December 30, 2015

Pengajian Tasawuf


BBB, 17 Rabiul Awwal 1437 = 29 Disember 2015 (Selasa):


Menyebut tentang keilmuan tiga serangkai di dalam Islam, maka salah satu ilmu dimaksudkan ialah ilmu tasawuf, di samping ilmu akidah dan fiqh. Ketiga-tiga ilmu berkenaan adalah bagi memenuhi tuntutan  diri. Maka ciri bagi ilmu akidah ialah bersifat akli dan ciri bagi sifat ialah bersifat amali lahiri dan istimewa bagi ilmu tasawuf ialah bersifat rohani. Jika diri diibarat sebagai tapak semaian yang subur, maka benih bagi ketiga-tiga bidang keilmuan berkenaan mudah bercambah dan berkembang subur bila disirami dengan unsur keilmuan berkenaan. Ini bermaksud bahawa tapak bagi persediaan bagi ilmu tasawuf sedia ada pada jiwa individu dan umat dan perutusan Rasulullah s.a.w. sama membawa elemen tasawuf yang ada di dalam agama Islam dan mudah subur keilmuan tersebut di dalam jiwa dan hati nurani yang ada pada individu dan jiwa masyarakat umat menurut acuan agama Islam itu sendiri. Penggaluran ini sekaligus bagi menafikan pendapat bahawa tasawuf adalah unsur luar yang tidak ada di dalam agama Islam, sebaliknya ianya berada di dalam Al-Qur`an, Al-Hadith, pembawaan sahabat dan pengikut-pengikut dan di kalangan para rohaniawan di dalam Islam dari zaman awal Islam sehinggalah zaman sekarang. Walau bagaimana akibat dari sentuhan ilmu dan interaksi budaya, maka tidak dapat dinafikan adalah unsur pengaruh mempengaruhi.
Sesungguhnya elemen tasawuf ada di dalam Al-Qur`an sebagai contoh ayat Al-Qur`an bermaksud:
``Dan Dia bersama kamu di mana kamu berada``. (Al-Hadid: 4)
``Ke arah mana kamu halakan pandangan, maka kamu berdepan dengan wajah Allah``. (Al-Baqarah: 115)
Keseluruhan maksud bagi Surah `Al-Ikhlas (112: 1 -4) dan banyak lagi ayat-ayat yang lain.
Manakala Hadith, maka seluruh pembawaan diri Rasulullah s.a.w.  yang hidup dalam keadaan sederhana adalah cerminan bagi tasawuf:
 Hadith Baginda, antaranya bermaksud: Hadith diriwayatkan oleh Abdullah bin `Umar r.`anhuma daripada Nabi s.a.w. Baginda bersabda (bermaksud):
``Orang Islam itu adalah mereka yang sejahtera sekalian orang Islam dari (bahaya ancaman) lidah dan tangannya dan orang yang muhajir (yang berpindah) ialah mereka yang menjauhi apa yang dilarang Allah.`` Hadith Bukhari.
Atau Hadith yang diriwayatkan oleh Anas r.a. daripada Nabi s.a.w. Baginda bersabda (bermaksud):
``Tiga macam perkara, barang siapa yang di dalam dirinya terdapat tiga macam perkara itu, dia dapat merasakan kemanisan iman (pertama) Bahawa dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai olehnya daripada yang lain (keduanya) Dan bahawa dia mencintai seseorang, tiada lain cintanya itu melainkan semata-mata kerana Allah dan (ketiga) bahawa dia benci akan kembali kepada kekufuran seperti dia benci akan dicampakkan ke dalam nereka – Riwayat Bukhari.
Sebuah lagi Hadith bermaksud:
Daripada Abi Hurairah r.a. daripada Nabi s.a.w. Baginda bersabda:
``Tanda orang munafiq itu tiga:, apabila ia bercakap ia bohong, dan apabila berjanji ia mungkir dan apabila diamanahkan kepadanya ia khianat. (Riwayat Bukhari).
Manakala contoh dari kalangan sahabat yang berjiwa sufi dan menjadi contoh kesufian antaranya ialah:
