December 31, 2015

Perkembangan Tasawuf - Karya Terawal


BBB,  18 Rabiul Awwal 1437 = 30 Disember 2015 (Rabu):


Telah dibincangkan bahawa unsur-unsur tasawuf terdapat di dalam  Al-Qur`an, Hadith Nabi s.a.w. dan pembawaan Baginda dan terdapat pada sahabat-sahabat, para tabi`in dan seterusnya.
Pengajian terhadap keilmuan tasawuf dan pembawaan kesufian semestinya, antaranya membicarakan  terhadap tokoh kesufian itu sendiri. Mereka begitu ramai. Abdul Rahman al-Sulamiyy (m. 412H.) seabad sebelum Al-Ghazali (m. 505H.) yang beliau adalah seorang sufi membuat kajian tentang kelahiran tokoh-tokoh sufi dan mengkategorikan sufi-sufi berkenaan kepada lima kategori yang setiap kategori secara kronologi adalah serama 20 orang, kecuali kategori ke lima 23 orang. Ini bermakna jumlah tokoh yang disenaraikan dari peringkat awal hingga ke zamannya ialah 103 orang, iaitu satu jumlah yang ramai dalam tempoh 400 tahun selepas Hijrah.
Melihat kepada kategori pertama yang dikira lebih awal, maka terdapat tokoh-tokoh terkenal dan sering diperkata dan dirujuk berhubung dengan tasawaf. Mereka seperti Al-Fudhail bin `Iyad, Dhu al-Nun al-Misri, Ibrahim bin Adham, Bishr al-Hafi, Sari al-Saqati, Harith al Muhasibi, Shaqiq al-Balakhi, Abu Yazid al-Bistami, Ma`ruf al-Karkhi, Yahya bin Mu`adh al-Razi, dan Abu Turab al-Nakhshabi. Beberapa yang lain kurang diperkatakan seperti Hatim al-Asamm, Ahmad bin Abi al-Hawari, Abu Hafs al-Nisaburi, Hamdun al-Qassar, Mansur bi `Ammar,  Ahmad bi `Asif al-Intaki, dan Abdullah bin Husain al-Intaki. Boleh dikatakan bahawa bagi semua kategori atau Tabaqat yang digunakan oleh Abdul Rahman al-Sulamiyy, bahawa tokoh-tokoh dari kategiri pertama adalah paling ramai dikenali dan sering disebut dan dirujuk. Ketokohan mereka ini banyak dimaklumi dan dan diwarisi secara riwayat, kecuali beberapa dari mereka yang telah menghasilkan penulisan yang dapat diwarisi.
Walau bagaimana dilihat di dalam kategori pertama dan bagi kesemua lima kategori, tidak didapati dan tidak dimasukkan ke dalam sebarang kategori, iaitu tokoh sufi penting dan dianggap terawal dan teristimewa bahawa tokoh ini menghasilkan karangan tasawuf yang dapat diwarisi, iaitu Abdullah al-Mubarak (m.181H.)  dia menghasilkan kitab yang diberi judul  Kitab Al-Zuhd wa al-Raqa`i q (Kitab Zuhud Dan Kehalusannya), iaitu sebuah kitab yang tebal hampir 700 halaman. Daripada judul kitab ini dapat difahami mengapa judul kitab ini menggunakan perkataan ``Al-Zuhd`. Ini ialah kerana pada peringkat awal istilah tasawuf belum digunakan atau belum popular digunakan.
Gaya karangan di dalam kitan Al-Zuhd wa al-Raqa`iq ini menjelaskan bahawa ia adalah dikarang pada peringkat awal peradaban Islam, iaitu pada pertengahan abad ke 2 Hijrah. Adalah menjadi ciri dan identiti karangan-karangan awal Islam  menggunakan gaya Hadith yang merupakan gaya dominan pada peringkat permulaan pertumbuhan persuratan Islam. Gaya Hadith ini membezakan daripada gaya Al-Qur`an dan juga membezakan dari gaya karangan zaman Jahiliyyah lebih didominan oleh gaya puisi atau gaya khutbah (prosa).
Maksud gaya Hadith bahawa maklumat sesuatu  yang mau disampaikan dinyatakan secara riwayat yang mempunyai perawi dan ada sanad dan silsilah yang menyambungkan kepada matan yang menjadi bahan yang disampaikan. Sebagaimana Hadith, maklumat yang disampaikan secara berawi dan bersilsilah yang menyampaikan kepada matan adalah bagi mengukuhkan pernyataan dengan bukti rantaian rawi yang menerima maklumat melalui perawi-perawi secara bersilsilah berkenaan. Sebagai contoh Kitab Sirah Ibn Ishak (85-151H.) adalah juga disampaikan dengan gaya Hadith. Contoh sejarah kelahiran Rasulullah s.a.w. di dalam  Sirah Ibn Ishaq (bermaksud):
Bercakap kepada kami  oleh  Ahmad bin `Abd al-Jabbar, bercakap kepada kami oleh Yunus bin Bikibr, daripada Ishaq berkata, bercakap kepadaku Al-Muttalib bin Abdullah daripada Qays daripada bapanya daripada datuknya Qays bin Maghramah berkata:
``Aku dilahirkan dan Rasulullah s.a.w. pada Tahun Gajah.``
(Muhammad bin Ishaq bin Yasar, Sirah Ibn Ishaq al-Musammat bi Kitab al-Mabda` wa al-Mab`ath wa al-Maghazi, Tahqiq Muhammad Hamidullah, Hizmet Kitaevi, Turkey, 1401/1961: 25).
Gaya Hadith ini menjadi ciri dominan karangan-karangan pada peringkat awal persuratan Islam termasuk Al-Muwatta` oleh Imam Malik,  Al-Umm oleh Al-Imam Shafie dan Kitab al-Zuhd oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Maka demikianlah juga Kitab Al-Zuhd wa al-Raqa`iq sebagai Kitab Tasawuf terawal dan dihasilkan sebelum tahun 181H juga menyampaikan maklumat dengan menggunakan kaedah gaya Hadith. Sebagai contoh catatan Ibn al-Mubarak tentang `Jihad` secara riwayat:
``Diberitahu kepada kamu oleh  Abu `Umar bin Hayawiyyah dan Abu Bakar al-Warraq, kedua-duanya berkata: ``Memberita kepada kami oleh Yahya,``  katanya, ``Telah bercakap kepada kami oleh al-Husain, `` dia berkata: ``Memberitakan kami oleh Ibn al-Mubarak dia berkata, ``Telah memberitahu kepadaku oleh Al-Auza`i, katanya ``Aku mendengar dari Bilal  bin Sa`ad berkata; ``Kezuhudan kamu gemar,  Abdullah Ibn Al-Mubarak, Kitab al-Zuhd wa al-Raqa`iq, ijtihadmu lemah, keilmuanmu jahil dan kejahilanmu menipumu.``
(Abdullah Al-Mubarak, Kitab al-Zuhd wa al-Raqa`iq, Hlm. 60)
Atau sebuah lagi pernyataan oleh Abdullah bin al-Mubarak tentang iktibar dan tafakkur:
``Mengkhabarkan kepada kamu oleh Abu `Umar bin Hayawiyyah dan Abu Bakar al-Warraq, kedua-duanya berkata, ``Telah memberitakan kami oleh Yahya, dia berkata, ``Telah bercakap kepada kami oleh al-Husain, dia berkata, ``Memberitakan kami oleh Ibn al-Mubarak,``  dia berkata, ``Telah mengkhabarkan kami Musa bin `Ubaidah daripada Abi `Amri daripada `Abdullah bin Mas`ud, dia berkata,
``Kebenaran itu berat tanggungan, kebatilan itu ringan bawaan, mengikut syahwat sesaat mewariskan duka memanjang.``
(Abdullah bin Al-Mubarak, Kitab al-Zuhd wa al-Raqa`iq, hlm. 98).
Demikian dua petikan dari catatat Ibn Al-Mubarak tentang dua persoalan tasawuf, iaitu tentang kehendak berzuhud dari mereka yang jahil dan bahaya kebatilan dan syahwat yang jelas membawa elemen-elemen tasawuf. Gaya persuratan pada peringkat permulaan Islam dan sejak awal lagi  kejiwaan tasawuf telah lahir sebagaimana elemen-elemennya wujud di dalam Al-Qur`an dan di dalam Hadith Nabi s.a.w. dan subur bersama perkembangan Islam dan sebagai pengawas dan penghias bagi perkembangan tamadun dan peradabannya.

