December 18, 2015

Konvensyen Pengajian Di Masjid Al-Umm: Fokus Pengajian Tinggi


BBB, 05 Rabiul Akhir 1437 = 17 Disember 2015 (Khamis):


Bagi mengimarahkan Masjid Al-Umm – persediaan sebaik masjid mula digunakan telah dilaksanakan dua bengkel  ialtu pada 21 September 2014 dan 24 Januari 2015 yang kedua-duanya diadakan di Hotel Puri Pujangga UKM, rumusan pengajian bagi masjid telah dibuat, bahkan pertemuan dengan Pengerusi-Pengerusi Surau-Surau telah dibuat pada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              17 November 2015 dan pertemuan dengan bakal Imam, Guru dan Muslimat telah diadakan pada 8 Disember 2015 bagi mengatur kegiatan bagi mengimarahkan Masjid Al-Umm.
Sebagaimana dirancang untuk kegiatan jangka panjang,  pihak AJK Pembangunan dan Pengimarahan Masjid Al-Umm merancang bagi mendirikan bangunan 17 tingkat sebagai pusat kegiatan keilmuan pada tahap tinggi di Masjid Al-Umm. Persoalannya bilakan bengunan berkenaan dapat disiapkan ? Apakah perlu menunggu siapnya bangunan ini yang masih pada peringkat permulaan perancangan  bagi mengusahakan mendapat tapak, apakah rancangan pengajian peringkat tinggi perlu menantikan siap bangunan ini ? Tidakkah dengan siapnya bangunan Masjid Al-Umm sebenarnya boleh disemarakkan dengan berbagai kegiatan, bahkan menjadikan Masjid Al-Umm  sebagai induk pengajian Tinggi keilmuan Islam dalam Kampus Terbuka yang di kenali dengan Wadi Ilmu. Dalam Kampus Terbuka itu ada sepuluh surau, 4 sekolah ada Dar al-Shifa dan ada Kompleks Pendidikan Islam Bangi. Dengan Bangi mempunyai ramai tenaga akademik, yang sebahagian daripada mereka telah bersara, tidakkah elok mereka ini diajak bersama bagi mengimarah Masjid Al-Umm. Dengan kepakaran yang ada pada mereka tidakkah wajar mereka diajak sama di dalam  ``Persyarikatan Ilmu` bagi memasyarakatkan ilmu`` yang  terbuka kepada mereka yang berminat dari mana jua tempat untuk sama menghadiri dan mengambil manfaat dari keilmuan yang dianjurkan oleh Masjid Al-Umm.  
Perancangan mau melihat Masjid Al-Umm, bukan sebagaimana masjid biasa, tapi sebagai Pusat Kegiatan Ibadat Dan Kecemerlangan Ilmu Pengetahuan, bertarap pengajian tinggi bahkan mencontohi Universiti Qayrawan dan Universiti Al-Azhar dan ditambah dengan berpelbagaian pendekatan dan keilmuan terkini adalah sesuatu yang besar dan memerlukan berbagai cadangan dan saranan. Bagi mendapat cadangan-cadangan dan saranan-saranan  yang bernas, bahkan  menyatukan pendapat, maka adalah wajar  gagasan besar ini dibincangkan di dalam perbincangan bersifat konvensyen, iaitu:
``Konvensyen Mengimarahkan Masjid Al-Umm: Fokus Pengajian Tinggi``.
Adalah dicadangkan bahawa Konvensyen Masjid Al-Umm,melalui  beberapa peringkat, lantaran gagasan besar sedemikian tidak dapat diselesai dan diambil keputusan secara jitu dalam satu knvensyen, wacana atau seminar, sebaliknya akan melalui beberapa peringkat. Peringkat pertama dan seterusnya diikuti peringkat-peringkat yang lain. Dengan mengadakan konvensyen peringkat permulaan ini sebagai satu keistimewaan dan memberi impak yang baik bagi Masjid Al-Umm.
Antaranya:
1)      Sempena dengan penggunaan Masjid Al-Umm, maka adalah sesuai disediakan perancangan dan program pengajian, secara jangka pendek dan panjang.
2)      Bagi menjadikan Masjid Al-Umm sebagai pengajian tinggi, maka perlu kepada perancangan yang rapi dan menyeluruh sejak dari peringkat awal agar menjadi panduan pada masa akan datang.
3)      Memperlihatkan visi dan misi AJK Pembinaan dan pengimarahan Masjid Al-Umm yang memang mereka berpengalaman yang pengalaman ini perlu diabadikan.
4)      Menilai sejauhmanakah kemampuan Masjid Al-Umm  mengendalikan pengajian berstatus pengajian tinggi, lantaran adanya infra-struktur dan ramainya tokoh ilmuan di Bangi Bandar Ilmu
5)      Konvensyen menilai tempoh bersesuaian memulakan pengajian.
6)      Mendapat pandangan bagaimana konsep kampus terbuka – Masjid Al-Umm di tengah taman, dikelilingi surau-surau dapat dilaksanakan sebagai Wadi Ilmu
7)      Konvensyen diharap dapat merumuskan pendekatan terbaik Masjid sebagai Institusi Ilmu dan ditadbirkan oleh Institusi.
8)      Sejauhmanakah kemampuan menjadi institusi ilmu yang mendapat pengiktirafan oleh institusi-institusi yang lain dan juga masyarakat
9)      Menilai kemampuan Masjid Al-Umm menjadi `Mercu Tanda` bagi Bangi Bandar Ilmu bukan saja dari segi fizikal sahaja, bahkan lebih dari segi intelektual, kerohanian, estetika dan kemasyarakatan
10)   Konvensyen permulaan menjadi bahan penilaian bagi konvensyen atau seminar akan datang bagi memartabatkan Masjid Al-Umm sebagai pengajian tinggi yang berwibawa dan berprestej.
Dengan mengadakan konvensyen, melengkapkan persediaan bagi kegiatan Masjid Al-Umm di dalam menjalankan kegiatan pada masa akan datang, ia adalah merupakan sebagai kalendar yang dapat dituruti secara terancang dan teratur. Perancangan ini dicampur dengan perancangan-perancangan yang telah dibuat melalui bengkel-bengkel yang telah diadakan sebelum ini. Dengan program-program yang diatur ini dapatkah dibuat tindakan  apakah semua program yang diatur itu mampu dijalankan saecara serentak ataukah dijalankan secara bertahap atau dipilih mana-mana yang lebih bersesuaian dengan kemampuan yang ada, manakala program yang belum dilaksanakan akan dilaksanakan bila bersesuaian dan berkemampuan.
Apa yang diharapkan bahawa Masjid Al-Umm bila diimarahkan, maka ianya bersemarak dengan berbagai-bagai kegiatan. Masjid hidup dengan kegiatan ibadat, keilmuan dan kegiatan kemasyarakatan. Adalah diharapkan dengan adanya pengajian pada peringkat tinggi, maka Masjid Al-Umm, bukan saja menjadi tumpuan  bagi penduduk tempatan, tetapi menjadi tumpuan bagi pelajar-pelajar dari luar, bahkan menjadi tumpuan bagi mereka yang meminati ilmu pengetahuan dari kalangan orang ramai  baik bersifat tempatan dan dari luar.

Sekian.

No comments:

Post a Comment