December 20, 2015

Tenaga Akademik Dan Kurikulum Keilmuan


BBB,  07 Rabiul Awal 1437 =  19 Disember 2015 (Sabtu):
Bagi sebarang pengajian, maka guru dan pengajian atau pelajaran yang hendak disampaikan adalah keperluan yang penting, apa lagi pada peringkat pengajian tinggi, khususnya bagi Masjid Al-Umm yang dihasratkan untuk ditingkatkan kepada `Jami` al-Umm` yang menjadi pemangkin bagi Bangi Bandar Ilmu.


Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta`ala dengan keistimewaan Bangi dengan keilmuan. Dalam satu seksyen daripada Bandar Bangi yang mempunyai 20 seksyen itu ada antaranya terdapat berpuluh profesor dan lulusan Ph. D yang sebahagian daripada mereka telah bersara. Mereka ini dari berbagai bidang ilmu pengetahuan. Mereka boleh dirunding bagi mendapatkan khidmat mereka di dalam bidang akademik. Sementara itu di Bangi terdapat juga ramai pentadbir universiti dari Nain Canselor, Timbalan Naib Canselor, Rektor,  Pendaftar dan berbagai-bagai pegawai dan kakitangan akademik yang sebahagian daripada mereka sudah bersara.
Di dalam bidang akademik terdapat mereka yang berkelulusan dan mengajar di dalam bidang pengajian Islam, sains, perubatan, ekonomi, perundangan, perdagangan, komunikasi dan kemanusiaan. Pendek kata dari segi tenaga pengajar mencukupi di dalam berbagai-bagai bidang. Mereka ini merupakan tokoh-tokoh akademik yang berpengalaman dan menghasilkan penerbitan-penerbitan yang menandakan kepakaran di dalam bidang masing-masing.
Cuma tenaga-tenaga akademik ini mendapat pengajian di berbagai-bagai institusi pengajian tinggi di dalam dan di luar negara di dalam berbagai-bagai bidang, sedang pengajian di Masjid Al-Umm sebagai `Jami`ah al-Umm` seharusnya mendukung keilmuan, nilai, pendekatan bersepadu yang berpaksikan Islam. Di dalam hal ini mungkin ada tidak keselarian dari segi perspektif dan arah pembawaan tenaga-tenaga akademik ini yang berlainan tempat menimba keilmuan dan berlainan tempat berkhidmat, walaupun sama menghuni di Bangi Bandar Ilmu.
Di dalam hal ini masa setengah tahun atau lebih  selepas mengadakan konvensyen pertama Jami`ah Al-Umm dapat digunakan bagi berwacana akademik tentang keilmuan - sejauhmanakah perdekatan selama ini  bersesuaian sebagai pendekatan keilmuan berintegrasikan Islam. Dengan cara ini Masjid Al-Umm baik secara langsung atau tidak  langsung bergiat dalam wacana ilmiah bernilai Islam.
Ada beberapa peringkat yang harus dilalui:
Peringkat pertama pihak Jami`ah Al-Umm mengadakan seminar:
Konsep keilmuan dalam Islam atau Keilmuan dari Perspektif Islam, atau  Falsafah dan integrasi ilmu dalam Islam atau Ilmu mengkuhkan tauhid atau sebarang judul yang memperlihatkan kesatuan ilmu dalam Islam dan berperanan mengangkatkan martabat insan sebagai khalifah Allah bagi memakmurkan bumi dan alam.
Seminar yang sedemikian hendaklah diadakan secara bersiri dengan judul yang berlainan tetapi menurut perspektif Islam.
Selepas Seminar Mengenai Konsep Keilmuan Islam diadakan seminar yang lebih spesifik di dalam berbagai-bagai ilmu .
Bagi bidang pengajian Islam dan berbagai keilmuan di dalamnya, tentulah lebih jelas dan mudah lantaran keilmuan yang dibincangkan sememangnya bidang-bidang keilmuan Islam. Tetapi bidang ini juga perlu kepada perbincangan dari segi approach, pembaharuan dan perkembangan keilmuan-keilmuan berkenaan agar tidak bersifat mengulang-mengulang dan tidak membawa perubahan dari segi kajian, penyelidikan dan sumbangan baru dalam bidang berkenaan. Pendek kata bidang ini juga perlu diwacanakan agar kaedah, pendekatan dan sumbangan dari segi keilmuan tidak ketinggalan dari bidang-bidang yang lain.
Yang lebih mencabar ialah bidang yang berhubung dengan sains yang mempunyai berbagai-bagai jenis bidang keilmuan. Sudah tentulah bidang yang sesuai bagi peringkat permulaan pengajian sains di Jami`ah Al-Umm ialah bidang-bidang yang terpilih dan bersesuaian sebelum ianya dikembangkan kepada bidang-bidang yang lebih luas. Di dalam hal ini pakar tenaga akademik diminta membentangkan pendekatan keilmuan mereka dari perspektif Islam berdasarkan rumusan yang telah dibincangkan tentang konsep keilmuan di dalam Islam itu. Kertas berkenaan dibahaskan oleh mereka yang pakar dalam bidang berkenaan yang dilihat dari perspektif keislaman. Demikianlah perbincagan dilakukan dari minggu ke minggu di dalam bidang-bidang sains yang berlainan sehingga melengkapi semua bidang sains yang diperlukan. Semua kertas dan pendapat disatukan, dihimpun dan diterbitkan sebagai panduan bagi merangka kursus atau disiplin di dalam mana-mana keilmuan sains berkenaan dan juga yang lain
Kaedah sedemikian juga dilakukan bagi bidang-bedang keilmuan yang lain seperti ekonomi, komunikasi, perundangan dan kemanusiaan. Segala kertaskerja dan dapatan dari wacana ilmiah ini dirumus dan disatu di dalam bidang-bidang berkenaan yang kelak menjadi panduan bagi perluasan keilmuan-keilmuan berkenaan dari perspektif keislaman.
Peringkat selanjutnya ialah menyusun kurikulum bagi setiap bidang keilmuan yang diwacanakan untuk dibawa ke dalam konvensyen peringkat kedua. Tapi sebelum semua bidang keilmuan berkenaan dirumus dan disatukan sebagai satu kesepaduan kurikulum yang menjadi panduan pengajaran dan pembelajaran, pihak Jami`ah Al-Umm hendaklah mengadakan lawatan-lawatan ke universiti-universiti yang menamakan universiti masing-masing dengan nama Islam seperti Kolej Universiti Islam Antarabangsa (KUIS), Seri Putera, Bangi, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM), Nilai, Universiti Islam Antarabangsa, Malaysia (UIAM) di Gombak dan Kuantan dan beberapa pengajian tinggi yang namanya dikaitkan dengan Islam.
Pihak Jami`ah Al-Umm, seharusnya tidak terikat dengan pendekatan yang diambil oleh  mana-mana pengajian Tinggi Islam yang dilawati, tetapi cuba memahami dan meneliti imej dan identiti yang dibawa pengajian-pengajian tinggi berkenaan. Semua dapatan dan rumusan yang dicapai akan dibawa kedalam Konvensyen Kedua Jami`ah Al-Umm.
Pihak Jami`ah Al-Umm hendaklah menyesuaikan dirinya dengan kemampuan yang ada dan dengan suasana sekitaran kelilingan,  tetapi cuba mencari pendekatan terbaik di dalam menyebarkan ilmu menurut perspektif Islam dan cuba mewujudkan sebuah pengajian tinggi yang unik dan beridentiti tersendiri.

