April 26, 2020

GANGGUAN TERHADAP NORMA PENGAJIAN


GANGGUAN TERHADAP NORMA PENGAJIAN
(Fikrah Bangi: 545),
BBB:  03 Ramadhan 1441H. =  26  April 2020M. (Ahad).

Satu daripada sektor yang terjejas diakibatkan oleh Covid-19 ialah sektor pendidikan. Sektor yang berperanan mendidik generasi kini dan masa depan ini amat diberi perhatian. Setiap kali bajet dibentangkan, maka sektor pendidikan diberi peruntukan yang paling tinggi berbanding dengan kementerian-kementerian yang lain. Kementerian yang  paling kanan ini mendidik generasi dari peringkat paling bawah dari pendidikan  tadika, sekolah rendah, menengah, kolej dan universiti. Setiap  hari selama ini, pada hari-hari bekerja kita melihat anak-anak ke sekolah, guru-guru pula menjalankan tugas mereka secara dedfikasi. Masing-masing berlomba bagi mencapai kecemerlangan di dalam bidang didikan masing-masing. Bagi yang berjaya menyambung pengajian ke pengajian tinggi dan pada  awal tahun masyarakat berbangga dengan keputusan yang dicapai oleh anak-anak dan pertengahan tahun pula universiti-universiti menyampaikan ijazah kepada yang berjaya melalui tradisi konvokesyen yang diadakan.
Norma pengajian yang berjalan sebagai nilai budaya tinggi itu tiba-tiba terhenti dengan berlakunya wabak Covid-19, khususnya dengan perlaksanaan  `Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) sejak dari 18 Mac 2020 hingga kini. Sejak daripada itu semua institusi pengajian ditutup. Tiada lagi anak-anak  pergi dan pulang dari sekolah, pengajian di universiti terhenti.  Pelajar-pelajar dihalang dari bergerak dan sebahagian daripada mereka terperangkap di kampus-kampus.  Masalahnya terhentinya pengajian yang berjalan secara normal selama ini mengakibatkan  berbagai masalah. Antaranya pengajian anak-anak tertganggu. Yang membimbangkan anak-anak yang seharusnya menghadapi peperiksaan  terganggu dari menjalani peperiksaan, terutama pada peringkat yang penting seperi SPM dan STPM dan yang setarap dengannya. Pengajian di universiti juga terganggu, kerana mereka tidak dapat mengikuti pengajian seperti biasa. Mereka juga bimbang dengan peperiksaan yang sepatutnya mereka hadapi. Anak-anak yang mempunyai semangat yang tinggi, mungkin berusaha dengan apa cara bagi menghadapi pelajaran dan peperiksaan yang akan dihadapi. Begitu juga pada peringkat universiti. Tapi apa yang membimbangkan  gangguan terhadap pengajian sedemikian menyebabkan prestasi  pengajian yang sepatutnya dapat dicapai oleh pelajar-pelajar dan yang lebih membimbangkan, berlakunya kekeciwaan dan antara mereka menyerah kalah dan menerimanya sebagai nasib yang menjejaskan pelajaran atau meninggalkan pengajian. Sudah tentu perkara ini disedari oleh pihak kerajaan, kementerian, pentasbir dan guru-guru.

 Menyedari  masalah yang dihadapi oleh pelajar-pelajar memang berbagai kaedah dan pendekatan yang dilakukan oleh kementerian, guru-gurudan berbagai pihak yang berkenaan. Antaranya mengadakan pengajian secara online, walau bagaimana disedari bahawa daripada 4.7 juta pelajar yang satu juta daripadanya dikaji menunjukkan bahawa untuk menerima pengajian sedemikian 50% daripada mereka tidak dapat mengikuti pengajian sedemikian, kerana tidak mempunyai peralatan, tempat yang tidak dapat dicapai internet, bahkan kemiskinan keluarga. Jadi hasrat murni ini tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya dan berlaku ketidak seimbangan dari segi pembelajara. Ada pendekatan yang diambil melalui tv pengajaran, radio  dan atas inisiatif guru-guru menyediakan bahan pengajaran yang di sampaiakan kepada pelajar dengan berbagai cara. Pengajian diuniversiti juga dijalankan secara online. Walau bagaimana berlaku ketidaksamarataan penerimaan pelajar-pelajar terhadap pengajaran. Usaha menghapuskan peperiksaan seperti tahap tiga dan UPSR adalah satu cara mengurangkan kerisauan anak-anak dan juga ibu bapa. Penangguhan peperiksaan SPM, STPM, STVM, STAM dan sebagainya kepada semester satu tahun depan adalah merupakan pendekatan bagi meringankan masalah yang dihadapi pelajar, Demikianlah juga penangguhan pengajian pada peringkat universiti.  Walau apa pun  pelajar-pelajar yang terjejas akibat Covid-19 mengalami kegusaran. Keadaan sedemikian tidak dapat dipersalahkan mana-mana pihak, tetapi pelajar-pelajar yang terjejas oleh Covid-19 hendaklah berterusan dipulihkan semangat mereka. Mereka yang bakal menghadapi peperiksaan hendaklah diberi tumpuan khusus kepada mereka secara dikelompokkan pada setiap daerah dengan bimbingan secara intensif. Mereka hendaklah ditanggung semasa mengikuti kursus secara intensif oleh guru-guru terpilih hinggalah mereka menghadapi peperiksaan.
Kita perlu menjaga anak-anak generasi kita di dalam pelajaran dan hendaklah diberi peluang sama di dalam pembelajaran. Jika kerajaan dapat menyediakan peruntukan sebanyak RM260 bilion bagi melawan gejala wabak, maka tidaklah besar mana disediakan peruntukan mengklompokkan pelajar-pelajaryang hendak menghadapi peperiksaannya ini untuk mereka mendapat peluang pembelajaran secara intensif bagi membolehkan mereka  menghadapi peperiksaan secara yang lebih sempurna.
Sekian.

No comments:

Post a Comment