December 22, 2015

Menyusun Perspektif Keilmuan - Buku Panduan


BBB, 09 Rabiul Awwal 1437 = 21 Disember 2015 (Isnin):


Untuk menyampaikan pengajaran bagi satu matapelajaran dan lebih bagi satu pengajian untuk satu semester atau tempoh tertentu perlu kepada rangka dan ruanglingkup keilmuan yang hendak disampaikan dengan disertakan sama buku-buku bacaan. Bagi sebuah pengajian yang mempunyai beberapa pelajaran atau bagi sebuah jabatan yang menawarkan berbagai kursus untuk tempoh satu semester bagi tahun tertentu, demikian juga pada peringkat fakulti, seharusnya mempunyai rangka setiap kursus yang hendak disampaikan yang dihimpunkan dalam sebuah buku `Perspektif Kursus Pengajian` biasanya lengkap dengan berbagai kursus yang boleh dipilih hingga kepada jumlah tahun yang melayakkan seseorang pelajar mengikuti kursus-kursus berkenaan secara bertahap (biasanya tiga tahun = 6 semester). Pengambilan biasanya dihadkan kepada jumlah unit bagi satu semester dengan kombinasi kursus yang diambil hinggalah kepada tahun ketiga. Apabila pelajar berkenaaan memenuhi syarat dan lulus serta mencukupi dari kombinasi unit kepada  contoh 120 yunit ( 3 unit bagi satu kursus + Ko-Kurikulum) bagi tahun melayakkannya untuk menerima ijazah sarjanamuda. Penerangan dan keperluan syarat sedemikian juga berlaku bagi semua peringkat dari Diploma hingga peringkat ijazah-ijazah yang lain. Sebab itu bagi setiap pelajar yang datang mendaftar dibekalkan dengan Buku Perspektif Pengajian untuk dipilih dan menjadi panduan baginya di dalam mengikuti kursus atau pengajian. Keperluan sedemikian wajar menjadi amalan, bukan saja bagi pengajian formal yang lama, tetapi juga bagi satu-satu kursus dan pengajian yang hendak diikuti, termasuklah pengajiamn di masjid bagi sebarang pengajaran keilmuan yang hendak disampaikan
Bagi pengajian di Jami`ah Al-Umm, maka sudah tentulah bila pengajian bermula dan pengajaran hendak disampaikan perlu ada buku perspektif kursus atau pengajian yang dianjurkan. Tiap pensyarah yang kursusnya disenaraikan seharusnya sebelum dari itu merangka kandungan kursus yang mau diajarkan, iaitu dengan menyediakan keterangan bagi kursus, kandungan dan bahan bacaan. Pensyarah juga seharusnya menyediakan bahan kuliah berdasarkan rangka kursus yang disediakan, umpamanya untuk sepuluh minggu bagi satu semester. Sebelum rangka kursus ini diterima untuk dimuat dalam buku panduan, ianya seharusnya dibincangkan pada peringkat jabatan dan fakulti berhubung dengan nilai kandungan  dan buku rujukan sama ada sesuai, standard atau tidak. Jika tidak diterima, kerana tidak sampai standard yang sepatutnya, maka pensyarah berkenaan seharusnya memperbaikinya sehingga ianya sesuai dan dapat diterima. Bahasa bagi pengajian di Jami`ah Al-Umm ialah bahasa Melayu, Arab dan Inggeris.
Bagi Jami`ah Al-Umm, selain ada pengajian diploma dengan cara bekerja sama dengan pengajian luar, maka jika mau diwujudkan pengajian bagi ijazah pertama bagi tahun pertama, maka peringkat permulaan mungkin dapat dianjur pengajian  bersifat jabatan. Jabatan boleh dipecahkan kepada dua jenis ijazah, iaitu: yang mungkin boleh dinamakan:
Type A:
Ilmu-Ilmu Teras Keislaman (Al-`Ulum al-Asasiyyah al-Islamiyyah).
Type B
Sarjana Muda Islam Integrasi
Klursus-Kursus yang dianjurkan – Contoh bagi semester pertama bernilai (boleh pilih 12  - 15 unit + ko-kurikulum) seperti:
Type A: Sarjana Muda Teras Keislaman
1)      Falsafah dan Hakikat Ilmu (kursus wajib diikuti semua pelajar semua jabatan dari semua fakulti dan wajib lulus
2)      Kursus bahasa (Wajib)
3)      Aqidah – Ahlu al-Sunnah wa Jamaah
4)      Sumber Fiqh Islamiyy
5)      Pendekatan Ilmu Tafsir
6)      Hadith Sumber Kedua Hukum
7)      Sirah
8)      Al-Adabiyyah Al-Islamiyyah
9)      Pertumbuhan Ilmu Al-Tasawwuf
Type B
Pelajar mesti memilih:
1)      Falsafah Dan Hakikat Ilmu
