August 12, 2017

ZAKARIYYA YAHYA BIN MU`ADZ AL-RAZI: PENDEKATAN HARAP


BBB, 18 Dzul-Kaedah 1438H. = 1`1 Ogos 2017M. (Juma`at):
Secara penuhnya tokoh yang dibicarakan oleh Al-Hujwiri, namanya  ialah Abu Zakariyya Yahya bin Mu`adz bin Ja`far al-Wa`idz al-Razi. Beliau membina pendapat khusus tentang Al-Raja` (Harap) .
Al-Raja`                termasuk di bawah Hal. Begitu juga khauf termasuk di bawah hal. Bagaimana pun dilihat dari skema hal, ianya masih berada pada tahap bawah, antara perjalanan hal dari taubah kepada mahabbah.
Raja` adalah sesuatu yang mulia, kerana di dalam raja` ada elemen tafa`ul  yang menyangka baik terhadap Allah bagi jiwa yang mendekatinya. Ini dapat difahami dari firman Allah bermaksud:
``Sesungguhnya adalah bagi kamu pada Rasulullah itu contoh teladan yang baik bagi siapa yang mengharapkan Allah dan Hari kiamat. `` (Al-Ahzab: 21).
Kerana adanya harapan baik terhadap Tuhan, maka bagi mencapai harapan ini membawa yang raja` beramal dengan amalan yang baik, iaitu dengan membuat perkara yang disuruh dan meninggalkan perkara yang dilarang. Ini sebagaimana firman Allah yang bermaksud:
``Siapa yang berharap bertemu dengan Tuhannya, maka dia hendaklah beramal dengan amalan yang salih dan tidak menshirik dengan ibadatnya akan Tuhannya dengan sesuatu.`` (Al-Kahfi: 110).
Jadi raja` dengan tafa`ul yang baik membentuk jiwa yang baik. Raja` biasanya disertai dengan khauf (takut) sebagai pengawasan terhadap diri agar tidak melakukan kesaalahan. Ini sesuai dengan firman Allah yang bermaksud:
``Mereka mengharapkan rahmat Allah dan takut akan azabNya.`` (Al-Isra`: 57).
Jadi Yahya Zakariyya al-Razi mengambil pendekatan jalan `al-raja` - Jalan Harap yang antaranya dengan jalan ibadat sebagai peneguhan yang mendalam.
Katanya, Harap disertai dengan khauf (takut). Tambahnya, ``Tidak seharusnya meninggalkan ibadat di dalam harap, jika berlaku, maka ianya adalah jalan yang sesat.``
Takut dan harap menurut Yahya Zakaiyya ialah dua sokongan yang kukuh mengukuhkan.
Takut, ialah dengan melakuklan ibadat dan harap ialah jalan yang dapat mendekatkan diri dengan Tuhan.
Al-Raja` mempunyai beberapa  bahagian:
Iaitu raja` pada Allah,
Raja`` pada kelawasan rahmat Allah, dan
Raja` pada mengharapkan pahala daripada Allah.
Raja` berdekatan dengan khauf dan kahuf adalah lawan bagi mahabbah. Sebelum tiba kepada mahabbah, adalah terlebih dahulu melalui  khauf. Dengan rasa khauf menggerakkan seseorang ke arah ketaatan dengan sepenuhnya
Firman Allah bermaksud:
``Mereka takutkan hari kiamat yang padanya berbalik-balik hati dan pandangan.`` (Al-Nur: 37).
Adalah dikatakan alamat khauf adalah, bergoncang hati dengan sangat takut.
Sesungghnya takut dan harap adalah dua mekanisme seimbang yang menggerak manusia kehadapan. Di dalam kehidupan banyak perkara yang menakutkan dan sebanyak itu pula harapan.
Takut dari kekurangan rezeki bagi diri dan keluarga bagi menghadapi kehidupan. Firman Allah bermaksud:
``Selagi kami akan uji mereka dengan ketakutan, kelapana dan kekurangan harta, kematian dan kekurangan hasil buah-buahan dan berilah khabar gembira bagi mereka yang sabar. (Al-Baqarah: 155).
Dengan ketakutan ini menggerakkan manusia berusaha dan bekerja degan mendapatrezeki bagi diri dan keluarga.
Dengan takut diri ketinggalan menggerakkan manusia belajar, kerana dengan ilmu adalah menjadi kunci kejayaan. Lantaran itu menggerakkan ibu bapa dan mereka yang berkesedaran belajar. Mereka dari berbagai peringkat belajar bagi mendapati ilmu, tanpa ilmu sukar mendapat peluang bekerja bagi mendapat rezeki dan kemajuan. Tanpa ilmu tiada pengusaha yang dari usaha berkenaan memberi peluang bagi ramai pihak mendapatkan pekerjaan.
Demikianlah di dalam bidang ibadat dan kerohanian takut dan harap mempunyai peranan yang penting di dalam membentuk jiwa dan perabadi seseorang. Takut menggerakkan seseorang belajar dan mematuhi perintah Allah. Takut juga membentuk peribadi mulia bagi seseorang. Takut dan harap menggerak seseorang membuat amalan kebajikan dan kebaikan, semoga dengannya mendapt gabjaran dari Tuhan
Takut kepada seksaan neraka  dan mengharapkan syurga, menggerakkan seseorang beribadat dan menjaga diri dengan akhlak-akhlak terpuji an mengharapkan keredhaan Ilahi,  seterusnya mendapat ganjaran yang baik – syurga di akhirat nanti.
Demikian pendekatan `Harap` oleh Abu Zakariyya Yahya bin Mu`adz al-Razi.

Sekian.

No comments:

Post a Comment