhid (`Aqidah)
Nawadir al-Us*ul   (Us*ul)  ,   Kitab al-Nahj  (Bahasa),
`Adzab al-Qabr  (Fiqh-`Aqidah), (Tafsir  (Tak siap).
Aku mendengar Mansir bin `Abdullah berkata, berkata  Muhammad bin`Ali al-Tirmidzi,
``Tidaklah kejayaan (al-fauzu) dengan banyaknya amalan, sesungguhnya  kejayaan  bergantung kepada ikhlas.``
Nerkata Muhammad bin `Ali, ``Daripada  syarat menjadi khadam ialah tawadhu` dan penerimaan.
Dengan sanad ini berkata Muhammad bin `Ali, `` Manusia di dalam mendengar hikmah dua jenis, iaitu yang berakal dan yang bekerja. Yang berakal, menerima  dengan pertimbangan dan kefahaman. Adapun yang bekerja, lebih kepada patuh dan memberi khidmat tenaga.``
Berkata Muhammad bin `Ali, ``Tiada di dunia lebih berat tanggungan daripada kebajikan, kerana siapa yang  mempercayai kebaikan engkau , maka engkau hendaklah laksanakan, dan sesiapa yang merenggangkan dengan diri engkau, dia menolak engkau.``
Berkata Muhammad bin `Ali, ``Memadalah manusia dengan keaiban yang dijangka baik, pada hal dia memudharatkannya.``
Aku mendengar Aba al-Husain al-Farisi berkata, aku mendengar Hasan bin`Ali berkata,, aku mendengar Muhammad bin `Ali al-Tirmidzi berkata,
``Do`a orang yang muwahhidin kepada solat lima waktu,, mendapat rahmat daripadanya kepada mereka itu, maka disediakan bagi mereka  itu segala macam dhuyuf, bagi hamba mencapai kemesraan dari kata-kata dan perbuatan-perbuatan dan berbagai kurniaan, maka perbuatan seperti makan dan perkataan seperti minuman dialami yang muwahhidin.``
Berkata Muhammad bin `Ali, ``Orang berakal, siapa yang takut kepada Tuhannya dan muhasabah tentang dirinya.``
Berkata Muhammad bin `Ali, ``Siapa yang jahil dari sifat-sifat`ubudiyyah, maka dia lebih jahil daripada sifat-sifat Rububiyyah.``
Berkata Muhammad bin `Ali, ada lima jenis kebaikan, ``Kebaikan (s*alah) bagi anak-anak menulis membaca di madrasah, kebaikan perompak dalam penjara, kebaikan perempuan di rumah, kebaikan pemuda mempelajari ilmu, dan kebaikan orang tua di masjid.``
Berkata Muhammad bin `Ali, Allah menjamin rezeki bagi hamba-hambaNya dan difadhukan ke atas mereka bertawakkal.``
Berkata Muhammad bin `Ali, ``Hakikat mahabbah kepada Allah, ialah berterusan mesra dengan mendzikirkanNya.``
Berkata Muhammad bin `Ali, ``Orang mu`min ceria pada wajahnya, tetapi duka pada hatinya, sedangkan orang munafik, duka pada wajahnya dan ceria  di dalam hatinya.``
Berkata Muhammad bin `Ali,
``Hendaklah engkau jadikan muraqabah engkau kepada Yang Tidak Ghaib daripada melihat engkau dan jadikanlah syukur engkau kepada  Siapa yang tidak memutuskan ne`matNya kepada engkau. Dan jadikanlah khudhu` engkau  bagi yang tidak keluar dari milikNya dan pemerintahan (kekuasaanNya).``
Berkata Muhammad bin `Ali,  ``Miliki hati dengan sempurna takut dan miliki  diri dengan sempurna taqwa.``
Berkata Muhammad bin `Ali, ``Yang mengungkap dan bercakap apabila tahqiq darjah kedua-duanya dia tidak takut dari celaan diri sebagaimana Nubuwwah terpelihara dari  tipuan syaitan, begitu juga dengan kalimah dan percakapan ditegak dengan mengelak dari nafsu dan fitnahnya, terpelihara  hak dan ketenangan, kerana ketenangan melindungi kalam dan pengungkapnya dan dirinya.``
Disoal, Muhammad bin `Ali,  ``Adakah takut orang yang bercakap daripada  kekejian akibat >
Maka katanya, ``Takut ialah kegerunan dan kegoncangan. Dia adalah sebagai lintasan-lintasan yang kemudian menghilang. Sesungguhnya Allah tidak  suka pengeruhan keadaan.``
Demikianlah ungkapan-ungkapan Muhammad bin `Ali yang berpengetahuan di dalam banyak bidang. Kata-katanya cermin kebijaksanaannya.

Sekian.

No comments:

Post a Comment