2)      Kursus Bahasa
Baki separuh (jumlah unit) dari Type A dan separuh dari Type B, iaitu:
A)      Sains Asas
B)      Ekonomi
C)      Perdagangan
D)     Komunikasi
E)      Sains Politik
F)      Perundangan
(Dalam perkembangan lanjut, setiap kursus bagi type A dan  B boleh berdiri sebagai sebuah jabatan)
Pelajar boleh memilih kursus di atas maksimum 15 unit bagi satu semester. Unit-unit tambahan ditentukan dari kegiatan ko-kurikulum yang ditentukan. Misalnya dari kegiatan sukan, khidmat masyarakat, kelas bimbingan dan sebagainya. Bagi pelajar yang tidak berkesempatan memilih kursus yang diminatinya, boleh mengambilnya pada semester yang lain apabila ditawarkan. Bagi semester yang kursus-kursus yang lain ditawarkan atau peningkatan dari kursus asas pada semester pertama dan seterusnya bagi semester tiga dan empat dan kelima dan enam yang memakan masa biasa tiga tahun. Bagi pelajar-pelajar yang tidak dapat melengkapkan unit kursus sejumlah 120 unit dalam masa tiga tahun, dia boleh meneruskan pengajian melebihi tiga tahun sehingga dia lulus.
Sebagai contoh keterangan bagi kursus wajib Falsafah dan Hakikat Ilmu (tidak guna istilah `Teori Ilmu` lantaran istilah teori tidak melambangkan kejituan keilmuan).
Kod 101 – Falsafah Dan Hakikat Ilmu
Asas bagi memahami apa itu ilmu dari segi Falsafah dan Hakikat. Pandangan Islam tentang Ilmu bersumberkan Al-Qur`an. Bagaimana Ilmu  tumbuh dan berkembang. Elemen-elemen dalam diri manusia dan faktor luaran memperkembangkan Ilmu. Pendapat tokoh-tokoh mengenai Ilmu. Kategori, pecahan dan ciri-ciri Ilmu. Ilmu adalak kekuatan dan berperanan memperkasakan tamadun dan peradaban. Penerokaan Ilmu dan kemungkinan-kemungkinan mendatang.
Buku-buku cadangan
1)      Ahmad Mohamad Said & Khadijah Salikan, Pembangunan Insan: Aspirasi Dan Realiti, Kolej Dar Al-Hikmah, Kajang, 2007.
2)      Ahmad Mohamed Said & Mohd Nasir Mohd Tap, Pembudayaan Ilmu: Membina Jati Diri Katamadunan, Kolej Dar al-Hikmah, Kajang, 2009.
3)      Franz Rosenthal, Keagungan Ilmu, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1992.
4)      Hairuddin Harun,Daripada Sains Yunani Kepada Sains Islam, Penerbit Universiti Malaya, Kuala Lumpur, 1992.
5)      Hasan Langgulung, Pendidikan Islam, Pustaka Antara, Kuala Lumpur, 1979.
6)      Hikmat Nagib Abdul Rahman, Dirasat fi Tarikh al-`Ulum `Ind al-`Arab, Jami`ah al-Musil, Musil, 1985.
7)      Jujun S.Suriasumantri, Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Popular, Sinar Harapan, Jakarta, 1984.
8)      Jujun S.Suriasumantri, Ilmu Dalam Perspektif, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1983.
9)      Modal Insan, Pusat Kurikulum, Universiti Putra Malaysia, 2009.
10)   Mohd. Kamal Hassan, Pendidikan Dan Pembangunan: Satu Perspektif Bersepadu, Nurin Enterprise, Kuala Lumpur, 1988.
11)   Omar Nakib, Malik Bennabi`s Approach to the Educational Problem in the Muslim World, Kolej Universiti Islam Selangor, Bangi, Selangor, 2006.
12)   Robert C. Solomon, Introducing Philosophy, Oxford University Press, New York, 2001.
13)   Seyyed Hossein Nasr, Science And Civilization In Islam, Dewan Pustaka Fajar, Shah Alam, Selangor, 1984.
14)   Sulaiman Nordin, Sains Menurut Perspektif Islam, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1995.
15)   Wan Mohd. Nor Wan Daud, Penjelasan Budaya Ilmu, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1997.
Demikianlah perspektif dari satu kursus, iaitu 101  Falsafah Dan Hakikat Ilmu, Kursus-kursus lain hendaklah mempunyai keterangan dan bahan rujukan bagi kursus-kursus yang ditawarkan, dinilaikan dan kemudian diterbitkan di dalam buku perspektif bagi peringkat, Jabatan dan Fakulti. 
Dengan adanya buku perspektif, antaranya menjadi panduan bagi pensyarah mengajar dan pelajar mengetahui ruang lingkup kursus. Ianya juga menjadi panduan untuk penilaian.

