August 20, 2017

ABU `UTHMAN AL-HIRI: NASIHAT RINGKAS DAN PADAT DARINYA


BBB, 26 Dzul-Kaedah 1438H. = 19 Ogos 2017M. (Sabtu):
Dia ialah Abu `Uthman, Sa`id bin Isma`il bin Sa`id  bin Mansur al-Hiri al-Naisaburi. Dia berasal dari Rayy. Sebagai sufi peringkat awal beliau bersahabat dengan Yahya bin Mu`adz al-Razi, Shah bin Shuja` al-Kirmani (Al-Hujwiri menceritakan persahabata Abu `Uthman dengan Shah al-Kirmani). Kemudian dia berpindah ke Naisaburi dengan  berguru dan bersahabat dengan Abi Hafs* dan mengambil darinya tariqatnya. Dia adalah Shaykh Sufi pada zamannya. Daripadanya berkembang tariqat tasawuf di Naisaburi.
`Abdullah bin Muhammad bin `Abdul Rahman al-Razi berkata, ``
``Aku berjumpa Al-Junayd, al-Ruyma dan Yusuf bin al-Husain, Muhammad bin Abi al-Fadhl dan Aba `Ali al-Jurjani, dan lain daripada mereka itu dari kalangan shaykh-shaykh, maka aku tidak melihat seorang yang lebih `arif tentang tariqat kepada Allah `Azza wa Jalla lain daripada Abi `Uthman.
Abu `Uthman meninggal di Naisabur tahun 278H.
Abu `Uthman mempunyai sanad Hadith:
``Mengkhabarkan kami Sa`id  bin `Abdullah bin Sa`id bin Isma`il berkata, aku mendapati pada tulisan datukku, Abi `Uthman dengan tulisan tangannya. Bercakap kepada kami Abu Salih, Hamdun al-Qas*s*ar sahabat kami berkata, bercakap kepada kami Muhammad bin Yahya al-Naisaburi, bercakap kepada kami Qutaibah, bercakap kepada kami `Abtar daripada Ash`ath, daripada Muhammad daripada Nafi` daripada Ibn `Umar berkata, bersabda Rasulullah s.a.w. bermaksud:
``Siapa yang mati dan di atasnya kewajipan berpuasa bulan Ramadhan, diberi makan kerananya  oleh walinya tiap-tiap hari kepada  orang miskin.`` [Dan aku lihat Hadith ini dengan tulisan Abi `Uthman  di  dalam kitabnya].
Abu `Uthman berkata (sebagaimana terdapat di dalam tulisannya):
Asal perseteruan tiga perkara:
Tamak pada harta, tamakl pada memuliakan manusia dan tamak pada penerimaan manusia.
Juga didengar dari Abu `Uthman berkata`
Tidak sempurna seseorang hingga menyamai hatinya pada empat perkara:
Pada  sekatan, pemberian, mulia dan hina.
Dan katanya: Kebaikan  (s*alah) hati dalam empat perkara:
Pada tawadhu` kepada Allah,  fakir kepada Allah, takut kepada Allah dan mengharap kepada Allah.``
Dan didengar daripadanya, ``Orang yang mendapat taufiq ialah orang tidak takut kepada selain daripada Allah, dan tidak mengharap kepada yang lain daripadaNya.  Maka dia memberi kesan pada keredhaan dirinya di atas hawa nafsunya.``
Didengar Abu `Uthman berkata, ``Takut kepada Allah menyampaikan engkau kepada Allah dan takabbur dan `ujub pada diri engkau memutuskan diri dari Allah dan kehinaan manusia pada diri engkau sakit yang parah sukar diubati.
Dan didengar daripada Abu `Uthman berkata,
``Manusia menurut akhlak mereka, selama  dia tidak menyalahi hawa mereka, apabila dia menyalahi hawa mereka, ternyata sama ada mereka mempunyai akhlak yang mulia atau akhlak yang keji.
Abu `Amrin bin Mat*ar berkata, ``Aku mendengar Aba `Uthman berkata,
``Siapa yang menjaga kadar dirinya, maka demikianlah dijaga kadar dirinya oleh manusia, dan siapa yang merendahkan kadar dirinya, demikianlah direndahkan kadar oleh manusia terhadap dirinya.
Dan berkata Abu`Uthman, ``Gembira engkau dengan dunia menghilangkan gembira engkau dengan Allah dari hati engkau. Dan takut engkau kepada yang lain dariNya menghilangkan takut engkau kepadaNya di dalam hati engkau. Dan harap engkau selain daripadaNya menghilangkan raja` engkau kepadaNya daripada hati engkau.
Berkata Abu `Uthman, ``Zuhud pada yang haram adalah fardhu, dan pada yang harus qas*ad  dan pada yang halal qurbah.``
Berkata Abu `Uthman, ``Sabar di atas ketaatan hingga engkau tidak luput dari taat dan sabar di atas ma`siat hingga terhapus mudharat dari perkara ma`siat.``
Berkata Abu `Uthman, ``Bersahabat dengan orang kaya dengan `izzah diri, bersahabat dengan orang faqir dengan merendah diri, kerana dengan `izzah terhadap sesuatu bererti tawadhu` dan merendah diri kepada faqir itu mulia.``
Disoal Abu `Uthman tentang, `Apa alamat kebahagiaan dan kecelakaan, maka katanya:
``Alamat bahagia, bahawa engkau taat kepada Allah dan takut daripada tertolak dan alamat celaka bahawa engkau menderhaka terhadap Allah, sedangkan engkau mengharap engkau diterima.``
Dan berkata Abu `Uthman, ``Siapa yang bersahabat dengan dirinya, dia bersahabat dengan `ujub dan barang siapa bersahabat dengan wali-wali Allah ditaufikkan untuk sampai kepada jalan Allah.
Demikian nasihat-nasihat ringkas dan padat daripada Abu `Uthman al-Hiri al-Naisaburi.
Semoga memberi faedah kepada yang menghayatinya.

Sekian.

No comments:

Post a Comment