December 10, 2019

SENTUHAN FIKRAH DIKEMBANG KEPADA WAWASAN


SENTUHAN FIKRAH DIKEMBANG KEPADA WAWASAN
(Fikrah Bangi: 419),
BBB: 14 R. Akhir 1441H. = 11 Disember 2019M. (Rabu).

Dalam melakukan sesuatu pekerjaan, perlu kepada sentuhan fikiran bernas yang dapat dijadikan induk fikiran yang dapat dikembangkan kepada wawasan. Darinya terhasil kreativiti dan inovasi yang di atas landasan ini  dijadikan panduan untuk bekerja seterusnya mencapai visi dan misi yang diharapkan. Cetusan pendapat bernas penting, walaupun pada peringkat slogan yang dilihat di dalamnya ada kebernasan fikiran dan menjadi landasan diikuti. Sentuhan fikrah mungkin bersifat besar misalnya bagi organisasi dan persatuan atau mungkin sebagai panduan berseorangan yang menjadi garisan dan panduan baginya bekerja dan menghasilkan visi dan misi yang digariskan. Bagi organisasi besar sentuhan fikrah yang bernas dapat  menyatukan visi dan misi organisasi berkenaan. Kita lihat PH sekian lama mencari slogan bagi parti itu yang dijangka dapat menyatukan arah dan fikiran masyarakat dan semua pihak bekerja ke arah itu. Misalnya mutakhir parti itu memilih `Kemakmuran Bersama` ditawarkan kepada rakyat dan negeri-negeri di Malaysia. Slogan ini biarpun bukan sesuatu ungkapan yang baru – Ingatkan kepada Commonwealth` yang diiberi jolokan kepada persatuan negara-negara bekas jajahan British. Walau bagaimana slogan ini dapat diterima sebagai slogan PH yang kini sedang diwarwarkan, walaupun hasilnya  mungkin dapat dicapai atau sebaliknya.
Pas yang sekian lama berusaha merapatkan hubungan dan kerjasama dengan Umno, menyedari melalui kerjasama banyak hasil yang dapat dicapai, sebagai contohnya kemenangan PRK berturut-turut dari awal tahun 2019 seperti yang berlaku di Cameron Highlands, Semenyih, Rantau dan Tanjung Piai (kerjasama antara MCA – BN). Menyedari significant ini kedua-dua pihak – khususnya Umno dan Pas mencari sentuhan fikrah yang dapat merealisasikan visi dan misi Pas dan Umno – termasuk BN. Akhir-akhir ini mereka menemui ungkapan atau slogan yang dikira bernas yang dapat mnyatukan harapan dan kerjasama antara Pas dan BN. Mereka menemui ungkapan sebagai `Muwafakat Nasional` Dilihat kepada slogan ini lebih berpihak kepada Umno-BN yang  di dalam ungkapan ini membawa istilah `Nasional` dari kata asal `Barisan Nasional`, sebaliknya imej Pas dalam slogan ini agak kabur. Istilah Islam tidak kelihatan. Istilah muwafakat tidak sangat membawa konsep Islam . Muwafakat adalah bererti `Kerjasama sahaja.  Mengapa tidak diambil istilah `Kesejahteraan Nasional`  atau `Sejahtera Nasional` yang merangkumi konsep Islam yang bermaksud Sejahtera, digandingkan dengan Nasional yang diambil dari Barisan Nasional. Walau bagaimana kedua-dua slogan ada kelemahan. Kemakmuran Bersama adalah istilah yang sudah klisye diangkat dan digunakanm oleh PH, manakala Muwafakat Nasional menenggelamkan imej Pas di dalam imej Barisan Nasional yang lebih berpihak kepada Umno. Walau bagaimana kedua-duanya pada peringkat slogan, belum dibuktikan dari segi praktikal saebagaimana digariskan oleh pihak-pihak berkenaan.
Sebagai contoh yang lebih kecil, menjelang pilihanraya pada 2008, selepas Penulis kal;ah di dalam pilihantaya 2004 bagi DUN Bangi, selepas sebelumnya memenangi DUN Kajang (1999-2004), Penulis bersama dengan jawatankuasa Parti memikirkan apakah sentuhan fikiran yang dapat dikatakan bernas yang dapat digunakan, bahkan menjadi identi perjuangan di Bangi yang bercirikan Islam. Sebagai saluran bagi mencetuskan idea Penulis yang pada masa itu menjadi AJK Perhubungan bagi Persatuan Penduduk Bandar Baru Bangi, mencetuskan dalam mesyuarat AJK untuk mengadakan Sambutan Bandar Baru Bangi ke 30 (1977-2007) sesuai bandar itu berusia 30 tahun.
Sambutan diadakan pada 30 Julai -01 September 2007. Di dalam sambutan ini Penulis telah mencetuskan di dalam Sambutan 30 tahun Bandar Baru Bangi ini ialah ungkapan `Bangi Bandar Ilmu`. Ungkapan ini mungkin tidak besar, tetapi ianmya dikembangkan menjadi slogan dan wawasan bagi  perjuangan seterusnya, bahkan hingga kini di Bandar Baru Bangi.
Sekian.

No comments:

Post a Comment