April 17, 2020

NORMA BUDAYA PEMBELAJARAN: DIAKIBAT COVIT-19


NORMA BUDAYA PEMBELAJARAN: DIAKIBAT COVID-19
Fikrah Bangi: 537),
BBB: 23 Sya`ban `1441H. = 17 April 2020M. (Juma`at):
Salah satu norma budaya di dalam masyaralat yang berkesedaran ialah memberi perhatian terhadap pembelajaran. Kesedaran terhadap pembelajaran ini berlaku di dalam semua lapisan dan generasi masyarakat baik bagi orang tua – ibu bapa, anak muda dan kanak-kanak, Di dalam masyarakat yang berkesedaran dengan pelejaran ini ada tersedia, sama ada oleh pihak pemerintah, swasta atau persendirian. Contoh bagi orang  tua ialah pengajian di masjid surau atau pengajian yang dianjur oleh badan atau pihak-pihak tertentu.  Bagi kalamgam muda dan remaja ialahj pengajion di kolej, universiti  sama ada oleh pihak kerajaan atau swasta.
Manakala bagi peringkat menengah disediakam pengajian Sijil Pengajian Malaysia, Sijil tinggi, vocasional dan sebagainya. Manakala pada peringkat menengah rendah ialah penilaian pada tahap tiga dan UPSR. Pada peringkat yang lebih bawah iaitu  siji rendah sekolah. Manakala lebih rendah daripada itu ialah  pembelajaran pra sekolah yang antaranya dikenali sebagai tadika, taska,  pasti dan sebagainya.
Jelas daripada apa yang diperkatakan di atas, bahawa wujud mekanisme pembelajaran bagi setiap peringkat umur dan ianya menepati ungkapan pengajian sepanjang hayat. Bagi  setiap pembelajaran ini ada premis, guiru-guru dan kurikulum yang sesuai dengan tahap pembelajaran. Dalam keadaan normal selama ini tiap-tiap tahap pembelajaran ini berlangsung secara teratur dan menyampaikan  pembelajaran  sesuai dengan tahap pembelajaran yang disediakan.
Satu kejutan berlaku ialah kehadiran wabak Covid 19 yang berasal dari negeri (Wuhan) China dan masuk ke sini melalui pengunjung dari Singapura yang datang dari China dan ada yang berpendapat dibawa balik oleh pelajar Malaysia di Korea dan pulang serta menghadiri Perhimpunan Jama`ah Tabligh yang berlangsung di Seri Petaling pada pertengahan  Februari hingga 6 Mac 2020. Kesedaran wabak ini dihighlight oleh Sinar Harian bertarikh 19 Februari dengan tajuk pada muka hadapan:
100,000 rakyat Malaysia bakal hilang kerja akibat Covic-19.``
Dapatlah dikatakan, bahawa Kerajaan Malaysia yang di bawah kerajaan Baru – Pakatan Nasional yang baru ambilalih pemerintahan dari Pakatan Harapan, pada awal Mac 2020  bertindak pantas  dengan mengambil pendekatan:
Perintah Kawalan Pergerakan (PKP)
Bagi melaksanakannya melibatkan jentera dari Perdana Menteri, Menteri Kanan Keselamatan, Menteri dan Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan, Polis, Tentera, Bomba, Penerangan, Pertahanan Awam dan berbagai agensi kerajaan dan swasta yang lain. Berbagai pendekatan yang diambil hingga dapat dikatakan wabak terkawal  dan hingga pelancaran tahap tiga PKP pihak Kerajaan berjaya mengusai pengawalan pada  kadar  52.4%.
Apa yang hendak ditekankan di sini bahawa mulai dari pelancaran PKP tahap pertama, iaitu mulai 18 Mac sehingga 28 Mac (Tahap Pertama) dan dari 28 Mac hingga 14 April (Tahap Kedua) dan 15 April hingga 28 April (Tahap Ketiga), berlaku Perintah Kawalan Pergerakan  (PKP). Rakyat diminta berada di dalam kediaman masing-masing di samping menjaga kebersihan diri bagi mengelak dari  serangan dan jangkitan wabak.
Dalam erti kata yang lain, aktiviti pekerjaan dihentikan (kecuali yang paling mustahak). Semua pengajian dan pembelajaran yang dibicarakan di atas adalah dihentikan Ini adalah merupakan kejutan yang besar yang belum pernah terjadi bagi kehidupan masyarakat, termasuklah sektor pengajian atau pendidikan.  Dengan demikian berlaku perubahan budaya dan norma pebelajaran serta pengubahsuaian yang perlu dilakukan.
Sesungguhnya sejak perisytiharan PKP,  usaha-usaha pengubahsuaian  pembelajaran dan segala yang berhubung dengannya sedang giat dilakukan.

Sekian.

No comments:

Post a Comment