August 25, 2017

SHAH AL-KIRMANI : BERKETURUNAN DIRAJA


BBB, 02 Dzul-Hijjah 1438H. = 24 Ogos 2017H. (Khamis):
Shah al-Kirmani ialah Shah bin Shuja`, Abu al-Fawaris. Dia adalah berketurunan raja. Dia dikatakan berasal dari Marwi.
Dia bersahabat dengan Abu Turab al-Nakhshabi dan Abu  `Abdillah al-Durra` al-Basri dan Abu `Ubaid  al-Sirri.
Dia adalah kalangan pemuda yang utama dan `ulama` bagi generasinya. Dia menghasilkan beberapa risalah terkenal dan sebuah kitab tasawuf yang terkenal yang diberi juduL;
                               Mir`at al-Hukama`
Dengan penghasilan risalat-risalat berhubung dengan tasawuf mencerminkan kemampuan Shah di dalam bidang  tasawuf sehingga dapat menghasilan risalah-risalah tasawuf. Kita tentu lebih berminat pada apa yang ditulis di dalam risalah-risalah berkenaan. Keinginan tahu kita lebih memuncak  yang Shah juga  menghasilkan sebuah buku berjudul Mir`at Hukama` yang bermaksud: `Cermin Para Hukama`. Dari judulnya tercermin ada yang dibicarakan selain dari persoalan tasawuf dan lebih mendalam mengenai  kata-kata hukama` yang tentulah mendalam, sesuai dengan judul Cermin Hukama` dan dari kitab ini dapat difahami tentang falsafah dan doktrin tasawuf ? oleh Shah al-Klirmani.
Shah al-Kirmani pernah ke Naisaburi bagi menziarah Abi Hafs* dan bersamanya Abu `Uthman al-Hiri.  Dia meninggal sebelum tahun 300 H.
Kata pengarang, aku melihat tulisan datukku,  Abi `Amri Isma`il bin Majid, berkata Shah bin Shuja` al-Kirmani, Orang `arif sebok tertumpu  dengan tiga perkara:
Dengan melihat kepada yang disembahnya secara mesra.
Mulahaz*ah dengan tujuan dan faedah, dan bersyukur dengannya, dan
Mengingat akan dosanya yang dikenalpasti dengannya dan dia bertaubat daripadanya.
Berkata Shah al-Kirmani, ``Siapa yang bersahabat dengan engkau dan menyetujui dengan engkau apa yang dia suka dan menyalahi engkau apa yang engkau benci, sesungguhnya dia bersahabat dengan hawa nafsunya. Dan siapa yang bersahabat dengan hawa nafsunya, maka dia menuntut kerehatan dunia.
Katanya, berkata Shah, ``Bekerjalah dengan ketaatan sehingga memberi kesan kebersihan pada yang diharapkan. Dan lihatlah kemungkinan kekotoran padanya.
Aku mendengar Aba al-Husain al-Farisi berkata, aku mendengar Aba al-Ansari berkata di As*taghr, aku mendengar Shah al-Kirmani berkata, ``Bagi ahli yang mempunyai kelebihana ada kelebihan (fadhl), selama dia tidak melihatnya,, maka jika mereka melihatnya, maka tiada lagi kelebihan. Dan bagi ahli  wilayah ada wilayah, selama dia tidak melihatnya, maka apabila mereka melihatnya, maka tiada  lagi wilayah bagi mereka.
Katanya, kata Shah, ``Orang yang cerdik adalah dari tabiat orang yang merdeka,, dan keji dari sifat kehinaan, apa yang diibadat dengan sedar lebih dari mengasihi para auliya` Allah daripada apa yang mereka suka.
Katanya, berkata Shah, ``Kasih kepada awliya` Allah dalil kasih kepada Allah.
Katanya, berkata Shah, ``Berpaling daripada kebenaran adalah kekejian.``
Katanya, berkata Shah, Tanda kecenderungan kepada yang batil mendekatkan kepada kebatilan.``
Katanya, berkata Shah, ``Siapa yang mengenal Tuhannya,  loba dia pada memohon keampunan (mengharapkan kelebihanNya).
Katanya, kata Shah, ```Alamat hikmah ialah mengenal kadar manusia.``
Katanya, berkata Shah, ``Alamat taqwa ialah wara` dan alamat wara` terhenti bila berdepan shubahat, alamat takut adalah dukacita, dan alamat raja`, ialah elok ketaatan dan alamat zuhud pendek angan-angan.``
Katanya, berkata Shah, ``Apa yang ditakjub seorang tentang dirinya membawa dia kepada terlindung dari  Tuhannya.``
Katanya, berkata Shah, ``Siapa yang mengenal Tuhannya, dia lupa selain daripadaNya, siapa yang  jahil daripada Tuhannya, dia menggantug harap selain daripadaNya. Siapa yang bermegah dengan ilmu yang dicapai dan sombong dia jahil, rugi dan keciwa.``
Dan katanya, berkata Shah, ````Orang jahil pada ilmu, maka dia dijahilkan, bagaimana boleh dikatakan dia alim dengan dirinya, sebenarnya dia berada di dalam kegelapam.``
Ungkapan-ungkapan Shah al-Kirmani, ternyata kebanyakannya ringkas-ringkas dan padat dan ada mirip kepada ungkapan kata-kata hikmah.
Semoga pendapat dapat direnung dan mendapat manfaat.

Sekian.

No comments:

Post a Comment