December 22, 2019

KEMELUT 1969: MEMBUKA ERA PEMBANGUNAN


KEMELUT 1969: MEMBUKA ERA PEMBANGUNAN
(Fikrah Bangi: 429),
BBB:  25 R. AKHIR 1441h. = 22 Disember 2019M. (Ahad).
Telah dibicarakan bahawa  Tengku Abdul Rahman sebagai Bapa Kemerdekaan, tetapi adea kelemahan-kelemahan dari segi kepimpinannya. Beliau tidak peka tentang kepincangan ekonomi yang dihadapi masyakat. Beliau juga tidak peka dengan aspirasi masyarakat yang berjuang bagi mengisi kemerdekaan dengan wadah kebangsaan seperti penggunaan bahaswa Merlayu sebagai bahasa rasmi dan kebangsaan. Beliau juga tidak peka dengan hasrat rakyat mau dilaksanakan Dasar Pelajaran yang digariskan di dalam Penyata Razak (1956). Anatara semua faktor jurang ekonomi yang ketara antara penduduk luar bandar yang kebetulan ialah orangMelayu dan juga India,manakala di bandar didominasi oleh satu kaum, iaitu orang Cina. Kemelut ini membuak dan belaku rusuhan yang dkenali dengan 13 Mei 1969.
Akibat dari peristiwa ini membawa kepada kejatuhan Tunku Abdul Rahman dan meletakkan negara di dalam pemerintahan MAGERAN (Majlis Gerakan Negara) yang diketuai oleh Datuk Abdul Razakj yang kemudian mengambilalih pimpinan negara. Mulai dari masa itu belaku pemerintahan secara pemerintahan Kerajaan Campuran yang disertai semua parti pada m,asa itu.
Mulai dari masa itu berlaku perubahan besar. Dari segi pe;ajaram rancangan bagi menbuhkan Universiti Kebangsaan yang selama ini tertangguh dirasmikan pada 18 Mei 1970, dengan meminjam Maktab Perguruan di Jalan Pantai, Kuaa Lumpur sebagai kampus sementara. Serentak dengan itu berlaku perlaksanaan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan kebangsaan. Berikut dari penubuhan UKM, maka semua universiti pada masa itu dan yang ditubuhkan selepas daripada itu menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. Sekolah-sekolah menengah Melayu sebagai sekolah menengah kebangsaan bertambah selari dengan keluaran pelajar dari sekolahrendah yang menyambng pengajian kepada peringkat menengah seterusnya ke universiti.
Bagi membela masyarakat Melayu luat bandar yang ketinggalan dari segi ekonomi dan pelajaran, Pembangunan Luar Bandar dilancarkan, iaitu pembukaan tanah secara besar-besaran seperti pembukaan  tanah di Lembah Belot di Pahang secata besar-besaran, termasuk pembukaan tanah di kawasan-kawasan yang lain.. Projek tanah yang dikenali dengan Felda (1973) juga dilancarkan
Hasil dari Kongres Bumiputra, naka dilancarkan MARA (1973). Mara  melibatkan berbaga-bagai kegiatan ekonomi seperti perusahaan dan perniagaan, bahkan di bawah Mara juga ditubukan bidang pelajaran seperti mengadakan bidang pndidikan yang menghasilkan  ITM dan cawangan-cawangan di samping bimbingan di dala bidang usahawan dan perniagaan.
Krlulusan dari pengajian  Mara, antara mereka dihantar ke luar negara bagi menyambung pengajian di dalam berbagai-bagai bidang. Sebagai hasilnya, jurang di dalam pendiikan antara kaum dapat dikurang dan dirapatkan.
Pada masa Datuk Razak, beliau tidak berkesempatan menghasilkan projek-projek mega dari bangunan-bangunan tinggi atau  jalanrayayang panjang, tetapi beliau berjaya meletakkan asas bagi pembangunan bangsaMalaysia yang terdiri dai bidang ekonomi, pelajaran dan kemasyarakatan.. Biarpun beliau tidak lama dalam pemerintahan  (m. 1974), beliau berjaya mengasaskan dasar –dasar yang kukuh dari segi ekonomi pendidikan, politik dan kemasyarakatan/
Sekian.

No comments:

Post a Comment