December 24, 2019

POLITIK KAMPUS 1970AN


POLITIK KAMPUS 1970AN
(Fikrah  Bangi: 431),
BBB:  27 R. Akhir 1441H. = 24 Disember 2019M. (Selasa).
Pelajar UKM yang memulakan pengajian pada 18 Mei 1970 amat rapat dengan Universiti Malaya. Selain dari menerima pengajian  dai pensyarah-pensyarah yang kebanyakannya dari UM,  pelajar-pelajar UKM juga  menerima pengaruh politik kampus dari UM. Pada tahun 1970 hanya dua universiti ini saja wujud di negara ini. pada tahun 1970 hingga 1974 sebelum Akta Universiti dan Universiti Kolej dikenakan terhadap universiti dan pelajar-pelajar politik kampus berkembang subur dan mempengaruhi politik luar kampus.
Politik kampus  adalah dipengaruhi oleh suasana pergerakan luaran dan dalamanm kampus. Luaran dimaksudkan ialah dari politik tanahair dan pemuikiran-pemikiran intelektual yang berkembang dari luar kampus. Kegiatan politik luar kampus ialah kegiatan politik semasa itu. Politik tanah air dihangatkan oleh politik pemerintah (BN),  parti Sosialis, parti Rakyat dan Pas. Pemikir luar seperti Kasim Ahmad yang mengkaji watak Hang Tuah dan Hang Jebat. Beliau mengagungkan watak Hang Jebat yang dianggap wira yang anti esteblishment dan dianggap membela kebenaran.Kalangan Intelektual dari luar termasuk Abdul Rahman Embong yang belajar di England dan mendukung faham Mois.  Di dalam kampus  sendiri terdapat pensyarah yang mendukung faham kebangsaan seperti Ismail Hussein yang memperjuangkan bahasa Melayu – kanan dan yang dianggap kiri seperti Syed Husin Ali yang mendukung parti Rakyat yang pernah keluar masuk penjara. Antara pensyarah dari bidang sosiologi yang mendukung faham kiri, seperti Syed Hussein al-Attas, manakala pendukung faham Islam seperti Syed Naguib al-Attas.
Simpang siur politik dari luar dan di dalam kampus mempengaruhi kegiatan-kegiatan politik kampus di UM dan UKM. Pada tahun 1970an ini lqhir pejuang bahasa  Melayu seperti Nordin  yang memimpin Persatuan Bahasa Melayu, golongan kiru seperti Syed Hamid,  Sanusi Osman, Rustam Sani, manakala yang mendukung faham Islam, ialah Anwar Ibrahim. Mereka mempunyai kumpulan pengikut-pengikut  yang sering mengadakan tunjuk perasaan. Misalnya perjuangan menegakkan bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan dan rasmi juga mengwujudkan UKM adalah menjadi isu yang didukung oleh Persatuan  Bahasa Melayu UM. Manakala isu kemiskinan rakyat, kelaparan tanah (diperjuangkan oleh Hamid Tuah di Teluk Gong, didukung oleh pejuang sosialis dan Rakyat). Mereka juga memperjuangkan nasib petani dan nelayan. Ahli-ahli politik luar yang memperjuangkan nasib rakyat marhain ialah seperti Ahmad Boestamam, Ishak Haji Muhammad, Harun Hasan  - Pengarang akhbar Rakyat.
Manakala pendukung aliran Islam intelaktual, mereka bukan mendukung Islam seperti Pas, tetapi pendekatan tersendiri melalui organisasi-organisasi dan pertubuhan-pertubuhan yang berjenama Islam,  Pada masa ini semarak negara dan kampus dengan berbagai-bagai aliran. Pelajar-pelajar di UM dan UKM dan orang ram,ai senang dengan perkembangan yang mendedah kepada  mereka dengan berbagai aliran politik  dan ideologi.
Walau bagaimana tidak semua perjuangan yang didukung di dalam kampus dibawa ke dalam perjuanmgan luar kampus.  Misalnya saudara Nordin akhirnya menjadi pegawai tinggi yang tiada kena mengena dengan perjuangan di kampus , dia  menjadi Dato` Bandar Kuala Lumpur. Ramai dari yang radikal dan kiri tidak menceburkan diri dalam politik, sebahagian dari mereka terdampar sebagai pensyarah seperti Sanusi Osman, Abdul Rahman Embong, Rustam A. Thani. Manakala pejuang-pejuang Islam terdapat pecahan-pecahan yang antaranya mendukung Pas dan ada yang akhirnya berubah dari warna Islam kepada yang dipersoalkan cara pembawaan.
Walau bagaimana kebebasan di universiti banyak memberi ruang kebebasan kepada universiti dan pelajar yang memberi kesan kepada politik tanahair, aliran fikiran dan kerencaman pendapat dan pandangan.
Sekian.

No comments:

Post a Comment