April 9, 2020

LETAK ASAS: ABAD MAJU MALAYSIA


LETAK ASAS:  ABAD MAJU MALAYSIA
(Fikrah Bangi: 529),
BBB:  15 Sya`ban 1441H. = 09 April 2020-M. (Khamis).
Pada masa PH berkuasa dan memerintah Malaysia sejak  9 Mei 2018, mereka menamakan zaman pemerintahan mereka sebagai Zaman Baru bagi Malaysia, tetapi di dalam penulisan Penulis sekitar Februari 2020, Penulis tidak bersetuju dinamakan era pemerintahan pada zaman PH memerintah sebagai Zaman Baru dengan hujah-hujah yang dikemukakan. Nampaknya PH gagal menegakkan `Zaman Baru` bagi Malaysia dan pemerintahannya bertahan setakat setahun setengah sahaja dan berlaku perubahan bersejarah kepada pemerintahan  sekarang dikenali dengan pemerintahan di bawah kerajaan Pakatan Nasiona. Pada masa berlakunya peralihan kuasa kepada kerajaan Pakatan Nasional ini banyak berlaku berbagai perkara yang merubah sejarah dan pandangan masa depan dunia dan juga negara Malaysia.
Pendemik Covid-19 yang melanda dunia sekarang mengubah keegoan , khususnya negara yang selama ini merasa diri mereka lebih kuat, tetapi berdepan dengan wabak Covid-19 meletakkan semua negara di dalam kelemahan dan  berada pada tahap yang sama antara negara.. Di dalam hal ini Malaysia lebih kedepan  selepas China berbanding dengan negara-negara yang lain, termasuk sebahagian besar dari negara Barat yang dianggap maju itu. Didalam hal ini , Malatsia  masih belum dapat dikatakan menang menentang wabak  Covid-19, tetapi Malaysia tidak boleh kalah dan seharusnya muncul sama memenangi dan mengalahkan wabak berkenaan.
 Menentang wabak Covid-19, adalah  bersifat peperangan terhadap musuh manusia sedunia. Peperangan ini berbeza dari peperangan konvensional yang mengenali musuh  dan dapat digunakan senjata canggih bagi memusnahkan lawan sebagaimana berklaku di dalam pepeangan konvensional. Secara kebetulan peperangan dengan musuh yang tidak nampak ini berlaku betul-betul selepas seabad berlakunya peperagam Dunia Pertama dan Kedua (1920-2020). Bezanya kedua peperangan berlaku antara negara dan pemerintah negara-negara sebagaimana dimaklumi di dalam sejarah. sedang peperangan  dengan Covid-19, ialah antara semua manusia dengan musuh bersama yang tidak dapat dilihat dan berkembang dengan begitu ganas memakan korban yang banyak sebagaimana berlaku di dalam peperangan-peperangan convensional. Antara ciri sigmificant, berlakunya penyatuan  hasrat umat manusia mau menghapusklan seteru bersama bernama Covid-19 itu. Sebagaimana disebut hilangnya keegoan negera-negara yang kuat dengan persenjataan dan eknonomi serta teknologi dan manusia bersatu menghadapi musuh,. Adalah diharapkan bahawa kerjasama dan bersatu ini akan menjadi harapan masa depan bagi umat manusia di dunia seluruhnya.
Di Malaysia sendiri, pada tahun 2020 ini (Mac) berlaku peperangan politik antara PH dengan yang kemudian dikenali dengan PN (Pakatan Nasional). Pertukaran politik berlaku secara dramatik yang melakarkan sejarah tersendiri bagi Malaysia. Perubahan yang berlaku membawa kepada ujian yang amat mencabar bagi pihak PN bagi menunjukkan kemampuan menentang musuh bersama termasuk musuh bagi PH. Di dalam hal ini pendekatan yang diambil oleh Malaysia (PN)  dianggap tepat dan releven dengan  apa yang diambil oleh dunia yang Malaysia dianggap terkedepan. Kemampuan yang ditunjukkan hendaklah dengan apa cara mesti mencapai kemenangan. Masa yang pantas dan strategik hendaklah digunaklan. Jika semakin lama masa diambil, maka akan menimbulkan masalah. Kita mengharapkan kemenangan ini akan tiba dengan secara yang baik. Kemenagan yang dicapai akan  membawa sokongan rakyat Malaysia dan mampu menutup mulut mereka yang menentang.

Dengan harapan kemenangan, kerajaan  yang dikagumi rakyat di atas kebijaksanaan memerangi musuh negara dan dunia, membuka ruang bagi merangka strategi masa depan negara.  Kerajaan baru jangan melihat masa depansecara dekad dan baru-lama, tetapi mempunyai wawasan masa depan yang akan diwarisi generasi secara abad. Iaitu abad yang membawa misi ``Abad Maju Malaysia`` yang membawa mesej rakyat Malaysia hendaklah bekerja bagi memajukan Malaysia.
``Abad Maju Malaysia` diharap benar-benar memajukan Malaysia sama dengan negara-negara yang lain yang maju.
Sekian.

No comments:

Post a Comment