Sekian.

1 comment:

 1. DULUNYA AKU TIDAK PERCAYA SAMA BANTUAN DARI
  PERAMAL TOGEL,TAPI SEKARANG AKU SUDAH PERCAYA
  KARENA SAYA SUDA MEMBUKTIKA SENDIRI.KARNA ANGKA
  YG DIBERIKAN 4D BENAR2 TEMBUS 100% ALHAMBUHLILLAH
  DPT 450 JUTA.DAN SAYA SELAKU PEMAIN TOGEL,DAN KEPERCAYAAN
  ITU ADALAH SUATU KEMENANGAN DAN SAAT SKRAG SY TEMUKAN
  ORANG YG BISA MENGELUARKAN ANGKA2 GAIB YAITU AKI ALHI
  JIKA ANDA YAKIN DAN PERCAYA NAMANYA ANGKA GOIB ANDA BISA
  HUBUNGI LANSUNG AKI ALHI DI NOMOR INI_082 131 669 888_SAYA
  SUDAH BUKTIKAN SENDIRI ANGKA GOIBNYA
  INI KISAH NYAT Atau KLIK TOGEL AKURAT 88
  DULUNYA AKU TIDAK PERCAYA SAMA BANTUAN DARI
  PERAMAL TOGEL,TAPI SEKARANG AKU SUDAH PERCAYA
  KARENA SAYA SUDA MEMBUKTIKA SENDIRI.KARNA ANGKA
  YG DIBERIKAN 4D BENAR2 TEMBUS 100% ALHAMBUHLILLAH
  DPT 450 JUTA.DAN SAYA SELAKU PEMAIN TOGEL,DAN KEPERCAYAAN
  ITU ADALAH SUATU KEMENANGAN DAN SAAT SKRAG SY TEMUKAN
  ORANG YG BISA MENGELUARKAN ANGKA2 GAIB YAITU AKI ALHI
  JIKA ANDA YAKIN DAN PERCAYA NAMANYA ANGKA GOIB ANDA BISA
  HUBUNGI LANSUNG AKI ALHI DI NOMOR INI_082 131 669 888_SAYA
  SUDAH BUKTIKAN SENDIRI ANGKA GOIBNYA
  INI KISAH NYAT Atau KLIK TOGEL AKURAT 88  ReplyDelete