September 10, 2017

PENDAPAT ABU ISHAQ IBRAHIM AL-KHAWAS*S* DAPAT DIMANFAATKAN


BBB, 19 Dzul-Hijjah 1438H. =  09 September 2017H. (Sabtu):
Ibrahim al-Khawas*s* , dia ialah Ibrahim bin Ahmad bin Isama`il, kunyahnya Abu Ishaq, dia adalah seorang yang terkenal dengan  `Doktrin Tawakkal` ` atau yang diterjemah oleh Al-Hujwiri `Penyerahan Diri` kepada Tuhan. Antara yang semasa dengannya  ialah Al-Junayd dan Al-Nuri. Dia  bermusafir, riyadhiyyat dan maqamat. Dia menulis karya-karya yang baik mengenai etika tasawuf. Beliau menyatakan  mengenai `Tawakkal`,
`Jangan menyusah dan risau diri, kerana segalanya sudah ditentukan dia pasti berlaku dan tidak dapat diubahkan. Terimalah sebagai ketentuan.``
Ibrahim al-Khawas*s* meninggal di Masjid Al-Rayy pada tahun 291H. Pendapat dan pendekatannya diteruskan oleh Yusof bin al-Husayn.
Mengenai kematiannya,  mendengar Muhammad bin `Abdullah al-Razi berkata,
``Ibrahim sakit di Masjid Jami` di Al-Rayy. Dia adalah sakit berdiri dan adalah ia  apabila bertdiri masuk ke dalam air dan mandi. Kemudian dia kembali ke masjid dan dia solat  dua raka`at, kemudian dia masuk ke dalam air sekali lagi dan mandi, kemudian  keluar rohnya (meninggal) sedang ia masih di dalam air.``  Demikian sebagaimana yang dicatat Al-Sulami di dalam T*abaqatnya.
Aku mendengar Muhammad bin al-Husain al-Baghdadi berkata, aku mendengar Ja`far bin Muhammad al-Khuldi berkata, aku mendengar Ibrahim al-Khawas*s* berkata,
``Siapa yang tidak sabar dia tidak berjaya.``
Katanya juga, aku mendengarnya berkata,
``Siapa yang tidak menangis di dunia, tidak gembira di akhirat baginya.``
Aku mendengar Aba Nas*r, Muhammad bin Ahmad bin Ya`kub al-T*usi berkata, aku mendengar Ja`far bin Muhammad berkata,
``Aku bermalam bersama Ibrahim, dan aku terjaga dan menyedari dia bermunajat hingga subuh dan dia mengungkapkan kata,
Di malam sunyi ku nikmati kerehatan
Adakah sembuh kerisauan tanpa teman ?.
Aku mendengar Aba Bakr al-Razi berkata,, aku mendengar Ibrahim al-Khawas*s* berkata,
``Bukanlah ilmu dengan banyak  pengriwayatan,
Sesungguh ilmu ialah ikutan dan amalan,
Walaupun sedikit ilmu, tapi diamalkan.
Aku mendengar Aba  Bakr al-Razi berkata, aku mendengar Aba `Uthman al-Adami berkata, aku mendengar Ibrahim al-Khawas*s* ditanya, tentang wara`, maka katanya,
``Bahawa seorang hamba tidak bercakap melainkan perkara benar, dia marah atau redha, dan adalah  perhatiannya terhadap apa yang diredha Allah Ta`ala.``
Dan  berkata Ibrahim,  ``Ilmu itu dalam dua ungkapan, ``Jangan terbeban oleh luar kemampuan dan jangan  persia-sia apa yang engkau dapatkan.``
Aku mendengar Aba Bakr al-Razi berkata, aku mendengar Aba `Abdillah al-Ramli berkata, aku mendengar Ibrahim al-Khawas*s*  berkata,
``Jadikanlah hatimu tenang,, genggam yang kosong, dirimu melakukan apa yang dikehendaki.``
Aku mendengar Ahmad bin `Ali bin Ja`far berkata, aku mendengar Al-Adami berkata, aku mendengar Ibrahim berkata,
``Ubat hati lima perkara,  Baca Qur`an dengan tadabbur, kosongkan perut, bangun malam, tadharru` ketika waktu sahar dan duduk dengan para salihin.``
Katanya dan berkata Ibrahim,
``Qadar kemuliaan mu`min  sebagaimana dia mematuhi perintah Allah, Allah memakainya kemuliaan dan menetapkan kemuliaan pada hati-hati orang mu`min. Ini ialah kerana firman Allah bermaksud:
``Dan kemuliaan bagi Allah, bagi RasulNya dan orang-orang mu`minin.`` (Al-Munafiqun: 8).
Katanya, dan berkata Ibrahim,
``Akibat hati bersangatan akibat, karamatnya semulia-mulia karamat, dam dzikirnya semulia-mulia dzikir,. Dengan dzikirnya menarik cahaya dan dengannya jatuhnya hijab dan dia kekhususan bagi ingatan dan penangan.``
Katanya dan berkata Ibrahim al-Khawas*s*:
``Terpilih  siapa yang terpilih daripada hambaNya, tidak bagi sebelumnya, bahkan iradah kepada mereka, kemudian diketahui apa yang keluar daripada mereka dan apa yang lahir ke atas mereka.
Firman Allah Ta`ala  bermaksud:
``Kami pilih mereka itu berdasarkan keilmuan.`` (Al-Dukhan: 32).
Ya`ni daripada kami dengan apa yang ada pada mereka dari berbagai kelainan, kerana siapa yang membeli satu  barang diketahui tanpa `aib, maka tidak akan dikembalikan.
Demikian ujaran dan pendapat Ibrahim al-Khawas*s* yang  dapat dimanfaatkan.

Sekian.

No comments:

Post a Comment