December 6, 2015

Estetika Surah Taha


BBB, 23 Safar 1437 = 05 Disember 2015 (Sabtu):Elemen ketara di dalam Surah Taha ialah dari segi estetiknya. Ciri estetikanya dapat dilihat dari dua aspek, iaitu aspek lahiri dan aspek maknawi.
Dari aspek lahiri dilihat Surah Taha adalah meneruskan ciri-ciri surah Maryam yang hujung pada setiap ayat (qafiyah) mempunyai persamaan bunyi dengan hujung ayat-ayat sebelumnya, terutama  bunyi `ya - a`. Ciri ini juga diteruskan di dalam Surah Taha, di samping ada perbezaan. Bagi Surah Taha yang berjumlah 135 ayat dapat dilihat penghujung bagi ayat-ayatnya sebagaimana berikut (secara berturut):
1)      a        Ayat 1 - 13   (Bacaan Taha, akhirnya alif  atau alif maqsurah)
2)      i                  14
3)      a                 15 – 24
4)      i                   25 – 32
5)      a                  33- 38
6)      i                   39
7)      a                  40
8)      i                   41 – 42
9)      a                  43 – 77
10)   m                 78
11)   a                  79 – 84
12)   i                   85 -87
13)   a                  88 -89
14)   i                   90
15)   a                  91
16)   u                  92
17)   i                    93 – 96
18)   a                   97 – 135
Jika dilihat di atas, maka hampir keseluruhan (113) ayat berakhir dengan a, diikuti hanya 20 berakhir dengan i dan hanya 1 berakhir dengan m dan 1 berakhir dengan u.
Sesungguhnya ayat-ayat yang berakhir dengan (ya, a) adalah merupakan ciri estetika lahiri bagi Surah Taha yang juga bersifat demikian pada Surah Maryam. Ini adalah merupakan salah satu gaya ungkapan di dalam Al-Qur`an, khususnya bagi Surah Taha dan yang seumpama dengannya. Meskipun ciri sedemikian ada misalnya pada ciri syair yang antara ciri bagi hujung bagi syair biasanya sama, tetapi ditentukan juga oleh pertimbangan wazan, tetapi ayat Al-Qur`an, khususnya bagi Surah Taha tidak dan bukan syair. Meskipun katakan diambil empat ayat bermula dari ayat 1 & 2,  3 & 4, 5 & 6, 7 & 8, dan seterusnya boleh diletak dalam susunan gaya syair, tetapi ia bukan seperti syair, meskipun bersamaan bunyi bagi sebutan bagi hujung setiap baris, lantaran pada umumnya setiap ayat tidak sama dari segi panjang dan pendek dan setiap ayat bukan disusun menurut wazan-wazan bagi pertimbangan baris-baris syair. Dapat dikatakan bahagian daripada ayat-ayat Al-Qur`an mempunyai ciri-ciri estetika dari segi ejaan dan bunyi yang menimbulkan keindahan dan kemerduan apabila dibaca.
Dari segi estetika maknawi, adalah bermaksud, di dalam menyampaikan dakwah keislaman Al-Qur`an sebagaimana telah dibicarakan turut mengambil metod sastera di dalam bentuk cerita, lantaran cerita salah satu cara menyampaikan dakwah dan menarik perhatian pendengar. Di dalam Surah Taha, terdapat sebahagian besar daripadanya ialah menggunakn metod cerita berhubung dengan Nabi Musa. Dari segi kedudukan cerita , maka didapati Cerita berkenaan dengan Nabi Musa adalah  merupakan cerita utama di dalam Al-Qur`an selepas cerita secara langsung berkenaan Nabi Yusuf di dalam Surah Yusuf, Cerita Ashab al-Kahfi di dalam Surah al-Kahfi, Cerita berkenaan Maryam di dalam Surah Maryam dan Cerita berkenaan dengan Nabi Musa di dalam surah yang tidak diberi nama dengan Musa, tetapi Taha.
Dari segi  intro dan gaya bercerita bagi cerita-cerita di atas mempunyai kelainan intro dan pendekatan.
Bagi Surah Yusuf intro adalah pernyataan secara langsung bahawa Allah mengkisahkan kepada Nabi Muhammad seindah-indah kisah (Yusuf: 3)
Bagi Surah Al-Kahfi bahawa Rasulullah s.a.w. akan ditanya oleh penanya (proksi dari Yahudi) bagi menguji kebenaran perutusan Rasulullah s.a.w, maka gaya penceritaan bagi cerita ini ialah dengan bertanya balik, ``Adakah engkau menjangka bahawa Ashab al-Kahfi dan Al-Raqim mereka adalah sebagai tanda-tanda keajaiban ? (Al-Kahfi: 9).
Manakala intro bagi Surah Maryam adalah bersifat perluahan rasa dari kerendahan jiwa Nabi Zakariyya dan Saydatina Maryam berhubung dengan  perasaan dan pengalaman yang mereka alami dan ayat-ayat diungkap secara lembut dan merayu dan mengharapkan  simpati dan pengkabulan di atas permohonan (Maryam: 4-6 & 18-34).
Adapun intro bagi Surah Taha, adalah merupakan pertanyaan langsung Allah Subhanahu wa Ta`ala kepada Nabi Muhammad s.a.w. yang ayat di dalam Surah Taha adalah bermaksud:
``Dan sudahkah sampai kepada engkau (wahai Muhammad) kisah Nabi Musa ? (20.9).
Sesungguhnya bagi melahir dan menyampaikan pernyataan, maka berbagai cara digunakan bagi menarik perhatian dan penerimaan maklumat yang mau disampaikan. Pada zaman tradisi beduk dan canang dipukul bagi menarik pendengar mendengar maklumat, makin moden makin canggih medium bagi komunikasi dari radia, tv, internet dan berbagai-bagai lagi.
Bercerita adalah satu cara menyampaikan maklumat, tetapi penyampaiannya adalah dengan menggunakan bahasa yang dikreatifkan di dalam bercerita dengan menggunakan berbagai teknik penceritaan. Ada yang menggunakan elemen kejutan, keanihan, gambaran suasana alam yang menarik termasuklah pertanyaan.
Dengan pendekatan bertanya segera menarik perhatian pendengar atau pihak yang dituju dengan pertanyaan. Pendengar yang pada permulaan mungkin bersifat pasif dan tidak memberi perhatian, langsung dituntut memberi perhatian dengan pertanyaan.
Demikian salah satu pendekatan wahyu yang ditujukan kepada Nabi Muhammad s.a.w. dengan pertanyaan dan penerangan dengan menggunakan cara bercerita.

Sekian.

No comments:

Post a Comment