September 7, 2017

UJARAN ABU MUHAMMAD AL-JARIRI


BBB, 15 Dzul-Hijjah 1438H. =  06 September 2017M. (Rabu):
Nama lengkap bagi Abu Muhammad al-Jariri ialah Ahmad bin Muhammad bin al-Husayn dan kunyah bapanya Abu al-Husayn. Demikianlah sebagaimana didengar oleh Abdullah bin `Ali al-T*usi yang berkata, ``Aku mendengar Aba Bakr Muhammad bin Da`wud al-Duqqi yang menyebut sedemikian itu.
Dan aku mendengar `Abdullah bin Ahmad al-Baghdadi berkata, ``Aku  mendengar al-Sibrawani berkata, ``Nama al-Jariri al-Hasan bin Muhammad.``
Dan dikatakan namanya `Abdullah bin Yahya. Sumber ini tidak disahkan.
Muhammad al-Jariri adalah daripada sahabat penting bagi Al-Junayd dan dia juga bersahabat dengan `Abdullah al-Tustari. Dia adalah `ulama` bagi shaykh dan kaum. Berkedudukan selepas Al-Junayd  di dalam majlis ilmu, kerana sempurna halnya dan  sah ilmunya. Dia meninggal pada tahun 311H. Demikian didengar oleh  Abu al-Hasan bin Miqsam d Baghdad.
Dia berada  di dalam sanad Hadith:
Mengkhabarkan kami `Ali bin Muhammad al-Qazwini al-Sufi berkata, bercakap kepada kami Ahmad bin Nas*r  ibn `Ali al-Qazwini berkata, mengkhabarkan kami Abu Muhammad al-Jariri al-Sufi bercakap kepada kami Ahmad bin Muhammad bin Shakir, bercakap kepada kami Nas*r bin `Ali. Bercakap kepada kami `Abd al-A`la berkata,, bercakap kepada kami `Ubaidullah bin `Umar daripada Nafi` daripada Ibn `Umar berkata, bersabda Rasulullah s.a.w. bermaksud:
``Apabila menjilat anjing pada bekas salah satu daripada kamu, maka hendaklah dia basuh tujuh kali diawalnya atau diakhirnya  dengan selut (lumpur).
.
Kata Ahmad bin Muhammad bin Shakir, adalah bersama kami di masjid Ibrahim bin Auza`ah al-Is*bahani, maka berkata Nas*r bin `Ali, ``Wahai Aba  `Amrin tidak berhadath dengannmya,, kerana tiada baginya asal, maka aku tidak tahu aku berhadath atau tidak.``
Aku mendengar Aba Muhammad al-Rasi di Baghdad, berkata, aku mendengar Aba Muhammad al-Jariri, ``ku bermimpi dalam tidur, adalah seorang jurucakap berkata, ``Bagi setiap sesuatu di sisi Allah ada hak, dan sebesar-besar hak di sisi Allah ialah hak hikmah. Siapa yang menjadikan hikmah pada orang yang bukan ahli dituntut Allah pada tempatnya, siapa yang menuntut  haknya dipertikai.``
Aku mendengar Aba Bakr al-Razi berkata, aku mendengar Muhammad al-Jariri ditanya tentang fuqara`, maka katanya,
Dia  ialah yang menuntut akhirat dan berusaha kepadanya dengan segala usaha dan berpaling dari dunia dan apa yang dirunsing dengannya.``
Abu S*alih berkata, dikatakan kepada Abu Muhammad al-Jariri,
``Bila terjaga hamba daripada beratnya mu`amalah ? Maka katanya, ``Jaga-jaga, akan tetapi jatuh  padanya tanggungan !``.
Dengan sanad yang sama kata al-Jariri, `` Tanda-tanda sesuatu tentang Allah ada tiga,
``PemilikanNya yang zahir,tadbirNya pada pemilikanNya  dan mencukupi  tiap sesuatu.``
Aku mendengar Aba al-Husain berkata,, aku mendengar Aba Muhammad (al-Hariri)  berkata,
Terdirinya agama, berterusan keimanan,, segar badan, antara tiga perkara, mencukupi, bersih dan menjaga.``
Dengan memadai Allah mengelokkan kehidupan, siapa yang tidak melakukan yang dilarang betul perjalanan, siapayang menjaga daripada apa yang tidak sesuai, bersesuaian tabiatnya,, faedah memada membuka jalan ma`rifat, akibat daripada  penjagaam , baik kejadian, terkawal  dan sesuai dengan tabiat.``
Dengan sanad yang sama berkata Abu Muhammad, ``Puncak himmah orang awam ialah bertanya, dan sampai kepada darajah kesederhanaan ialah dengan do`a dan himmah orang-orang `arifin ialah dzikir.``
Dengan sanad yang sama berkata Abu Muhammad,
``Daripada umbi timbulnya cabang, betul cabang dengan  kukuhnya umbi, dan tidak ada jalan kepada maqam mushahadah umbi, melainkan dengan membesarkan apa yang dibesarkan Allah daripada jalan (batang) dan cabang.``
Dengan sanad yang sama berkata Abu Muhammad, `` Al-Raja` adalah jalan kepada kezuhudan dan khauf ialah jalan bagi pejuang.``
Aku mendengar Aba Bakr Nuhammad bin `Abdullah al-T*abari berkata,, berkata seorang lelaki kepada Muhammad al-Jariri,, ``Aku berada di atas hamparan uns dan terbuka jalan kepada kelawasan, maka aku tergelincir dengan satu kegelinciran, maka tertutup bagiku  maqamku, maka bagaimana jalan kepadanya ?, tunjuklah jalan yang menyampaikan  aku kepada apa yang pernah aku sampai.
Maka menangis Abu Muhammad dan berkata, ``Wahai saudaraku, ``Semua berada pada tindakan yang dilakukan. Tapi aku menjawab dengan bayt-bayt berikut yang dapat difahami jawapan:
Berdirilah di kediaman yang padanya kesan-kesan
Menangis kekasih kesal dan rindu oleh tanggungan
Berapa lama aku berdiri  di situ menunggu berita
Tentang  ahli, kawan dan kasihan dari mereka
Maka menjawab kepadaku yang berdakwah dan kesan
Kau berpisah dari yang dikasihi, hakikatnya berterusan.
Demikianlah ujara-ujaran Muhammad al-Jariri yang dapat dijadikan panduan.

Sekian.

No comments:

Post a Comment