Sekian.

1 comment:

 1. DULUNYA AKU TIDAK PERCAYA SAMA BANTUAN DARI
  PERAMAL TOGEL,TAPI SEKARANG AKU SUDAH PERCAYA
  KARENA SAYA SUDA MEMBUKTIKA SENDIRI.KARNA ANGKA
  YG DIBERIKAN 4D BENAR2 TEMBUS 100% ALHAMBUHLILLAH
  DPT 450 JUTA.DAN SAYA SELAKU PEMAIN TOGEL,DAN KEPERCAYAAN
  ITU ADALAH SUATU KEMENANGAN DAN SAAT SKRAG SY TEMUKAN
  ORANG YG BISA MENGELUARKAN ANGKA2 GAIB YAITU AKI ALHI
  JIKA ANDA YAKIN DAN PERCAYA NAMANYA ANGKA GOIB ANDA BISA
  HUBUNGI LANSUNG AKI ALHI DI NOMOR INI_082 131 669 888_SAYA
  SUDAH BUKTIKAN SENDIRI ANGKA GOIBNYA
  INI KISAH NYAT Atau KLIK TOGEL AKURAT 88
  DULUNYA AKU TIDAK PERCAYA SAMA BANTUAN DARI
  PERAMAL TOGEL,TAPI SEKARANG AKU SUDAH PERCAYA
  KARENA SAYA SUDA MEMBUKTIKA SENDIRI.KARNA ANGKA
  YG DIBERIKAN 4D BENAR2 TEMBUS 100% ALHAMBUHLILLAH
  DPT 450 JUTA.DAN SAYA SELAKU PEMAIN TOGEL,DAN KEPERCAYAAN
  ITU ADALAH SUATU KEMENANGAN DAN SAAT SKRAG SY TEMUKAN
  ORANG YG BISA MENGELUARKAN ANGKA2 GAIB YAITU AKI ALHI
  JIKA ANDA YAKIN DAN PERCAYA NAMANYA ANGKA GOIB ANDA BISA
  HUBUNGI LANSUNG AKI ALHI DI NOMOR INI_082 131 669 888_SAYA
  SUDAH BUKTIKAN SENDIRI ANGKA GOIBNYA
  INI KISAH NYAT Atau KLIK TOGEL AKURAT 88  ReplyDelete