December 4, 2019

HAKIKAT


HAKIKAT
(Fikrah Bangi: 413),
BBB:  07 R.Akhir 1441H. =  04 Disember 2019M. (Rabu).
Kita bercakap adalah perkara hakikat, iaitu perkara yang benar. Sesungguhnya  Kewujudan adalah perkara yang benar. Kalau tidak benar, maka tidaklah wujud kebenaran. Percakapan tentang kebenaran adalah percakapan tentang akidah. Bahawa kewujudan adalah dari Yang Benar yang di dalam akidah adalah Tuhan – Allah. Dia adalah  bersifat Kamal yang dengan kekamalanNYa, tercermin pada segala ciptaanNya. Sempurna, Benar dan Indah.
Segala kewujudan adalah dari  Yang Maha Berkendak, Berkuasa dan Berilmu. Segala kewujudan tidak terpisah deari maklumatnya, kerana ia adalah hasil dari kemahuan, keilmuan dan KekuasaanNya. Dia Mengetahui secara qidam  segala berwujud secara tanjizi qadim dan mengetahui sejak azali termanifestasi sesuatu secara tanjizi hadith.
Allah mengetahui tentang ciptaan alam sejak qadim dan azali. Ciptaannya adalah sempurna. Dia mengetahui sekecil maklumat tentang bakal terbinanya Masjid Al-Umm, sedang manusia,  dalam jahil, proses sejarah adalah masih di luar jangka mereka. Dia mengatur segala dengan Sempuna , Baik dan Indah sebagaimana diatur belum manusia terjamgka sejarah  bakal melakarkannya, sebagaimana sebuah Hadith diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiya Allah `anhu daripada Nabi Salla Allah `alayhi wa salamm Baginda bersabda bermaksud:
``Sesiapa yang dikehendaki Allah kebaikan, maka dia didoronmg ke arah ketepatan  dengannya.  Riwayat Bukhari.
Masjid Al-Umm  sebuah entiti dalam keselutruhan ciptaanNya sejak azali Dia bergerak ke arah realiti secara tanjizi hadith menurut ketentaun Pencipta sebagaimana Kehendak, Iradat dan IlmuNya.
Ilmu makhluk amat terhad dan terbatas, diketahuinya dari sebab musabbab, bahkan di luar jangkaan. Dia terserlah bagi hamba yang terhad maklumat adalah dari perjalanan sejarah yang diatur dengan indah oleh Allah.
Maklumat d tentang UKM dan Masjid Al-Umm, hanya mulai tersingkap hasil dari perjuangan Memartabatkan Maruah Melayu yang menjelang kemerdekaan, maukan Dasar Pelajaran Kebangsaan dilaksanakan. Ianya bermula dari Penyata Razak (1956) yang menjadi dasar Pelajaran Kebangsaan. Kemelut perjuanmgan dilalui yang antaranya berlaku penangguhan yang menyemarakkan perjuangan. Sehingga 1970 tiada saiapa yang mengetahui, walaupun UKM mulai didirikan (18.5.1970) tentang Bangi dan Masjid Al-Umm. Tetapi Tuhan mengatur perjalanan sejarah secara indah sejak azali.  Segalanya bergerak sebagaimana di dalam titik Hakikat.
Segalanya terdorong kepada kebenaran sebagaimana diketahui, diingini dan qudratNya segala bergerak menurut yang diaturkan. Hakikatnya segala yang berlaku menurut perancangan kebenaran. Kita hamba sebenarnya melalui perjalanan sejarah adalah berusaha mengarah kepada Kamal, Sebenar dan awbagaimana tergaris secara hakikat..
Penyerlahan tentang Bangi – termasuk UKM dan Tapak bagi Masjid Al-Umm secara tanjizi hadith, apabila keputusan dibuat oleh kalangan pejuang-pejuang Bahasa Kebangsaan, Universiti Kebangsaan, Bandar Baru Bagi dan Tapak bagi Masjid Al-Umm, apabila jawatankuasa memilih Bangi sebagai tapak bagi UKM dan Bandar Baru Bangi sebagai pemangkin bagi kemajuan UKM,
Namun status bagi Masjid Al-Umm  yang jelas di dalam maklumat Ilahi sejak azali, masih lagi kabur. Tetapi sebagaimana diketahui Ilahi sejak azali – dan diluar jangkaan para penghuni (UKM dan Bandar Baru Bangi) masih dalam ketidakketentuan, walaupun dari segi hakikatnya jelas di sisi Tuhan sejak Tanjizi qadim bakal termanifestasi secara tanjizi hadith.
Sekian.

No comments:

Post a Comment