March 24, 2020

MERINGANKAN BEBAN


MERINGANKAN BEBAN

Bayangkan.
Dengan ancaman Corbid-19
Rakyat patuh dengan kawalan pergerakan
Patuh  tinggal di rumah
Hingga 31 Mac kemungkinan berterusan ?
Mereka mulai terima kesan kegawatan
Lebih lagi yang tidak  mempunyai kerja tetap
Pekerja gaji harian, boroh,  petani, nelayan,
Pemandu teksi yang berkurang penumpang
Peniaga kecil, penjual di warung
Berbagai sektor tiada pendapatan tetap
Menghadapi gawat.

Prihatin dengan masalah
Pemerintah  membantu
Guna wang EPF yang disimpan
Beri peruntukan beli peralatan
Membasni Corbid-19 dari bereterusan
Mengagih peruntukan kepada Kerajaan Negeri
tangguh sementara bayaran pelajar berhutang
ini sebahagian dari insentif Kerajaan Persekutuan
diikuti kerajaan negeri seperti Selangor dan Sarawak
peruntukan meringankan beban.

Semua ini sudah pasti
Tidak dapat selesai masalah dihadapi
 Sekuang-kurang meringan beban.

Apa yang perlu semua pihak
Menghadapi kegawatan
Melibatkan semua
Perlu mengatasi gawat kehidupan
kerjasama mengatasi permasalahan
Meneroka berbagai kemungkinan
Dari pakar dan yang berpengalaman.

(Fikrah Bangi: 515),
BBB:  29 Rejab 1441H. = 25 Mac 2020M. (Selasa).

No comments:

Post a Comment