1)      Abu Dhar al-Ghifari r.a.
Dia kelana musafir merentasi padang pasir sengaja datang menemui Rasulullah s.a.w. di Makkah kerana mau menganut agama Islam . Dia tidak menyembunyikan keislamannya, walaupun pada masa itu dakwah Rasulullah s.a.w. masih secara sembunyi. Dia tidak takut pada ancaman Quraisy. Dia kembali kepada kaum al-Ghifar dan mengislamkan mereka dan turut didakwahkan kaum Aslam. Abu Dhar memimpin rombongan yang diislamkan menemui Rasulullah s.a.w. selepas Hijrah. Rasulullah menghargai kegigihan Abu Dhar dan mengkagumi ketegasan pendiriannya sejak awal menerima Islam di Makkah. Abu Dhar tetap hidup dalam keadaan sederhana. Abu Dhar tidak menyenangi dengan gaya hidup mewah Mu`awiyah yang menjadi govenor Sham pada zaman Khalifah Sayyiduna `Uthman bin Affan. Beliau telah membentuk satu`Gerakan Pendapat` sebagai NGO yang menentang gaya hidup mewah dan penyelewengan yang menggugat pemerintahan Khalifah `Uthman. Bagi menyatakan pertentangan dan rasa tidak  puashatinya beliau kembali  meminggirkan dirinya hidup di Padang Pasir Rabazah beribadat hingga akhir hayat sebatang kara.
2. Bilal bin Rabah
Pembawa ciri sufi juga dapat diteladani dari kehidupan Bilal bin Rabah bekas seorang hamba bagi pembesar Quraisy – Umayyah bin Khalaf. Beliau disiksa tuannya kerana masuk Islam, tetapi telah diselamat dan dimerdekakan oleh Abu Bakar. Hidup beliau secara sederhana dan menjadi Tukang Bang (Mu`azzin) Rasulullah s.a.w., di Masjid Madinah. Kerana cintanya terhadap Rasulullah selepas Rasulullah s.a.w. meninggal, beliau tidak sanggup tinggal di Madinah melihat kesan-kesan beliau bersama Rasulullah dan mengungsi ke Syria dan meninggal di sana.
3. Abdullah bin Umar
Seorang  tokoh ilmuan yang kuat beribadat ialah Abdullah bin `Umar. Menerima Islam sejak kecil, ketika umurnya 13 tahun dia mau menyertai peperangan Badar, tetapi tidak diizin Rasulullah s.a.w. kerana umurnya masih muda. Abdullah bin Umar berguru secara langsung dari Rasulullah s.a.w. dan beliau merupakan seorang tokoh ilmuan Islam dan menjadi tempat rujukan dari segi hukum hakam. Namun Abdullah bin Umar menolak tawaran Sayyiduna `Uthman bin `Affan untuk melantiknya menjadi Hakim untuk mengelak dari kesilapan dari menghukum. Beliau amat berhati-hati di dalam mengeluarkan fatwa lantaran takut tersilap. Beliau hidup sederhana dan kuat beribadat. Umurnya panjang sehingga 85 tahun dan berkesempatan dengan pemerintahan Mu`wiyah.
(Khalid Muhammad Khalid, Sejarah 33 Wira Terbilang, (Terjemahan Abu Mazaya Al-Hafiz), Al-Hidayah Publications, Batu Caves, Kuala Lumpur, 2009: 25 – 67).
Demikian tiga daripada tokoh-tokoh sahabat yang membawa ciri-ciri sufi di dalam kehidupan mereka. Mereka menjadi inspirasi kepada  kalangan sufi, meskipun pada masa mereka belum lahir lagi apa yang diistilahkamn sebagai `Tasawuf`.
Jelas dari perbincangan ringkas di atas unsur-unsur tasawuf sebenarnya wujud di dalam Islam itu sendiri seperti di dalam Al-Qur`an, Al-Hadith, Pembawaan sahabat dan tabi`in. Tasawuf berkembang seiring dengan perkembangan Islam.

Sekian.

No comments:

Post a Comment