Sekian.

1 comment:

 1. KAMI SEKELUARGA TAK LUPA MENGUCAPKAN PUJI SYUKUR KEPADA ALLAH S,W,T
  dan terima kasih banyak kepada AKI atas nomor togel.nya yang AKI
  berikan 4D angka [] alhamdulillah ternyata itu benar2 tembus AKI.
  dan alhamdulillah sekarang saya bisa melunasi semua utan2 saya yang
  ada sama tetangga.dan juga BANK BRI dan bukan hanya itu AKI. insya
  allah saya akan coba untuk membuka usaha sendiri demi mencukupi
  kebutuhan keluarga saya sehari-hari itu semua berkat bantuan AKI..
  sekali lagi makasih banyak ya AKI… bagi saudara yang suka main togel
  yang ingin merubah nasib seperti saya silahkan hubungi AKI ALIH,,di no (((0823 1366 9888)))
  insya allah anda bisa seperti saya…menang togel 2750 JUTA , wassalam.


  dijamin 100% jebol saya sudah buktikan...sendiri....


  Apakah anda termasuk dalam kategori di bawah ini !!!!


  1"Dikejar-kejar hutang

  2"Selaluh kalah dalam bermain togel

  3"Barang berharga anda udah habis terjual Buat judi togel


  4"Anda udah kemana-mana tapi tidak menghasilkan solusi yg tepat


  5"Udah banyak Dukun togel yang kamu tempati minta angka jitunya
  tapi tidak ada satupun yang berhasil..

  KLIK DISINI 4d 5d 6d


  Solusi yang tepat jangan anda putus asah... AKI ALIH akan membantu
  anda semua dengan Angka ritual/GHOIB:
  butuh angka togel 2D ,3D, 4D SGP / HKG / MALAYSIA / TOTO MAGNUM / dijamin
  100% jebol
  Apabila ada waktu
  silahkan Hub: AKI ALIH DI NO: [[[0823 1366 9888]]]


  ANGKA RITUAL: TOTO/MAGNUM 4D/5D/6D


  ANGKA RITUAL: HONGKONG 2D/3D/4D/  ANGKA RITUAL; KUDA LARI 2D/3D/4D/  ANGKA RITUAL; SINGAPUR 2D/3D/4D/  ANGKA RITUAL; TAIWAN,THAILAND  ANGKA RITUAL: SIDNEY 2D/3D/4D
  ReplyDelete